Navigation path


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
 
  
   E-mail
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast

Norge

Skatt

Oppdatert: 06/2012

Juridiske krav

Skattesystemet i Norge er bygd opp av direkte og indirekte skatter.

 • Direkte skatter: For eksempel inntektsskatten til stat og kommune. Formueskatt, eiendomskatt og arveavgift.
 • Indirekte skatter: Merverdiavgiften er den viktigste, men en rekke særavgifter, f.eks. på alkohol, tobakk og bensin, hører også til denne gruppen.

Skattesystem

Virksomheter m.v. som er hjemmehørende i Norge har alminnelig skatteplikt til Norge i henhold til skatteloven.

Skatteloven har også bestemmelser om at utlendinger som har næringsvirksomhet i Norge plikter å svare skatt av inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives fra Norge eller bestyres fra Norge, herunder virksomhet hvor arbeidstaker stilles til rådighet for andre innen riket.

Norge har imidlertid skatteavtaler med en rekke stater, hovedsakelig for å forhindre dobbeltbeskatning og for å forebygge skatteunndragelse. For virksomhet som kommer fra land som Norge har inngått skatteavtale med, kan Norge ha fraskrevet seg beskatningsretten.

De fleste skatteavtalene er utformet på basis av OECDs mønsteravtale (OECD Model Double Taxation Convention), men kan ha individuelle variasjoner.

Petroliumskatteloven   har bestemmelser om skatteplikt for inntekt som vinnes av undersøkelse etter og utvinning av petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet i norsk farvann og på kontinentalsokkelen.

Direkte skatter

Direkte skatter betales av:

 • Personlige skattytere - f. eks  lønnsmottakere, selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) og personlige deltakere i deltakerlignende selskaper.
 • Upersonlige skattytere - f. eks. aksjeselskap, samvirkeforetak.

Inntektsskatt ilegges arbeidsinntekt, pensjon, naturalytelser, kapitalinntekt og overskudd i virksomheter.

Norge har et todelt system for beskatning av inntekt. Alle skattepliktige, både personlige og upersonlige skattytere, ilegges en flat skatt på 28 prosent på alminnelig inntekt.

Alminnelig inntekt er netto skattepliktig inntekt, som utgjør brutto skattepliktig inntekt fratrukket fradragsberettigede kostnader og tap. Virksomhetsinntekt inngår i alminnelig inntekt og består av inntekter fratrukket utgifter knyttet til næringsvirksomheten.

Personinntekt  omfatter blant annet lønnsinntekt, arbeidsgodtgjørelse til aktiv deltaker i deltakerlignet selskap og beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak etter foretaksmodellen. Personinntekt fastsettes bare for fysiske personer og danner grunnlaget for fastsettelse av toppskatt og trygdeavgift.

Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) skattlegges etter en skjermingsmetode. Dette innebærer at virksomhetsinntekten fratrukket et skjermingsfradrag skattlegges løpende som beregnet personinntekt. Skjermingsfradraget tilsvarer den alternative risikofrie avkastningen som kan oppnås ved å investere kapital i risikofrie obligasjoner.

Skatt på beregnet personinntekt kan bli inntil 51prosent. Skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak skiller seg fra skjermingsmetoden for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper ved at meravkastningen beskattes løpende, uavhengig av om overskuddet tas ut av virksomheten eller ikke.

I aksjeselskaper, deltakerlignende selskaper mv. skattlegges overskuddet med 28 prosent. Når overskuddet deles ut til fysiske eiere, blir det skattlagt etter en skjermingsmetode. Det vil si at overskuddet fratrukket skjermingsfradrag blir skattlagt ytterligere med 28 prosent. Maksimal skatt på overskudd og utdeling blir dermed inntil 48,16 prosent.

Indirekte skatter

Indirekte skatter i tilknytning til produksjon, omsetning, import eller eksport, omfatter merverdiavgift, særavgifter og toll.

Særavgifter omfatter blant annet:

 • motorvognavgifter,
 • miljøavgifter og
 • avgifter på alkohol og tobakk mv.

Toll oppkreves i hovedsak ved innførsel av viktige landbruksprodukter samt klær og andre tekstilvarer.

Merverdiavgiften er en avgift til staten, som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel.

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning og uttak av varer og tjenester som er nærmere angitt i merverdiavgiftsloven. Merverdiavgift skal beregnes i alle omsetningsledd.

Merverdiavgiftssatsen er:

 • 25 % på ordiner omsetning
 • 15 % på næringsmidler
 • 8 % på persontransport og overnattingstjenester mv.
 

Administrative prosedyrer

Registrering av skatt

Innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap skal betale forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten oppstår.

For at nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper skal få innbetalingsblanketter tilsendt, må de selv si fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd eller underskudd de venter seg det første året.

For aksjeselskaper og andre innretninger hvor inntekten ikke skal tas med i enkeltpersoners selvangivelse, betales skatten i løpet av året etter inntektsåret.

Nystartede virksomheter må informere Skattekontoret om oppstart for å få tilsendt innbetalingsblanketter.

Næringsdrivende med merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak som overstiger kr. 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder, skal  registres i Merverdiavgiftsregisteret, og skal beregne og betale merverdiavgift  ved omsetning (utgående avgift).

Merverdiavgiften skal beregnes av vederlaget for den avgiftspliktige omsetningen. Det vil si det beløpet som kjøper og selger har blitt enige om skal betales for en vare eller tjeneste.

Ved innførsel beregnes merverdiavgift av varens tollverdi, jf tollovens kapittel 7. Ved innførsel av tjenester beregnes merverdiavgiften av vederlaget for tjenesten.

Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret kan gjøres elektronisk via Altinn eller ved å bruke blanketten "Samordnet registermelding del 2 - tillegg for Merverdiavgiftsregisteret".

Levering av selvangivelse

For enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskap skjer innbetalingen fire ganger i året på tilsendt innbetalingsblankett.

Når det gjelder aksjeselskap m.v. vil virksomheten få tilsendt blanketter for innbetaling av skatt to ganger i løpet av det første halvåret etter inntektsåret. Hver gang tilsvarer beløpet en tredjedel av den utliknede skatten ved siste likning. Etter likningen skal siste del betales.

Enkeltpersonforetak leverer RF-1030 selvangivelse for næringsdrivende, med frist 30. april året etter inntektsåret. Aksjeselskap leverer RF-1028 selvangivelse for aksjeselskap med videre og deltakerlignede selskap leverer selskapsoppgave, begge med frist for papirlevering 31. mars og elektronisk via Altinn 31. mai.

Alle som driver næringsvirksomhet plikter i tillegg å sende inn årsoppgjør for virksomheten sammen med selvangivelsen.

Et avgiftssubjekt skal levere omsetningsoppgave seks ganger i året. Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan skattekontoret samtykke i at omsetningsoppgave skal leveres en gang i året. Avgiftssubjekter innen fiske, skogbruk eller jordbruk skal levere omsetningsoppgave en gang i året.

Beløpet som skal innbetales til staten er samlet merverdiavgift beregnet ved omsetning og uttak (utgående avgift) fratrukket merverdiavgift betalt ved kjøp (inngående avgift).

Ressurser

Du kan finne mer informasjon her:

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

Send e-post til en næringsorganisasjon nær deg

EU driver et nettverkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) med lokale næringsorganisasjoner i de fleste europeiske landeneEnglish som kan være i stand til å hjelpe deg.

Velg ditt land og by og skriv forespørselen nedenfor.

Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.

Land

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Hellas

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tsjekkia

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østerrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Skriv inn meldingen her *

* obligatorisk felt (du må legge inn data her)