Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Storitve

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Splošna pravila, ki urejajo izvajanje pravice do svobode ustanavljanja ponudnikov storitev in prostega čezmejnega opravljanja storitev ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni kakovosti storitev, so določena v Zakonu o storitvah. Ob upoštevanju določenih omejitev se ta zakon uporablja za izdajo dovoljenj, potrebnih za začetek opravljanja storitev, in za prosto čezmejno opravljanje storitev, s strani ponudnikov storitev s sedežem v državah članicah.

Način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona določa Zakon o trgovini, po katerem je trgovina opravljanje trgovinske dejavnosti na domačem trgu in s tujino ter obsega nakupovanje blaga zaradi nadaljnje prodaje in opravljanje trgovinskih storitev.

Obrt kot način opravljanja dejavnosti, pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnost domače in umetne obrti, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja kadrov za potrebe opravljanja dejavnosti določa Obrtni zakon.

Pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje plačilnih institucij, za opravljanje plačilnih storitev, pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sistemov določa Zakon o plačilnih storitvah.

Vrste storitev

Področje storitev pokriva več reprezentativnih organizacij, ki članom nudijo pravno pomoč in tudi sodelujejo pri pripravi zakonodaje. Najširša je dejavnost Gospodarske zbornice Slovenije, ki zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. V njenem okrilju je več specializiranih zbornic za posamezna storitvena področja, kot so trgovina, poslovne storitve ter gostinstvo in turizem.

Posebej za področje trgovine je bila ustanovljena Trgovinska zbornica Slovenije.           

             Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vodi Obrtni register in svojim članom, ki se ukvarjajo z obrtjo in sorodnimi dejavnostmi, nudi druge oblike pomoči

Področje svobodnih poklicev, katerih cilj je izvajanje visoko specializiranih storitev v skladu s širšim javnim interesom, pokriva več specializiranih zbornic, med njimi odvetniška in notarska zbornica. Opravljanje svobodnih poklicev je tako kot v večini držav EU tudi v Sloveniji regulirano, in sicer na nekaterih področjih veljajo tarife, ki so lahko fiksne (npr. pri notarjih) ali priporočene (predvsem pri tehničnih poklicih), kakor tudi omejitve pri oglaševanju, omejevanje števila izvajalcev (t. i. numerus clausus) in posebni pogoji za opravljanje storitev.

Različni načini opravljanja storitev

Ustanovitev storitvenega podjetja

Temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja določa Zakon o gospodarskih družbah.

Osnovno poslanstvo Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge, širitev mreže predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini in vzpostavitev prijaznejšega administrativnega in poslovnega okolja za tuje investicije.

Pravice prejemnikov storitev

Pravice potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo ureja Zakon o varstvu potrošnikov.           

Varstvo potrošnikov je tudi eno izmed pomembnih področij, na katerih Tržni inšpektorat RS opravlja inšpekcijski nadzor.

             Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov nudi brezplačno svetovanje potrošnikom.

Trg dela

             Direktorat za trg dela in zaposlovanje   skrbi za politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko in uveljavljanje poklicnih standardov, certifikatnega sistema, ureja področje prostega pretoka delovne sile, izobraževanje odraslih ter preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

             Sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev omogoča izvrševanje ene izmed temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije, in sicer prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj Evropske unije.

Pritožbe

             Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno.

             Ministrstvo za pravosodje zagotavlja usposobljenost in učinkovitost kazenskega pravosodja za obravnavo zahtevnih oblik gospodarskega, finančnega in organiziranega kriminala.

 

Upravni postopki

Enotne kontaktne točke v Sloveniji

Direktiva o storitvah je del evropske zakonodaje, s katero si Evropska unija prizadeva podjetjem olajšati opravljanje storitev v Uniji – tako doma kot v tujini. Direktiva določa pravila za podjetnike, ki želijo ustanoviti podjetje ali opravljati začasne storitve v EU/EGP (torej v 27 državah članicah EU ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem). Države članice zavezuje k odpravi nepotrebne birokracije, poenostavitvi formalnosti za podjetja in povečanju učinkovitosti javne uprave.

Za izvajanje Direktive je morala vsaka država članica ustanoviti „Enotne kontaktne točke (EKT)“ in portale e-uprav, ki podjetjem pomagajo, da svoje administrativne postopke opravijo prek spleta. EKT zagotavljajo obsežne informacije o vseh administrativnih zadevah, ki so povezane z ustanovitvijo ali razširitvijo poslovanja v državi. Informacije med drugim vključujejo odgovore na naslednja vprašanja:

- Katera potrdila, obvestila ali dovoljenja potrebujem, če želim ustanoviti podjetje (doma ali v tujini)?

- Kaj moram storiti, če želim začasno opravljati storitve v tujini?
- Kakšen je postopek za pridobivanje potrdila? Kateri organ je odgovoren?
- Ali je treba potrdilo plačati? Ali obstajajo roki?
- Kateri zakoni in odloki veljajo za moj sektor?
- Kaj moram storiti, če želim na primer odpreti restavracijo ali trgovino? Ali če želim delati kot organizator potovanja v drugi državi, ne da bi dejansko ustanovil podjetje?
- Kam se lahko obrnem za oseben nasvet in podrobnejše informacije?

EKT omogočajo, da vam obveznosti nič več ni treba opravljati pri različnih ustanovah!! Na EKT lahko dobite vse potrebne informacije in jih v spletni vlogi odgovorni ustanovi prav tako pošljete prek enotne kontaktne točke – EKT. Svoje administrativne formalnosti lahko opravite elektronsko na EKT. Preprosto se obrnite na EKT v državi, v kateri želite poslovati.

Vse EKT so del evropske mreže EUGO, do vseh evropskih EKT pa lahko preprosto dostopate na osrednjem spletnem mestu. Seveda se za storitve EKT lahko odločite na lastno željo. Če želite, se lahko obrnete tudi neposredno na ustrezne ustanove.

"Enotne kontaktne točke"

Vstopna točka VEM je storitev "vse na enem mestu" (One Stop Shop) namenjena strokovnjakom, kjer lahko registrirate podjetje, opravite različne upravne postopke in pridobite koristne informacije. 

Gospodarske družbe lahko portal e-VEM uporabljajo vsakodnevno za prijave, spremembe in odjave zavezancev v obvezna socialna zavarovanja ter za prijavo potrebe po delavcu..

Obveščanje

           Davčni organ morate obvestiti, ko začnete opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, tako da izpolnite zahtevek (Obrazec DDV-P2) za izdajo identifikacijske številke za DDV. Tujci morajo izpolniti obrazec DDV-P3.

Postopki, ki jih morajo opraviti davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji, so predpisani v Pravilniku o izvajanju Zakona o DDV.

Elektronska komunikacija med davčnimi zavezanci in organi poteka prek portala eDavki, kjer lahko dostopate do različnih aplikacij za prijavo davkov.

Socialna varnost

Vse informacije, postopki in obrazci za socialno zavarovanje se nahajajo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.         

           Varuh človekovih pravic RS je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti, ampak je nadzornik oblasti.

Dokazila o kvalifikacijah

Postopek in telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

           Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve   ureja postopke in nudi informacije na temo priznavanja kvalifikacij.

           Na državnem portalu Republike Slovenije pridobite odločbe o priznanju kvalifikacije za opravljene reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Prošnje za izdajo delovnega dovoljenja

           Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje se poleg osnovnih informacij o možnostih dela in zaposlitve, nahaja Info točka za tujce, ki ponuja podrobne informacije v zvezi s prebivanjem v Sloveniji, pridobitvijo delovnih dovoljenj, možnosti izobraževanja in usposabljanja ter pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Drugi postopki

Postopke za vlogo in izdajo dovoljenje za prebivanje tujcev ureja ustrezno navodilo:

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)