Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Dane

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Daň je povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách.

Dane upravujú nariadenia vlády SR a vyhlášky a opatrenia Ministerstva financií SR.

Za všetky daňové veci zodpovedá Ministerstvo financií SR.

Správu daní vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a daňové úrady.

Sústava daní

Dane sa delia na:

priame dane

Priame dane

             Fyzické osoby   musia platiť daň z príjmu zo závislej činnosti, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a iného príjmu,

Podniky musia platiť daň z príjmu právnickej osoby z príjmu pochádzajúceho z podnikateľských činností a nakladania s majetkom.

Miestne dane sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec (resp. mesto), sú:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Vyšší územný celok (VÚC) môže ukladať daň z motorových vozidiel.

Podniky aj fyzické osoby sa zdaňujú paušálnou sadzbou 19 %. Slovenský zákon o dani z príjmov sa vzťahuje aj na prípady dvojitého zdanenia.

Krajiny s ktorými má SR uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia:

Z nášho členstva v EÚ vyplynula i potreba koordinovať zabezpečenie správneho vyrubenia a platenia daní v medzinárodnom meradle. Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní sa vzťahuje na:

daň z príjmov,

daň z nehnuteľností,

daň z dedičstva, daň z darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností,

dane ustanovené v zmluvnom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter,

iné dane, ak medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní upravuje medzinárodná zmluva.

Nepriame dane

             Daň z pridanej hodnoty   (DPH) je v zásade nepriama daň zo spotreby. Daňou z pridanej hodnoty sa zdaňuje každý predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie.

Spotrebné dane tvorí skupina nepriamych daní selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru. Spotrebná daň je zakalkulovaná v predajnej cene, takže fyzické alebo právnické osoby postihuje nepriamo - pri nákupe vybraných druhov tovarov. Konkrétne ide o :

 • pivo,
 • víno,
 • tabak a tabakové výrobky,
 • lieh, minerálne oleje - benzín a naftu,
 • uhlie,
 • elektrinu,
 • zemný plyn.
 

Administratívne postupy

Daňová registrácia

Podnikateľský subjekt sa musí registrovať na príslušnom daňovom úrade. U fyzickej osoby je to v mieste, kde sa obvykle zdržuje. U právnickej osoby v jej sídle, či mieste skutočného vedenia.

Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa sídla alebo trvalého pobytu osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.

Daňovník podáva žiadosť o registráciu pre daň ak :

 • dosiahol obrat obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • žiadosť podáva do  20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiaholauvedený obrat,

Daňové osoby podnikajúce na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy podávajú žiadosť o registráciu pre daň ak :

 • dosiahli obrat obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania,
 • žiadosť o registráciu podávajú jednotlivo do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli uvedený obrat,
 • Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom dane, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy,

Po registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Podanie daňového priznania

Daňovník musí podať daňové priznanie a požadované prílohy na miestny daňový úrad do troch mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia. Rovnako aj daň musí byť zaplatená do tohto termínu.

Podnikateľský subjekt podáva daňové priznanie na tlačive vydanom MF SR. Jeho súčasťou je :

 • potvrdenie o podaní daňového priznania
 •  poučenie na vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie alebo hlásenie môže daňový subjekt podať :

 • osobne,
 • poštou,
 • telefaxom - ak je podané telefaxom je nutné doručiť ho do 5 pracovných dní od jeho odoslania aj v písomnej forme, inak sa považuje za nedoručené,
 • elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)