Navigācijas ceļš


Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu

Latvija

Nodokļi

Atjaunināts 02/2011

Juridiskās prasības

Nodokļus un nodevas Latvijā reglamentē likums "Par nodokļiem un nodevām", konkrēto nodokļu likumi un saskaņā ar tiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi.

Nodokļu un nodevu sistēma sastāv no:

Nodokļu sistēma

Tiešie nodokļi

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un atbilstīgie Ministru kabineta noteikumi reglamentē iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu. Ar nodokli apliek fizisku personu ienākumus. Ienākuma nodokļa likme ir atkarīga no ienākuma veida: kapitāla pieaugumam likme ir 15% citiem ienākumiem no kapitāla - 10% pārējiem ienākumiem - 25%

Uzņēmumu ienākuma nodokli reglamentē likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un saistītie Ministru kabineta noteikumi. Likuma normas attiecas uz iekšzemes uzņēmumiem, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām. Nodokļa likme ir 15 %

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" un saistītie Ministru kabineta noteikumi reglamentē aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli . Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi, ēkas un būves, kas atrodas Latvijā. Nodokļa likme ir 1.5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei piemēro papildlikmi 1.5% Mājokļiem likme ir 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no mājokļa kadastrālās vērtības.

Likums ‘’Par valsts sociālo apdrošināšanu’’ reglamentē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru. Kopējā likme ir 35,09%, no tās 24,09% - darba devēja likme, bet 11% - darba ņēmēja likme.

Mikrouzņēmumu nodokli reglamentē Mikrouzņēmumu nodokļa likums, Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 9% Ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs pārsniedz likumā noteiktos apgrozījuma, darbinieku skaita un ienākuma kritērijus, piemēro papildlikmi.

Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskas personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki – fiziskas personas – vienlaikus ir arī valdes locekļi;
 • apgrozījums kalendārā gadā nepārsniedz 100 000 EUR;
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus.

Netiešie nodokļi

Likums "Par pievienotās vērtības nodokli" un saistītie Ministru kabineta noteikumi Latvijā reglamentē pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu. Persona, kurai jāmaksā PVN, var būt:

 • fiziska persona;
 • juridiskāa persona, arī, budžeta finansēta institūcija, kas veic ar PVN apliekamus darījumus;
 • ar norunu saistīta personu grupa vai personas pārstāvis;
 • PVN grupa;
 • Personālsabiedrība;
 • fiskālais pārstāvis.

Nodokļa standartlikme ir 21%, samazinātā likme 12%,piemēro arī 0% likmi.

Likums "Par akcīzes nodokli" un saistītie Ministru kabineta noteikumi reglamentē akcīzes nodokļa piemērošanu.

Akcīzes nodokli maksā importētājs, apstiprināts akcīzes preču noliktavas turētājs, reģistrēts nosūtītājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai pasūtītājtirgotājs, persona, kas ieved vai saņem no citas ES dalībvalsts akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozībā citā ES dalībvalstī, un persona, kas ieved bezalkoholisko dzērienu, kafiju vai dabasgāzi.

Ar akcīzes nodokli apliek tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, naftas produktus, dabasgāzi, kafiju un bezalkoholiskos dzērienus.

Akcīzes nodokli dabasgāzei nepiemēro no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Likums "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" un saistītie Ministru kabineta noteikumi reglamentē aplikšanu ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli . Nodokli piemēro pirmo reizi Latvijā reģistrētiem vieglajiem automobiļiem un motocikliem.

Muitas nodoklis tiek noteikts ar Eiropas Savienības regulām. Ar Latvijas Muitas likumu un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem tiek reglamentētas atsevišķas normas muitas jomā, ko Eiropas Savienība nereglamentē.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums reglamentē transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanu (nodokļa likme ir atkarīga no transportlīdzekļa motora tilpuma, pilnās masas un motora jaudas) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanu (nodokļa likme ir atkarīga no motora tilpuma).

Elektroenerģijas nodokļa likums reglamentē elektroenerģijas nodokļa piemērošanu. Ar elektroenerģijas nodokli apliek galalietotājam piegādātu elektroenerģiju, kā arī elektroenerģiju, kas piegādāta pašu patēriņam. Nodokļa likme ir Ls 0,71 par megavatstundu.

Citi nodokļi

Dabas resursu nodokļa likums un saistītie Ministru kabineta noteikumi Latvijā reglamentē dabas resursu nodokli.

Latvijas Republikā dabas resursu nodokli piemēro dabas resursu ieguvei, atkritumu apglabāšanai, gaisa piesārņošana un stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu apjomam, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā, kā arī ūdeņu piesārņošanai un videi kaitīgām precēm, piemēram, smēreļļām un citām precēm un vielām.

Likums ‘’Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli’’ nosaka izložu un azartspēļu nodokļa piemērošanu. Izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai.

Īpašu nodokļu režīmu Latvijā piemēro brīvostās (Rīgas un Ventspils) un speciālajās ekonomiskajās zonās (Liepājas un Rēzeknes ) veiktajai komercdarbībai. Īpašā nodokļa režīma piemērošanu nosaka likums.

Administratīvās procedūras

Nodokļu maksātāju reģistrācija

Personālsabiedrības, kapitālsabiedrības un ārvalstu komersanta filiāles, kā juridiskas personas un individuālos komersantus reģistrē Komercreģistrs Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Pārējās juridiskās personas tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru " noteiktajā kārtībā. Juridiskajai personai un individuālajam komersantam tiek piešķirts vienots reģistrācijas kods, izsniegta reģistrācijas apliecība, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

Vienas darbdienas laikā pēc personas reģistrācijas Komercreģistrs un Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par reģistrēto personu.

Tās personas, kuras nereģistrē Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā kā nodokļu maksātājus reģistrē VID, piemēram, - zvērinātu notāru prakses vietas un zvērinātu advokātu birojus, kā arī ārvalsts komersantu pastāvīgās pārstāvniecības.

Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē VID, pamatojoties uz personas iesniegumu, kuru var iesniegt arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Lēmumu par personas reģistrāciju VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā paziņo VID mājaslapā.

Nodokļu deklarāciju iesniegšana

Katram nodoklim ir noteikti termiņi, kādos ir jāiesniedz nodokļa deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā.

Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā ir pieejama informācija par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņiem:

Resursi

Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē sniegta vispārīga informācija par nodokļiem un nodevām, ko piemēro Latvijā.

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē sniegta informācija par nodokļiem, nodevām un to administrēšanu.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļa vietnē aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar izlozēm un azartspēlēm.

Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz informāciju par dabas resursu nodokli.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīklsDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)