Navigatsioonitee


Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon

Eesti

Kaupade müük

Ajakohastatud 10/2012

Õiguslikud nõuded

Eestis reguleerib kaubandust kaubandustegevuse seadus.

Oluline on ka toodete ohutus, mille tagamise aluseks on toote ja teenuse ohutuse seadus.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt turustatud toote isegi siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded tootele on erinevad.

Eesti ettevõtjaid püütakse eksporditehingutest tuleneva võimaliku kahju eest kaitsta ekspordi riikliku garanteerimise kaudu. Eksporditagatis kindlustab ekspordi krediidiriske, võimaldades ettevõtjal oma ostjatele paremaid maksetingimusi pakkuda ning uutele turgudele siseneda.

Piirangud

Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse.

Ohutuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eelkõige järgmised asjaolud:

 • toote omadused, kaasa arvatud koostis, pakend, kokkupaneku juhendid ning asjakohastel juhtudel paigaldamise ja hooldamise juhendid;
 • mõju teisele tootele, kui võib põhjendatult eeldada nende koos kasutamist;
 • toote esitlusviis, märgistus, hoiatused, kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave;
 • võimalik oht toote kasutamise korral tarbijate riskirühmadele, eriti lastele ja vanuritele.

Toiduainesektor

Toidukaupade ohutusele esitatavad nõuded leiab järgmisest määrusest:

Muu kui toiduainesektor

Ohtlike kemikaalidele esitatavad nõuded leiab järgmisest määrusest:

Aktsiisimaksud

Aktsiisiinfot saab Maksu- ja Tolliametist. Eestis on maksustatud aktsiisiga alkohol, tubakas, kütus, elekter ning pakend.

Kauplemislubade väljastamise nõuded

Kauplejal ja kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris.

Kaubandustõkete kõrvaldamise taotlemine

Tehnilistest kaubandustõkete normidest saab teavitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna väliskaubanduspoliitika talitusest, kus on loodud nii EL kui ka WTO teavitamise kontaktpunkt.

 

Haldusmenetlused

Load ja litsentsid

Ettevõtja, seadusega nimetatud asutus, sihtasutus, mittetulundusühing soovides tegeleda kaubandustegevusega, esitab registreerimistaotluse vastavalt oma tegevusalale tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele, tema poolt volitatud valla või linnavalitsuse asutusele või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele, et registreerida end majandustegevuse registris (MTR).

Taotlus esitatakse:

 • Sisenedes MTR-i portaali riigiportaali kaudu või
 • e-posti teel (digiallkirjastatult) vastava tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse vastavale e-posti aadressile või
 • posti teel või kohaleviimisega vastava tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse aadressile.

Registreeringu tegemist taotletakse eraldi igale tegevuskohale.

Arvetele esitatavad nõuded

Arvele tuleb märkida:

 • arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
 • maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
 • kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
 • kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;
 • kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
 • kauba kogus või teenuse maht;
 • kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
 • kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
 • maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Samuti sätestab arvel kajastuva info nõuded raamatupidamise seadus.

Ühendusesisese käibe aruanne

Maksukohustuslane esitab ühendusesisese käibe aruande, kui:

 • tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive või ta on võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus;
 • ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele teenust, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuulub maksustamisele teenuse saaja poolt teises liikmesriigis.

Aruanne esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud.

Statistika esitamine

Kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati aruanne, on 90 000 eurot. See tähendab, et 2011. aastal peavad kauba lähetamise kohta aruande esitama ettevõtted, mille kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive 2010. aastal oli suurem kui 90 000 eurot. Samuti tekib aruandekohustus ettevõtetel, mis ületavad statistilise läve 2010. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 130 000 eurot.

Intrastati aruande esitamise tähtaeg on 14. kuupäev.

Tariifide peatamine või uute tariifikvootide hankimine

Autonoomne tariifipeatamine on tollimaksu ajutine täielik peatamine või vähendamine:

 • kaubale, mis on toorainena või pooltootena vajalik kasutamiseks EÜ liikmesriikide ettevõtluses;
 • kaubale, mida ei saa hankida EÜ liikmesriigist.

Rahvusvaheline transpordidokument

Euroopa Liidu sisese transpordi puhul piisab, kui kaubaga on kaasas CMR - rahvusvaheline saateleht maanteevedudel. Pakkeleht ja kaubaarve (ei ole kohustuslikud, kuna võib saata ka elektrooniliselt). Teatud kaubagrupid (nt alkohol, ohtlikud veosed) nõuavad lisaks eridokumente.

CMR - on rahvusvaheline kauba saateleht, mille täidab veofirma kohapeal, millest üks koopia läheb kauba saatjale, teine kauba saajale ja kolmas eksemplar jääb vedajale tõestuseks sooritatud veost. See dokument liigub koos kaubaga müüja-vedaja-ostja ning tõestab, et vedaja on müüjalt kauba saanud ja ostjale üle andnud kui ostja on teinud vastavad kinnitused saatelehele. Saatelehe koostamise aluseks on korrektne kaubaarve.

Kohtuvaidlused

Õiguste rikkumise korral tuleb pöörduda maakohtusse. Selleks tuleb esitada kohtule hagiavaldus. Hagi tähendabki kohtu kaudu esitatud tsiviilnõuet.

Tsiviilkohtumenetluses on menetlusosalisteks pooled ja kolmas isik. Poolteks on hageja ja kostja. Hageja on hagiavalduse esitaja ning kostja on hageja poolt oma hagiavalduses näidatud isik, kelle vastu tema haginõue on suunatud. Kolmas isik on isik, kelle õigusi või kohustusi kohtulahend võib puudutada.

Vahendid

Lisateavet saate Tarbijakaitseametist. Ettevõtjatele suunatud osa sisaldab Tarbijakaitseameti poolt välja töötatud soovituslikke juhendeid ja eeskirju, et tagada tarbijate parem teenindamine erinevates valdkondades.

Programmid

KredEx Krediidikindlustus pakub ettevõtjatele laene ja ekspordigarantiid, tootmisgarantiid ja investeeringugarantiid.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustikDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikidesEnglish ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)