Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Φορολογία

Επικαιροποίηση 10/2012

Νομικές απαιτήσεις

Σύστημα φορολογίας

Οι εταιρείες φορολογούνται με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 Ν118(Ι)/2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, και η φορολογία εισπράττεται με βάση τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο Ν4/78, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Για αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα (φυσικά πρόσωπα με επιχειρήσεις και επαγγελματίες) βλέπετε την ιστοσελίδα «Η Ευρώπη σου - Πολίτες».

Μια εταιρεία θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της κατοικία στην Κύπρο όταν η διοίκηση και ο έλεγχός της ασκούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το φορολογητέο εισόδημά της περιλαμβάνει τόσο το εγχώριο εισόδημα όσο κι εκείνο του εξωτερικού. Οι εταιρείες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο φορολογούνται μόνο για το εγχώριο εισόδημά τους.

Άμεσοι φόροι

Όλες οι εταιρείες υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο συντελεστή 10%.

Τα κέρδη και τα μερίσματα που καταβάλλει επιλέξιμη ναυτιλιακήόπως ο όρος καθορίζεται στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμο (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) - 44(Ι)/2010, απαλλάσσονται από τη φορολογίας.

Η Κύπρος έχει υπογράψει 45 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας που καλύπτουν 46 χώρες.

Έμμεσοι φόροι

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται στην Κύπρο επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στην Κύπρο, πλην των εξαιρουμένων από το φόρο σχετικών συναλλαγών.

Κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις από απόσταση υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ, μέσω σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ πριν το τέλος της σχετικής προθεσμίας από τη δημιουργία της υποχρέωσης.

Διοικητικές διαδικασίες

Φορολογική εγγραφή

Κάθε εταιρεία που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και κάθε αλλοδαπή εταιρεία που έχει εγγραφή με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο υποχρεούται να εγγραφεί το αμέσως μετά τη σύσταση ή εγγραφή της στο Μητρώο Φορολογουμένων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και να πάρει Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.).

Εταιρεία για σκοπούς των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου περιλαμβάνει πέραν των εταιρειών που εμπίπτουν τον περί Εταιρειών Νόμο και οποιοδήποτε σώμα (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα) ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, καθώς και κάθε εταιρεία, αδελφότητα ή άλλη ένωση προσώπων (με νομική προσωπικότητα ή όχι) περιλαμβανομένης οποιασδήποτε συγκριτικά παρόμοιας εταιρείας η οποία συστάθηκε ή ενεγράφη εκτός της Δημοκρατίας. Δεν συμπεριλαμβάνει συνεταιρισμό.

Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν, είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Φόρου Εισοδήματος, είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανεξάρτητα από το είδος δραστηριότητας του φορολογούμενου.

Η εγγραφή στο Μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι δυνατή και μέσω της Μονοθυριδικής Πρόσβασης του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Κάθε εταιρεία οφείλει να υποβάλει τη Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας (Ε.Πρ.4) με βάση εξελεγμένους λογαριασμούς, το αργότερο μέχρι τις 31/12 του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται το εισόδημα.

Εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους  (Ε.Πρ.4) έχουν παράταση 3 μηνών και θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία TAXISnet του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Κάθε εταιρεία η οποία εργοδοτεί υπαλλήλους (τουλάχιστον ένα άτομο) οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος τη Δήλωση Εργοδότη (Ε.Πρ.7).

Κάθε εργοδότης παρακρατεί μηνιαίως από το μισθό των υπαλλήλων του το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο ετήσιο εισόδημα και το καταβάλλει στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων..

Τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση φορολογίας φόρου εισοδήματος (Ε.Πρ.6) μέχρι την 1η Αυγούστου του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Επίσης, πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για κάθε τριμηνιαία φορολογική περίοδο.

Όλα τα φορολογικά έντυπα και λοιπά στοιχεία είναι διαθέσιμα από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και στο διαδίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις η υποβολή δήλωσης μπορεί/πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά.

Πόροι

Οι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τις συναφείς διαδικασίες στην Υπηρεσία ΦΠΑ του υπουργείου Οικονομικών.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)