Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 08/2015

Aġġornat 08/2015

Il-kimici (REACH)


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

REACH български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [2 MB] tfisser ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi. Din tintroduċi regoli ġodda ta’ kummerċjalizzazzjoni, li jkopru sustanzi, taħlitiet u oġġetti u tagħmel lin-negozju responsabbli għall-ġestjoni tar-riskji li l-kimiki jista' jkollhom fuq is-saħħa u l-ambjent.

Ma tistax timmanifattura, tpoġġi fis-suq, timporta jew tuża sustanza kimika fl-UE jekk ma tkunx ġiet reġistrata fil-bażi tad-dejta REACH.

Fil-prinċipju, REACH tapplika għas-sustanzi kollha, mhux biss dawk fil-proċessi industrijali iżda wkoll fil-ħajja ta’ kuljum tagħna, pereżempju kemm fi prodotti tat-tindif, żebgħa kif ukoll f'oġġetti bħall-ilbies, l-għamara u t-tagħmir li jaħdem bl-elettriku. Għalhekk, ir-regolament għandu impatt fuq il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji madwar l-UE.

REACH tapplika għalik jekk il-kumpanija tiegħek hi

  • Manifattur: tagħmel il-kimiki, sew biex tbigħhom fil-kumpanija tiegħek jew biex tfornihom lil oħrajn
  • Importatur: tixtri kimiki individwali, taħlitiet għall-bejgħ jew prodotti lesti, bħal ħwejjeġ, għamara jew oġġetti tal-plastik minn barra l-UE
  • Distributur/bejjiegħ bl-imnut: taħżen u tqiegħed fis-suq kimiki jew oġġetti li jkun fihom sustanzi kimiċi perikolużi għal aktar ipproċessar jew għall-bejgħ direttament lill-konsumaturi
  • Utent aħħari: tieħu ħsieb kwalunkwe sustanzi kimiċi fl-attività industrijali jew professjonali tiegħek

Uża n-Navigatur tal-ECHA  biex tidentifika r-rwol u l-obbligi tiegħek skont REACH jew xi eżenzjonijiet li jistgħu japplikaw għall-kumpanija tiegħek

Kif taħdem REACH?

REACH titfa’ l-parti l-kbira tar-responsabbiltajiet fuq l-industrija biex jimmaniġġaw ir-riskji mill-kimiki u jipprovdu l-informazzjoni korretta ta’ sigurtà lill-utenti tagħhom fil-katina tal-provvista. B’mod parallel, dan jipprevedi li l-Unjoni Ewropea tista’ tieħu miżuri addizzjonali, fejn hemm il-ħtieġa biex tiġi kkumplementata l-azzjoni fil-livell tal-UE.

REACH tistabbilixxi wkoll l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) b’koordinazzjoni ċentrali u rwol ta' implimentazzjoni.

Ir-reġistrazzjoni hi obbligatorja għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta’ tunnellata jew aktar fis-sena għal kull kumpanija. Għal sustanzi li ilhom ħafna fis-suq u rreġistrati minn qabel fil-ħin, hi organizzata fi tliet fażijiet bi skadenzi fl-1 ta’ Diċembru 2010, il-31 ta’ Mejju 2013 u l-31 ta’ Mejju 2018.

Fil-valuatazzjoni, l-ECHA teżamina l-kwalità tal-informazzjoni fil-fajls ta’ reġistrazzjoni u l-proposti ta’ ttestjar kollha biex jiġi żgurat li l-ittestjar bla bżonn, speċjalment fuq l-annimali, jiġi evitat. L-Istati Membri jivvalutaw is-sustanzi għal tħassib speċifiku li jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

L-awtorizzazzjoni hi meħtieġa għal ċerti sustanzi ta’ tħassib serju ħafna biex jiġi żgurat li r-riskji li jippreżentaw huma kkontrollati sew, u dawn is-sustanzi huma progressivament sostitwiti minn alternattivi aktar sikuri meta dawn ikunu ekonomikament u teknikament vijabbli.

Ir-restrizzjoni tista’ tillimita jew tipprojbixxi l-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq (il-kummerċjalizzazzjoni) jew l-użu ta’ ċerti sustanzi jekk joħolqu riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa jew għall-ambjent.

Kif nista’ nikkonforma ma’ REACH?

Dan jiddependi l-aktar mir-rwol tal-kumpanija tiegħek, jekk hix manifattur, importatur, fornitur jew utent ta’ sustanzi kimiċi jew oġġetti li fihom ċerti sustanzi kimiċi. Biex tikkonforma mar-regolament, għandek tidentifika u tikkontrolla r-riskji marbuta mas-sustanzi li timmanifattura u s-suq fl-UE/fiż-ŻEE.

Meta tirreġistra s-sustanzi bħala manifattur jew importatur, trid turi lill-ECHA kif is-sustanza tista' tintuża b’mod sikur, u tikkomunika l-miżuri tal-ġestjoni tar-riskji fil-katina tal-provvista. Jekk il-kumpanija tiegħek hi utent aħħari, ma għandekx għalfejn tirreġistra, iżda għandek obbligi oħra.

L-aktar importanti huwa li għandek timplimenta l-miżuri marbuta mal-ġestjoni tar-riskji mill-iskedi tad-dejta  ta' sigurtà, tieħu ħsieb li l-użi tiegħek huma koperti fil-fajls ta’ reġistrazzjoni u tikkomunika mal-fornituri u l-utenti tiegħek fil-katina tal-provvista.

Kemm iqum dan kollu?

REACH tirrikjedi l-ħlas ta’ miżati u ħlasijiet. L-ammont u l-iskadenzi jiddependu mit-tip ta’ sottomissjoni taħt konsiderazzjoni. L-SMEs iħallsu miżati u ħlasijiet imnaqqsa. Barra minn hekk, il-kumpanija tiegħek għandha tikkunsidra l-ispejjeż (in)diretti l-oħrajn kollha relatati ma’ REACH, bħall-qsim tad-dejta, l-analiżi soċjo-ekonomika, il-valutazzjonijiet tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi u r-riċerka ta’ sostituti għas-sustanzi. Kooperazzjoni tajba ma’ atturi oħra tista' tnaqqas b’mod sinifikanti l-ispejjeż tiegħek. Dan jirrikjedi tħejjija tajba u biżżejjed ħin.

 
Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min- Netwerk Enterprise Europe . Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Ljubljana

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.