Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Közbeszerzés

Frissítve 10/2012

Jogi követelmények

A közbeszerzési szerződéseket elsősorban a közbeszerzésekről szóló törvény szabályozza. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban.

A közbeszerzés típusai

A közbeszerzésekre vonatkozó közösségi értékhatárokat a nemzeti értékhatárokkal együtt a Közbeszerzési Hatóság is közzéteszi a Közbeszerzési Értesítőben.

A közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzés öt következő alapvető fajtájáit különbözteti meg: nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, keretmegállapodás, versenypárbeszéd.

 • A nyílt közbeszerzési eljárásban valamennyi érdekelt ajánlatot tehet.
 • A meghívásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot.
 • A hirdetmények közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről.
 • A versenypárbeszéd, amelyben az ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indítható, ha   
  • az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;
  • a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna;
  • a közbeszerzés külképviselet számára történik.

A fentieken túlmenően a törvény speciális közbeszerzési eljárási fajtákat is szabályoz. Ilyen a keretmegállapodásos, a gyorsított, az építési koncesszióval kapcsolatos és a tervpályázati eljárás.

A jogszabály a közbeszerzés értékétől függően közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárási rendszert különböztet meg.

A kormány az általa irányított szervezetek vonatkozásában a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet, valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. A központosított eljárás részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.

Pályázati eljárási útmutató: lépésről lépésre

A közbeszerzési terv közzététele

Az ajánlatkérők, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a központi beszerző szervezet központosított közbeszerzési portálján elektronikusan rögzítenie kell.

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében az ajánlatkérőnek a közbeszerzési terve alapján elkészített hirdetményt a Közbeszerzési Hatóságon keresztül meg kell küldenie az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának, ahol közzéteszik a TED-adatbankban. A megjelenést követően a hirdetményt a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteszi.

A hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben való közzétételéhez ellenőrzési funkció is kapcsolódik. A hirdetmények ellenőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Értesítőben és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételért ellenőrzési díjat, közzétételéért pedig szerkesztési díjat kell fizetni a Közbeszerzési Hatóság részére.

Az eljárások megindítása

A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. Az ajánlatkérő dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a szerződéstervezetet is.

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.

Az eljárás további menete

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt minden döntéséről tájékoztatni. Az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket.

Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kell megkötni.

A jogszabály két szakaszból álló eljárásnak nevezi a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást, továbbá a versenypárbeszédet. Ezek az eljárások részvételi szakaszból (felhívás, jelentkezés, elbírálás, eredményhirdetés) és ajánlattételi szakaszból állnak.

Jogorvoslat

A közbeszerzési eljárás érintettjei jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Közbeszerzések Tanácsa mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések típusai

A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések 3 típusa:

 • Az építési beruházási szerződéseket építési beruházásokkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési tevékenységek esetén kell kötni.
 • Az árubeszerzési szerződéseket termékek adásvételekor, továbbá lízing, bérleti, valamint adásvétel és a bérlet egyéb formáiban történő beszerzések esetén kell alkalmazni.
 • A szolgáltatás-beszerzési szerződések körébe a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tartoznak.

Országos közbeszerzési hatóságok

A Közbeszerzési Hatóság - többek között - közreműködik a közbeszerzési politika alakításában, hozzájárul a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításához és elterjesztéséhez, figyelemmel kíséri a törvény szabályainak érvényesítését, nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről és az ajánlatkérők listájáról, közbeszerzési szabályok alkalmazását elősegítő útmutatókat készít, megjelenteti és ellenőrzi a hirdetményeket, ellenőrzési, jogorvoslati funkciókat lát el, névjegyzékeket vezet és gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok fenntartásáról.

 

Adminisztratív eljárások

Pályázatok benyújtása

A közbeszerzési törvény pontosan meghatározza a közbeszerzési ajánlatokkal kapcsolatos követelményeket.

A törvény előírja az ajánlatokra vonatkozó formai követelményeket, az ajánlattételi határidő és az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályokat, a benyújtás, felbontás és az elbírálás szabályait, továbbá az értesítés és a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket.

A jogszabály szerint ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlattételi felhívásban foglalt formai és tartalmi követelmények betartásával.

Erőforrások, információs források

A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapja, a magyarországi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények hivatalos forrása az EU Hivatalos Lapja (HL) mellett. A Közbeszerzési Értesítő elektronikus formában, hetente három alkalommal jelenik meg.

A Közbeszerzési Hatóság havonta megjelenő szakmai folyóirata a Közbeszerzési Szemle, amely a közbeszerzési piac szereplői (ajánlatkérők, ajánlattevők, hivatalos közbeszerzési tanácsadók, ellenőrző szervek, képzés és továbbképzés-szervezők, stb.) és a közbeszerzések iránt érdeklődők számára tájékoztatást nyújt az aktuális jogszabályi változásokról, segíti a közbeszerzési jogalkalmazást.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)