Navigation path

Oppdatert: 09/2015

Oppdatert: 09/2015

Klassifisering, merking, emballering

CLP står for klassifiserings-, merkings- og emballeringsforordningen български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] . Den utfyller REACH-forordningen og sørger for at farene ved kjemikalier blir tydelig formidlet til arbeidere og forbrukere gjennom standard setninger og piktogrammer på etiketter og sikkerhetsdatablad.

EU har utviklet systemer for å gi informasjon om farlige kjemikalier siden slutten av 60-tallet. Allikevel var klassifiseringssystemene som ble brukt i andre land, forskjellige.

For å hjelpe forbrukerne og fremme global handel vedtok EU derfor med CLP nye internasjonale regler (globalt harmonisert system - GHS), som er utviklet av FN.

Fra 1. juni 2015 vil det nye CLP-systemet være det eneste som gjelder. Alle bedrifter i alle EU-land må følge det.

CLP gjelder deg hvis ...

CLP-reglene gjelder alle leverandører av farlige kjemikalier på markedet innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). En lang rekke bedrifter er inkludert, ikke bare produsenter, men også importører og gjenimportører av stoffer og blandinger, produsenter av bestemte gjenstander, tilvirkere og distributører eller til og med forhandlere. Dine forpliktelser avhenger av din rolle i forsyningskjeden.

Hvordan fungerer CLP?

Før du bringer kjemiske stoffer eller blandinger i omsetning, må du

  • fastslå potensielle trusler mot menneskers helse og miljøet og klassifisere dem i tråd med de identifiserte farene.
  • merke og emballere farlige kjemikalier i henhold til det standardiserte systemet som er beskrevet i CLP-forordningen slik at arbeidere og forbrukere vet om virkningene av dem før de håndterer dem.

Dersom du bringer et farlig stoff i omsetning, enten alene eller i en blanding, må du melde fra om klassifiseringen og merkingen til Klassifiserings- og merkingsregisteret български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Nederlands polski português română slovenčina svenska , som er opprettet av Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska ), innen én måned etter at stoffet (eller blandingen) bringes i omsetning for første gang. Det er gratis å melde fra. Dersom du er importør, begynner måneden å løpe den dagen et stoff, enten alene eller i en blanding, blir fysisk innført i EUs tollområde.

Når må jeg klassifisere og merke kjemikaliene mine i tråd med CLP?

De nye CLP-reglene for stoffer trådte i kraft fra og med 1. desember 2010. Men fram til 1. juni 2015 må du klassifisere stoffer i henhold til både det nåværende og det nye CLP-systemet, og formidle begge klassifiseringene til brukerne. Merking og emballering av stoffer skal være i henhold til CLP.

De nye CLP-reglene må brukes for blandinger fra og med 1. juni 2015, men kan iverksettes tidligere (i så fall må blandingene kun merkes og emballeres i henhold til CLP). For blandinger som allerede befinner seg i forsyningskjeden ("på hyllene") før 1. juni 2015, kan remerking og reemballering utsettes i to år - til 1. juni 2017.

Hvordan overholder jeg CLP?

  • Identifiser din rolle og dine forpliktelser i henhold til forordningen: produsent, importør, bruker, distributør, produsent av varer. Du kan ha mer enn én rolle.
  • Oppdater fortegnelsen over stoffene og blandingene dine (inkludert de stoffene som befinner seg i blandinger) og stoffer som befinner seg i produkter.
  • Se hvordan andre bedrifter har meldt fra om samme stoff, i klassifiserings- og merkingsregisteret български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska .

Det er lurt å planlegge CLP-prosessene sammen med prosessene i forbindelse med REACH og lovgivningen angående miljøgifter English og plantevernmidler English , hvis den er relevant.

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte

Hjelp og veiledning

Get in touch with specialised assistance services

Hjelp og veiledning

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning

produktkontaktpunkt

Ditt produktkontaktpunkt English kan informere deg om nasjonal produktlovgivning og hjelpe deg å nå et annet nasjonalt marked i EU.

Nasjonale brukerstøtteavdelinger

Nasjonale brukerstøtteavdelinger български čeština Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

ECHAs brukerstøtte

ECHAs brukerstøtte български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska