Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Лоялна конкуренция

Актуализация 10/2012

Законови изисквания

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Той урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара. Законът урежда и контрола върху концентрациите между предприятия, както и отношенията във връзка с прилагането на Договора за създаване на Европейската общност, на Регламенти на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренцията и контрола върху концентрациите между предприятия.

Антитръст

Забранени споразумения, решения и съгласувани практики

Законът за защита на конкуренцията забранява всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, например:

 • пряко или непряко определяне на цени или други търговски условия;
 • разпределяне на пазари или източници на снабдяване;
 • ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;
 • прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 • поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

Посочените решения и споразумения са нищожни.

Злоупотреба с монополно или господстващо положение

Законът забранява поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:

 • пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;
 • ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите;
 • прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 • поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение;
 • необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Нелоялна конкуренция

Забранено е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите, като:

 • увреждане на доброто име на конкурентите;
 • въвеждане в заблуждение;
 • заблуждаваща и сравнителна реклама;
 • имитация;
 • нелоялно привличане на клиенти;

Държавна помощ

В някои случаи държавата може да отпусне помощ на лица или дружества, при условие че това не възпрепятства честната конкуренция. Правилата за отпускане на държавна помощ са посочени в Закона за държавните помощи. Помощ може да бъде отпусната, когато:

 • тя подпомага икономическото развитие на региони с нисък стандарт на живот или висока степен на безработица;
 • тя спомага за реализирането на проект от значителен икономически интерес за Европейската общност или помага за преодоляване на някои от икономическите проблеми на България;
 • тя развива определени търговски дейности или дава тласък на специфични икономически региони дотолкова, доколкото това не нарушава търговските условия до степен, която противоречи на обществения интерес;
 • тя спомага за опазване на културното и историческото наследство, стига това де не вреди на обществения интерес;
 • тя е оторизирана с решение на Съвета и е гласувана с квалифицирано мнозинство на основата на предложение на Европейската комисия.

Национални органи по конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е органа, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). КЗК е и националния орган на Република България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията. Комисията:

 • установява нарушения по Закона за защита на конкуренцията, както и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
 • налага предвидените от закона санкции;
 • издава предвидените в закона разрешения;
 • налага временни мерки в предвидените в закона случаи;
 • одобрява поемането на задължения от предприятия или налага мерки за възстановяване на конкуренцията по отношение на предприятия, чието поведение се проучва по ЗЗК или по по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
 • постановява прекратяване на нарушенията, включително като налага подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията; и др.

Сливанията на дружества се регулират от стриктни разпоредби.

Административни процедури

Уведомяване за сливане

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е компетентния орган, който извършва оценка на концентрациите на стопанска дейност.

Когато операцията представлява концентрация, тя следва да бъде нотифицирана пред КЗК, освен ако не е от компетентността на Европейската комисия. Концентрациите, които попадат в обхвата на контрола върху концентрациите между предприятия имат общностно измерение и изключителната компетентност да ги оценява Европейската комисия.

Предприятията са задължени да уведомят комисията за концентрацията след сключването на договора, публичното оповестяване на търговото предложение или придобиването на контрол, но преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката.

Уведомлението за концентрация се подава съвместно от предприятията, които се сливат или вливат, създали са съвместно предприятие или придобиват съвместен контрол, както и от лицето, придобиващо едноличен контрол.

Производство за оценка на концентрация се образува в тридневен срок от постъпване на уведомлението в КЗК или след като в Комисията е внесена цялата необходима информация.

Нотификацията се обявява чрез електронния регистър на Комисията и така всяко заинтересовано лице получава възможност да представи информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответния пазар.

Спорове

Ако дадено дружество има основания да счита, че друго дружество нарушава правилата на конкуренцията, то може да се обърне към Комсисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да подаде искане за установяване на нарушения и налагане на санкции.

Подаването на уведомления, искания и жалби по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите е възможно да стане и по електронен път през Интернет страницата на КЗК.

Комисията събира такси съгласно Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)