Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Áruk

Frissítve 10/2012

Jogi követelmények

A magyar vállalkozások az Európai Unió belső piacának teljes jogú résztvevői a 2004. évi csatlakozás óta, így részesülnek az áruk szabad áramlásához kapcsolódó előnyökből is. A magyar jogi szabályozás a szabad árufogalom jogi akadályait is sikeresen felszámolta.

Korlátozások

A fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az állam jogi szabályozással biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó követelményeket.

Élelmiszeripari ágazat

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény meghatározza az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához, az élelmiszerlánc hatósági felügyeletéhez szükséges szabályokat. A törvény hatálya kiterjed az élelmiszerlánc összes szereplőjére.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBiH) naprakész, a legújabb tudományos eredményeket tükröző információkat nyújt a szakemberek és a lakosság számára az élelmiszerbiztonság terén.

Nem élelmiszeripari ágazat

A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó törvényben lefektetett általános szabályok vonatkoznak a nem élelmiszeripari termékek értékesítésére is.

A bejelentési eljárások jogalkotási szempontból – a közösségi jog által nem harmonizált területen nemzeti jogszabálytervezetek előzetes tagországi véleményeztetésével – az áruk szabad áramlásának biztosítását célozzák az Európai Unió belső piacán, és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagállamai közötti kereskedelemben. Magyarország köteles az ipari termékekkel kapcsolatos műszaki jogszabálytervezetek egyeztetésére az Európai Unióval, annak érdekében, hogy az áruk szabad áramlását korlátozó jogszabályok kiszűrhetőek legyenek. Ezt az egyeztetési feladatot látja el a Notifikációs Központ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal látja el a kereskedelemi vállalkozásokkal összefüggő engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, felügyeleti hatósági feladatokat. A MKEH az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

Jövedéki adók

Jövedéki termékek: ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány.

Kereskedés engedélyezésére vonatkozó követelmények

A kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadságát megtartva, a hatékony működésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődését előtérbe helyezve, a tevékenység folytatásának alapelveit és feltételeit a kereskedelemről szóló törvény szabályozza.

Az esetleges működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell benyújtani. Általános esetben szintén neki kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.

Jogorvoslat kereskedelmi akadályok esetén

A notifikációs eljárások magyarországi lebonyolítása a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül működő Notifikációs Központ feladata.

Az értesítési eljárások további biztosítékokat jelentenek az áruk szabad áramlása számára a belső piacon. Ilyen eljárás például az áruszállítás fizikai akadályáról vagy bizonyos piacfelügyeleti intézkedésekről szóló értesítés.

 

Adminisztratív eljárások

Engedélyek

A Magyarországon gyártott és forgalomba hozott termékek esetén általában nincs szükség engedélyezési eljárásra. Egyéb esetekben előzetes engedélyezésre lehet szükség.

Bizonyos áruk kereskedelme, valamint a Magyarország területén történő átszállítása korlátozható. A korlátozások keretében az áruk behozatala, illetőleg kivitele, valamint tranzitja engedélyhez köthető, határozott vagy határozatlan időre felfüggeszthető, megtiltható.

Nemzetközi hozzáadottértékadó-szám

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján közösségi adószámmal azoknak az adózóknak kell rendelkezniük, akik az Európai Unión belül folytatnak kereskedelmet. A közösségi adószámot az állami adóhatóság adja ki és tartja nyilván.

Számlázási követelmények

Az adóalany köteles - eltérő rendelkezés hiányában - a termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról a beszerző, illetve igénybevevő részére számla kibocsátásáról gondoskodni.

Statisztikai adatok szolgáltatása

Az Európai Unió belső piacán megvalósuló áruforgalom regisztrálására az Intrastat statisztikai megfigyelési rendszerén keresztül kerül sor. Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok, amelyek EU-tagállamokból terméket hoznak be, vagy oda terméket visznek ki.

Vámok felfüggesztése vagy új vámkvóták igénylése

A gazdálkodó szervezetek kezdeményezhetik a termelésükhöz használt importált anyagok, alkatrészek importvámjának csökkentését abban az esetben, ha az érintett árut nem, vagy nem elegendő mennyiségben állítják elő az Európai Unióban. A vámfelfüggesztés, illetve vámkontingens iránti kérelmeket Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) kell benyújtani.

Bizonyos áruk szállítása

Külön szabályozás vonatkozik a veszélyes áruk szállítására. Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

Veszélyes áru szállítására kialakított járművek engedélyezése a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatásköre.

A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető.

Nemzetközi szállítási okmány

A termék más tagállamba történő elfuvarozásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. Az eladó felelőssége, hogy hitelt érdemlően, például nemzetközi fuvarlevéllel (CMR) bizonyítani tudja a terméknek a másik tagállamban történő átvételét.

Gyűjtőforgalomban szállított árukhoz egy fuvarlevél esetében kötelező rakományjegyzéket készíteni. Amennyiben az árut az eladó saját maga fuvarozza el, akkor a CMR fuvarlevél mellé nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel kell rendelkeznie.

Ha az eladó a szállítást saját személygépkocsiján (cégautó) végzi, akkor a gépkocsi útnyilvántartása vagy menetlevele mellett az eladónak rendelkeznie kell a vevő igazolásával, hogy az árut a célországban az eladótól átvette.

Az EU-országokban érvényes közösségi engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál lehet igényelni.

Magyarország alkalmazza az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó szabályait. A szállítmányozás terén a TIR egyezmény mellett egyre fontosabbá válik az ún. Tranzitegyezmény is. A tranzitegyezmény értelmében a szállított áru mentesül a vámbiztosíték-nyújtás kötelezettsége alól.

Jogviták

Magyarországon lehetőség van az alternatív vitarendezés ismertebb típusainak, az arbitrációnak vagy mediációnak az igénybevételével történő vitarendezésre.

Választottbíróság

Választottbírósági eljárás  (arbitráció) köthető ki szerződésben, amennyiben legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá ha a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. Nemzetközi ügyekben választottbíróságként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság is eljárhat.

Közvetítői eljárás

Közvetítői eljárás (mediáció) keretében rendezhetik a felek  kölcsönös megegyezésük alapján a személyi és vagyoni jogaikkal kapcsolatban felmerült azon polgári jogvitákat, amelyekben a rendelkezési jogukat törvény nem korlátozza.

A közvetítők névjegyzékét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a honlapján teszi közzé.

Békéltetés

A Békéltető testületi eljárás elsősorban fogyasztói viták rendezésére szolgál. E testület lényegében hármas tevékenységet lát el: békéltetést, közvetítést és döntőbíráskodást végez egy szervezeten belül.

Ha a fenti eljárások nem járnak sikerrel, a konfliktus rendezése érdekében peres eljárás kezdeményezhető.

Programok

A KA-VOSZ Zrt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók Országos Szövetsége együttműködésével jött létre. A társaság kezdeményezésére jött létre a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció, a Széchenyi Kártya.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)