Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Poštena konkurenca

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Slovenija je prostor pobudi za svobodni trg dodelila v svoji ustavi, vključno z določbami proti omejevanju ali izkrivljanju konkurence.

Podrobni predpisi o izvrševanju in varstvu konkurence so vključeni v naslednjih zakonih:

Protimonopolna politika

Temeljni zakon o nelojalni konkurenci je Zakon o varstvu konkurence, ki prepoveduje dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco na trgu ali nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo nedovoljeno špekulacijo. Posamezna dejanja nelojalne konkurence so:

 • nelojalno, netočno, zavajajoče, diskriminatorno oglaševanje;     
 • napačno označevanje blaga;     
 • prikrivanje napak;     
 • poseganje v poslovne odnose s tujino;     
 • neupravičeno neupoštevanje ali kršenje pogodb;     
 • podkupovanje;     
 • trgovanje na podlagi notranjih informacij;     
 • kršenje poslovnih skrivnosti itd.   

Sporazumi

Temeljni zakon, ki obravnava omejitve, je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki ureja omejevalna ravnanja, koncentracije podjetij in podobna ravnanja, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco. Njegov cilj je omejiti sporazume, ki:     

 • določajo nakupne ali prodajne cene ali druge pogoje poslovanja;         
 • omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, prodajo, tehnični razvoj ali naložbe;         
 • uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih tako postavljajo v podrejen konkurenčni položaj;         
 • pogojujejo sklepanje pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb;         
 • določajo razdelitev trgov ali virov nabav med udeležence.

Zakon prepoveduje tudi omejevanje trga z oblastnimi akti ali dejanji (vlada, državni organi, lokalne skupnosti, podjetja, organizacije in posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, ne smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na trgu).

Zloraba prevladujočega položaja

             Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence prepoveduje tudi zlorabo prevladujočega položaja na trgu (prevladujoč položaj na trgu je večji od 40 odstotkov ali večji od 60 odstotkov, če gre za dve ali več podjetij) z:     

 • neposrednim ali posrednim pogojevanjem nepoštenih prodajnih ali nakupnih cen ali drugih nepoštenih pogojev;         
 • neupravičenim zviševanjem ali zniževanjem cen;         
 • omejevanjem proizvodnje, trgov ali tehničnega napredka;         
 • uporabo neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi poslovnimi partnerji, kar te partnerje postavlja ali sili v konkurenčno slabši položaj;     
 • pogojevanjem sklepanja pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje niso povezane z vsebino teh pogodb.       

Zakon omejuje tudi koncentracijo podjetij.

             Izjeme v zvezi s sklepanjem sporazumov in usklajenimi praksami podjetij se uporabljajo pri manjših omejitvah (če skupni delež udeleženih družb in podjetij, ki so od njih odvisna, ne presega 10 % na ustreznem trgu) in za naslednje skupine pogodb:

 • pogodbe o ekskluzivni in selektivni distribuciji;
 • pogodbe o ekskluzivni pravici do nabave;
 • franšizne pogodbe;
 • pogodbe, ki so vertikalni sporazumi o odstopu izkoriščanja pravic industrijske lastnine, kadar je to nujno, da kupec lahko pogodbeno blago ali storitve uporablja, prodaja ali preprodaja in določila o odstopu niso glavni namen pogodbe.

Druge oblike nelojalne konkurence

             Nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu. Zakon o varstvu konkurence taksativno našteva, katera dejanja se štejejo za takšna, na primer reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, oglaševanje navidezne razprodaje ali navideznega znižanja cen in podobna dejanja, ki zavajajo potrošnike.

Državna pomoč

             Zakon o pomoči za reševanje ter prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah določa namen, vrste državnih pomoči, merila, postopke ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Oblike državnih pomoči po tem zakonu so:

Varstvo potrošnikov

             Zakon o varstvu potrošnikov ureja pravice potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo.

Varstvo potrošnikov je tudi eno izmed pomembnih področij, na katerih Tržni inšpektorat RS opravlja inšpekcijski nadzor.

Nacionalni organi za varstvo konkurence

             Urad za varstvo konkurence ureja preprečevanje "omejevanja konkurence" tako, da nadzoruje določbe ustreznega zakona.

             Vrhovno sodišče Republike Slovenije zagotavlja sodno varstvo pred odločitvami urada. Urad je odgovoren tudi za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami določb iz členov 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

Na področju konkurence je Tržni inšpektorat Republike Slovenije pristojen za nadzor nad izvrševanjem pravnih določb in ocenjevanje dejanj nelojalne konkurence.

Združitev podjetij urejajo stroge določbe.

Upravni postopki

Priglasitev združitve

Če so v transakciji udeležena podjetja v posameznem od zadnjih dveh let na slovenskem trgu pred obdavčitvijo ustvarila skupni letni promet nad 33,300.000 eurov ali za več kot 40 odstotkov prodaj, nakupov ali drugih transakcij na slovenskem trgu s proizvodi ali storitvami, ki so predmet transakcije, morajo v enem tednu po sklenitvi pogodbe ali objavi javne ponudbe priglasiti koncentracijo Uradu za varstvo konkurence. Koncentracijo morajo udeleženci transakcije priglasiti Uradu na obrazcu v prilogi Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij.

Priglasitev subvencije

Vse institucionalne enote, ki dodeljujejo državne pomoči, morajo sektorju za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance posredovati podatke o vsebini državnih pomoči v skladu z določbami iz Zakona o spremljanju državnih pomoči. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe državne pomoči ter za dodelitev pomoči po pravilu "de minimis" in pomoči, ki sodijo med skupinske izjeme.

Postopek posredovanja podatkov o vsebini pomoči - priglašanje poteka v dveh fazah. Upravljavci pomoči posredujejo sektorju podatke o vsebini predvidene pomoči na predpisanih obrazcih.

Pravdni spor

Pristojni organ za reševanje tožb proti domnevni nelojalni konkurenci je Urad za varstvo konkurence, ki presoja domnevne omejevalne sporazume ter domnevne zlorabe prevladujočega položaja. Na podlagi priglasitve opravlja presojo skladnosti koncentracij s pravili konkurence in jih po opravljenem postopku odobri, prepove ali odobri s pogoji.

Viri

Na spletišču Urada za varstvo konkurence so na voljo informacije o omejevanju konkurence. Možen je tudi dostop do publikacij urada o posameznih primerih, o katerih je urad presojal.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)