Sti

Opdateret 23/12/2016

Indberetning af uregelmæssigheder

Hvis du har deltaget i en offentlig høring og mener, at du er blevet forskelsbehandlet, eller hvis du bemærkede uregelmæssigheder i proceduren, har du flere forskellige klagemuligheder.

Gennemgang

Enhver, som har givet et bud i en offentlig udbudsrunde, har ret til at bede om en gennemgang af hele proceduren. EU-landene kan kræve, at du først anmoder om en gennemgang hos den offentlige myndighed, som gennemførte proceduren - din anmodning om en gennemgang vil i så fald straks suspendere udbudsproceduren. Når et uafhængigt organ undersøger din anmodning om gennemgang, kan den offentlige myndighed ikke indgå kontrakten, før gennemgangen er afsluttet.

 

Du skal have mindst 10 dage fra den dag, du modtog et afslag via fax eller e-mail, (15 dage, hvis afgørelsen blev sendt pr. post) til at bede om en gennemgang. I denne status quo-periode kan den offentlige myndighed ikke indgå kontrakten.

Der er ingen status quo-periode, når:

  • der ikke var krav om forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen
  • den eneste bydende fik tildelt kontrakten
  • kontrakten er baseret på en rammeaftale

Ugyldige kontrakter

Det uafhængige undersøgelsesorgan erklærer en allerede tildelt kontrakt for ugyldig, hvis:

  • den offentlige myndighed har tildelt en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, hvis dette var et krav
  • de fravalgte tilbudsgivere ikke fik mulighed for at klage (f.eks. hvis status quo-perioden ikke blev overholdt)
  • det kan bevises, at de fravalgte tilbudsgivere blev forskelsbehandlet.
 

Hvis du ønsker, at en procedure skal gennemgås og muligvis erklæres ugyldig, skal du have mindst 30 kalenderdage (perioden kan højst sættes til 6 måneder) efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om indgåede kontrakter til at informere undersøgelsesorganet.

I visse EU-lande kan en kontrakt forblive gyldig, selvom undersøgelsesorganet finder uregelmæssigheder og normalt ville erklære kontrakten ugyldig - f.eks. hvis undersøgelsesorganet vurderer, at det er af almen interesse, at kontrakten fastholdes. I sådanne tilfælde skal den offentlige myndighed pålægges alternative sanktioner (såsom en bøde), eller kontraktens varighed kan forkortes.

Hjælp fra det europæiske udbudsnet

Det europæiske udbudsnet (PPN) arbejder på at forbedre håndhævelsen af udbudsreglerne gennem udveksling af erfaringer mellem udbudseksperter og gennem effektivt uformelt samarbejde, som blandt andet uformel problemløsning i grænseoverskridende sager. Europa-Kommissionen har status af observatør i PPN og støtter dets arbejde.

Hvis du har deltaget i en udenlandsk udbudsrunde og mener, at du er blevet forskelsbehandlet eller, at der var uregelmæssigheder i proceduren, kan du få hjælp af PPN ved at kontakte dit eget PPN-kontaktpunk English .

Din PPN-kontakt vil sætte sig i forbindelse med PPN-kontaktpunktet i det land, hvor du deltog i udbudsproceduren. Dette PPN-kontaktpunkt vil forsøge at afklare din sag med den pågældende offentlige myndighed.

 

Hvis denne uformelle og gratis procedure ikke løser dit problem, kan du indbringe sagen for retten i det pågældende land. Hvis du mener landet har overtrådt EU-reglerne, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand. PPN-kontakterne kan råde dig om disse procedurer.

 

En klage til din PPN-kontakt medfører ikke suspension af tildelingspoceduren. Det er vigtigt at huske på, hvis du ønsker at søge om obligatoriske foreløbige foranstaltninger, når du har mistanke om brud på reglerne.Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.