Navigation path

Oppdatert: 11/2015

Oppdatert: 11/2015

Kjemikalier (REACH)

REACH български Malti Lietuvių français čeština română Ελληνικά Deutsch Eesti italiano português magyar polski hrvatski Latviešu suomi Nederlands Dansk English   står for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier). Den introduserer nye markedsføringsregler som dekker stoffer, blandinger og produkter og gjør næringslivet ansvarlig for styring av de risiki som kjemikalier kan utgjøre for helse og miljø.

Du kan ikke fremstille, markedsføre, importere eller bruke et kjemisk stoff i EU hvis det ikke er registrert i REACH-databasen.

I prinsippet gjelder REACH alle stoffer, ikke bare de som forekommer i industrielle prosesser, men også i dagliglivet, for eksempel i rengjøringsprodukter, maling og produkter som klær, møbler og elektriske apparater. Derfor har forordningen betydning for de fleste bedrifter over hele EU.

REACH gjelder for deg dersom bedriften din er:

  • Produsent: Du fremstiller kjemikalier, enten til bedriftens eget bruk eller for å levere til andre.
  • Importør: Du kjøper enkeltkjemikalier, blandinger for videresalg eller ferdige produkter, slik som klær, møbler eller plastartikler fra land utenfor EU.
  • Distributør/forhandler: Du lagrer og bringer i omsetning kjemikalier og produkter som inneholder farlige kjemikalier for videre behandling eller for direkte salg til forbrukere.
  • Etterfølgende bruker: Du håndterer kjemikalier i industri- eller yrkesaktivitet.

Bruk ECHA Navigator български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska til å finne din rolle og dine forpliktelser i henhold til REACH eller eventuelle unntak som måtte gjelde din bedrift.

Hvordan fungerer REACH?

I henhold til REACH må industrien bære mesteparten av ansvaret for å håndtere risikoen som kjemikaliene utgjør, og sørge for tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon til brukerne i forsyningskjeden. Samtidig inneholder forordningen bestemmelser om at Den europeiske union kan iverksette ytterligere tiltak der hvor det er behov for supplerende tiltak på EU-nivå.

REACH har også opprettet Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) български Malti Lietuvių français română Ελληνικά español Deutsch Eesti italiano português magyar polski Latviešu suomi Slovenščina Slovenčina svenska Nederlands Dansk čeština hrvatski English English som har en sentral koordinerende og implementerende rolle.

Registreringen Ελληνικά español Deutsch Eesti italiano português polski hrvatski Latviešu suomi Slovenščina svenska Nederlands Dansk български Malti français română čeština magyar Lietuvių English Slovenčina English er obligatorisk for stoffer som er fremstilt eller importert i mengder på over ett tonn per bedrift. For stoffer som har vært lenge på markedet og blitt registrert på nytt i tide, har det blitt organisert tre faser med frist 10. desember 2010, 31. mai 2013 og 31. mai 2018.

Under evalueringen Malti français română Ελληνικά español Deutsch Eesti italiano português magyar polski hrvatski Latviešu suomi Slovenščina Slovenčina svenska Nederlands български čeština Dansk Lietuvių English English undersøker ECHA kvaliteten på informasjonen i registreringsdokumentene og alle testforslag for å påse at unødig testing, spesielt på dyr, unngås. Medlemslandene evaluerer stoffene med hensyn på spesifikke problemer som rammer menneskers helse og miljøet.

Autorisasjon български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English italiano lietuvių latviešu Malti polski português română slovenčina slovenščina svenska kreves for visse stoffer hvor det er svært stor grunn til bekymring, for å sikre at risikoen forbundet med dem er under kontroll i tilstrekkelig grad, og at slike stoffer gradvis erstattes av tryggere alternativer når dette er økonomisk og teknisk gjennomførbart.

Restriksjon български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska kan begrense eller forby produksjon, omsetning (markedsføring) eller bruk av visse stoffer dersom de utgjør en uakseptabel risiko for helse eller miljøet.

Hvordan overholder jeg REACH?

Dette avhenger i hovedsak av den rollen din bedrift har, det vil si om den er produsent, importør, leverandør eller bruker av kjemiske stoffer eller produkter som inneholder visse kjemiske substanser. For å overholde direktivet må du identifisere og styre de risiki som er forbundet med de stoffene du produserer og markedsfører i EU/EØS.

Når du registrerer stoffene som produsent eller importør, må du vise overfor ECHA hvordan stoffet kan brukes trygt, og formidle risikostyringstiltakene i forsyningskjeden. Dersom din bedrift er en etterfølgende bruker, trenger du ikke registrere stoffene, men du har andre forpliktelser.

Den viktigste er at du må implementere risikostyringstiltakene fra sikkerhetsdatabladene, passe på at bruken er dekket i registreringspapirene, og kommunisere med leverandørene og brukerne i forsyningskjeden.

Hvor mye koster det?

REACH krever betaling av gebyrer og avgifter. Beløp og forfallsdatoer avhenger av type søknad under vurdering. SMBer betaler lavere gebyrer og avgifter. Videre må bedriften din ta hensyn til alle andre (in)direkte kostnader knyttet til REACH, som for eksempel utveksling av data, samfunnsøkonomisk analyse, vurdering av kjemikaliesikkerhet og undersøkelse av erstatninger for stoffer. Godt samarbeid med andre aktører kan redusere kostnadene dine betydelig. Dette krever gode forberedelser og nok tid.

 

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte

Hjelp og veiledning

Get in touch with specialised assistance services

Hjelp og veiledning

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning

produktkontaktpunkt

Ditt produktkontaktpunkt English kan informere deg om nasjonal produktlovgivning og hjelpe deg å nå et annet nasjonalt marked i EU.

Nasjonale brukerstøtteavdelinger

Nasjonale brukerstøtteavdelinger български čeština Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

ECHAs brukerstøtte

ECHAs brukerstøtte български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska