Navigācijas ceļš

Atjaunināts 13/01/2017

Savstarpēja atzīšana

Dažām preču kategorijāmEnglish pastāv standarti un tehniskās normas, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā (ES) . Ja teiktais attiecas uz jūsu precēm, tām ir jāatbilst šīm normām, lai tās varētu pārdot ES.

Ja nav ES mēroga noteikumu, dažādās ES valstīs var būt spēkā atšķirīgas specifikācijas. Tādā gadījumā jums ir jāievēro tikai jūsu valstī spēkā esošie noteikumi. Citas ES valstis nevar ne aizliegt jūsu ražojumu pārdošanu, ne prasīt, lai jūs tos izmainītu vai veiktu papildu pārbaudes, ja vien varat pierādīt, ka tie atbilst visām jūsu valstī spēkā esošajām tehniskajām un kvalitātes normām un piedāvā līdzvērtīgu drošības līmeni: tas ir savstarpējas atzīšanas princips.

Ja jūsu ražojumi netiek atzīti citā valstī, varat vērsties mūsu atbalsta un konsultēšanas dienestos.

Orientējošs to preču saraksts, uz kurām neattiecas ES mēroga standarti un specifikācijasEnglish

Valstu prasības var atšķirties, piemēram, attiecībā uz:

  • izmēru,
  • svaru,
  • sastāvu,
  • marķējumu,
  • iesaiņojumu,
  • kontroli.

Lai uzzinātu, kādi tehniskie noteikumi ir spēkā konkrētām precēm dažādās ES dalībvalstīs, kā arī noskaidrotu, kuras ir kompetentās iestādes katrā valstī, ielūkojieties ražojumu informācijas punktuEnglish sarakstā.

Ja pārdodat preces citiem uzņēmumiem, nevis tieši patērētājiem, jums nav pienākuma informāciju par preci sniegt kādā konkrētā valodā. Savukārt, ja pārdodat tieši patērētājiem, jums, iespējams, būs jāizmanto tās valsts oficiālā(s) valoda(s), kura importē jūsu ražojumus.

Ja jūsu preces apdraud sabiedrības intereses, jūs, iespējams, tās nedrīkstēsiet eksportēt bez ierobežojumiem. Tās var būt aizliegtas valstī, uz kuru vēlaties preces eksportēt, ja šī valsts spēj pierādīt, ka tās tehniskās prasības ir būtiskas vai obligātas un ka jūsu ražojumi nenodrošina drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, ko prasa šajā valstī.

 

 

 

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Produktu informācijas punkts

Jūsu produktu informācijas punkts var jūs informēt par valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz konkrētiem produktiem, un palīdzēt ienākt citu ES dalībvalstu tirgū.