Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Verejné zákazky

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Verejné obstarávanie upravuje zákon o verejnom obstarávaní.

Ten chráni základné slobody umožnené jednotným trhom EÚ - voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ako aj dodržiavanie jednotlivých zásad z toho vyplývajúcich - nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť a efektívnosť.

Tieto princípy komplementárnym spôsobom prispievajú k cieľom jednotlivých operačných programov schválených v Národnom strategickom referenčnom rámci v rámci programovacieho obdobia 2007 - 2013.

Platia i pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

EÚ stanovila ciele týkajúce sa "ekologického verejného obstarávania", ktoré majú začleniť environmentálne hľadiská do postupov obstarávania. Slovensko pri vstupe do EÚ prevzalo záväzky vyplývajúce z viacstrannej Dohody o vládnom obstarávaní (GPA).

Druhy verejného obstarávania

Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ, ktorý vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie.

Obstarávanie sa môže konať týmito formami:

 • verejná súťaž,
 • užšia súťaž,
 • rokovacie konania,
 • súťažný dialóg.

Postup predloženia ponuky: podrobný návod

Obstarávateľ sa obvykle zúčastňuje ako uchádzač, t. j. spoločnosť, ktorá poskytuje plnenie, vykonáva stavebné práce alebo poskytuje služby pre trh a v určenej lehote predložila ponuku. Riadi sa ustanoveniami:

Zákon sa vzťahuje na každý subjekt využívajúci verejné financie (verejného obstarávateľa), alebo subjekt s prirodzeným monopolom (obstarávateľa), alebo osobu, ktorej obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na vykonanie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

Verejný obstarávateľ je povinný:

 • zákonne vyhlásiť verejnú súťaž,
 • prístupniť podmienky v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk,
 • jasne stanoviť súťažné podmienky v súťaži návrhov v lehote na predkladanie návrhov,
 • zverejniť výzvu na predkladanie ponúk alebo návrhov,
 • vybrať záujemcov do užšej súťaže,
 • vyhodnotiť ponuky alebo návrhy.

V prípade, že existuje podozrenie na nedodržanie zákonom stanoveného postupu a podmienok, je možné podať námietku proti priebehu verejnej súťaže, alebo jej podmienkam na Úrad pre verejné obstarávanie

Proces verejného obstarávania môže obsahovať aj revízne postupy, ktoré tvorí žiadosť o nápravu alebo dohľad na verejným obstarávaním. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní je zverejnená na internetovej stránke:

Druhy verejného obstarávania

Verejné obstarávanie upravuje postup, pri ktorom sa udeľujú zákazky na poskytnutie:

 • dodávok - výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu
 • stavebných prác   - všetky práce spojené s výstavbou, zmenou, úpravou alebo odstraňovaním stavby, stavby alebo práce ako príprava pozemku, zemné práce, inštalačné práce, dokončovacie práce a pod.; nezahŕňajú činnosti súvisiace s výstavbou ako projektové práce, inžinierska činnosť a pod.
 • služieb   - finančných, právnych, remeselníckych a ďalších služieb (napr. upratovacie, strážne, stravovacie, prekladateľské služby, projektové práce, autorské dozory, a iné).
 • Upravuje aj koncesie a súťaže návrhov.

Zákazka môže byť nadlimitná alebo podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky. Aktuálne limity sú zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Vestník a Limity.

Vnútroštátne orgány pre oblasť verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie má zoznam spoločností, ktoré preukázali, že sú spôsobilé na uzatváranie zmlúv o verejnom obstarávaní alebo rámcových zmlúv.

 

Administratívne postupy

Predkladanie ponúk

V procese verejného obstarávania sa používajú nasledovné oznámenia:

 • predbežné oznámenie - poskytuje informáciu o tom, čo tá ktorá inštitúcia zamýšľa počas nasledujúcich 12 mesiacov zverejniť v rámci verejného obstarávania,
 • oznámenie o vyhlásení -špecifikácia požiadaviek verejnej súťaže,
 • oznámenie o výsledkoch - poskytuje údaje o kritériách udelenia, počte prijatých ponúk, mená a adresy úspešných uchádzačov, cenovú hladinu; musia byť zaslané najneskôr do 48 dní po podpise zmluvy.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný zverejniť oznámenie o obstarávaní v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie podľa zvoleného postupu a finančného limitu.

Na zabezpečenie ponuky od uchádzača môže obstarávateľ požadovať zábezpeku. Môže to byť banková záruka za uchádzača, alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa.

Ponuku treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením :

 • obchodného mena a sídla uchádzača,
 • miesta podnikania s označením "súťaž" a s heslom súťaže.

Podrobnosti uvádza Zákon o verejnom obstarávaní § 41.

Sú v ňom tiež uvedené lehoty na predkladanie ponúk:

Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania.

Prideľovanie zákazky a podpísanie zmluvy, teda výsledok verejného obstarávania môže byť založený na jednom z dvoch princípov:

 • najnižšia cena,
 • najvýhodnejšia ponuka z ekonomického hľadiska.

Obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne poslať všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom.

Osobitné postupy

Zákon o verejnom obstarávaní stanovuje aj postupy pri:

 • podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou,
 • podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou.
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)