Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 11/2015

Aġġornat 11/2015

Il-kimici (REACH)

REACH tfisser ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi. Din tintroduċi regoli ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, li jkopru sustanzi, taħlitiet u oġġetti u tagħmel lin-negozju responsabbli għall-ġestjoni tar-riskji li l-kimiki jista' jkollhom fuq is-saħħa u l-ambjent.

Ma tistax timmanifattura, tpoġġi fis-suq, timporta jew tuża sustanza kimika fl-UE jekk ma tkunx ġiet reġistrata fil-bażi tad-dejta REACH.

Fil-prinċipju, REACH tapplika għas-sustanzi kollha, mhux biss dawk fil-proċessi industrijali iżda wkoll fil-ħajja ta' kuljum tagħna, pereżempju kemm fi prodotti tat-tindif, żebgħa kif ukoll f'oġġetti bħall-ilbies, l-għamara u t-tagħmir li jaħdem bl-elettriku. Għalhekk, ir-regolament għandu impatt fuq il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji madwar l-UE.

REACH tapplika għalik jekk il-kumpanija tiegħek hi

  • Manifattur: tagħmel il-kimiki, sew biex tbigħhom fil-kumpanija tiegħek jew biex tfornihom lil oħrajn
  • Importatur: tixtri kimiki individwali, taħlitiet għall-bejgħ jew prodotti lesti, bħal ħwejjeġ, għamara jew oġġetti tal-plastik minn barra l-UE
  • Distributur/bejjiegħ bl-imnut: taħżen u tqiegħed fis-suq kimiki jew oġġetti li jkun fihom sustanzi kimiċi perikolużi għal aktar ipproċessar jew għall-bejgħ direttament lill-konsumaturi
  • Utent aħħari: tieħu ħsieb kwalunkwe sustanzi kimiċi fl-attività industrijali jew professjonali tiegħek

Uża n-Navigatur tal-ECHA  biex tidentifika r-rwol u l-obbligi tiegħek skont REACH jew xi eżenzjonijiet li jistgħu japplikaw għall-kumpanija tiegħek

Kif taħdem REACH?

REACH titfa' l-parti l-kbira tar-responsabbiltajiet fuq l-industrija biex jimmaniġġaw ir-riskji mill-kimiki u jipprovdu l-informazzjoni korretta ta' sigurtà lill-utenti tagħhom fil-katina tal-provvista. B'mod parallel, dan jipprevedi li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri addizzjonali, fejn hemm il-ħtieġa biex tiġi kkumplementata l-azzjoni fil-livell tal-UE.

REACH tistabbilixxi wkoll l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) b'koordinazzjoni ċentrali u rwol ta' implimentazzjoni.

Ir-reġistrazzjoni hi obbligatorja għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' tunnellata jew aktar fis-sena għal kull kumpanija. Għal sustanzi li ilhom ħafna fis-suq u rreġistrati minn qabel fil-ħin, hi organizzata fi tliet fażijiet bi skadenzi fl-1 ta' Diċembru 2010, il-31 ta' Mejju 2013 u l-31 ta' Mejju 2018.

Fil-valuatazzjoni, l-ECHA teżamina l-kwalità tal-informazzjoni fil-fajls ta' reġistrazzjoni u l-proposti ta' ttestjar kollha biex jiġi żgurat li l-ittestjar bla bżonn, speċjalment fuq l-annimali, jiġi evitat. L-Istati Membri jivvalutaw is-sustanzi għal tħassib speċifiku li jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

L-awtorizzazzjoni hi meħtieġa għal ċerti sustanzi ta' tħassib serju ħafna biex jiġi żgurat li r-riskji li jippreżentaw huma kkontrollati sew, u dawn is-sustanzi huma progressivament sostitwiti minn alternattivi aktar sikuri meta dawn ikunu ekonomikament u teknikament vijabbli.

Ir-restrizzjoni tista' tillimita jew tipprojbixxi l-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq (il-kummerċjalizzazzjoni) jew l-użu ta' ċerti sustanzi jekk joħolqu riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa jew għall-ambjent.

Kif nista' nikkonforma ma' REACH?

Dan jiddependi l-aktar mir-rwol tal-kumpanija tiegħek, jekk hix manifattur, importatur, fornitur jew utent ta' sustanzi kimiċi jew oġġetti li fihom ċerti sustanzi kimiċi. Biex tikkonforma mar-regolament, għandek tidentifika u tikkontrolla r-riskji marbuta mas-sustanzi li timmanifattura u s-suq fl-UE/fiż-ŻEE.

Meta tirreġistra s-sustanzi bħala manifattur jew importatur, trid turi lill-ECHA kif is-sustanza tista' tintuża b'mod sikur, u tikkomunika l-miżuri tal-ġestjoni tar-riskji fil-katina tal-provvista. Jekk il-kumpanija tiegħek hi utent aħħari, ma għandekx għalfejn tirreġistra, iżda għandek obbligi oħra.

L-aktar importanti huwa li għandek timplimenta l-miżuri marbuta mal-ġestjoni tar-riskji mill-iskedi tad-dejta  ta' sigurtà, tieħu ħsieb li l-użi tiegħek huma koperti fil-fajls ta' reġistrazzjoni u tikkomunika mal-fornituri u l-utenti tiegħek fil-katina tal-provvista.

Kemm iqum dan kollu?

REACH tirrikjedi l-ħlas ta' miżati u ħlasijiet. L-ammont u l-iskadenzi jiddependu mit-tip ta' sottomissjoni taħt konsiderazzjoni. L-SMEs iħallsu miżati u ħlasijiet imnaqqsa. Barra minn hekk, il-kumpanija tiegħek għandha tikkunsidra l-ispejjeż (in)diretti l-oħrajn kollha relatati ma' REACH, bħall-qsim tad-dejta, l-analiżi soċjo-ekonomika, il-valutazzjonijiet tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi u r-riċerka ta' sostituti għas-sustanzi. Kooperazzjoni tajba ma' atturi oħra tista' tnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż tiegħek. Dan jirrikjedi tħejjija tajba u biżżejjed ħin.

 

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Helpdesk tal-ECHA

Helpdesk tal-ECHA