Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Személyügyi kérdések

Frissítve 07/2012

Jogi követelmények

Magyarország területén történő munkavégzésre vonatkozó általános szabályozást a Munka Törvénykönyve tartalmazza.

Ez a szabályozás vonatkozik a külföldi vállalkozások munkavállalóira is a magyarországi munkavégzés esetén. A jogszabály abban az esetben tesz kivételt, ha kedvezőbb a munkaviszony szabályozása a külföldi vállalkozás országában, vagy a munkáltató és a munkavállaló kedvezőbb megállapodást kötnek.

A foglalkoztatáshoz és munkaviszonyhoz kapcsolódó állami feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálja.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) foglalkozik a nyugdíjbiztosítást érintő kérdésekkel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pedig a társadalombiztosítás terén illetékes központi hatóság.

A kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) minden évben kormányrendelet szabályozza. A munkabért különböző járulékok terhelik, amelyek egy részét a foglalkoztató, másik részét a biztosított fizeti.

A foglalkoztatás feltételei

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonya alapján munkabért fizet. A kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) kormányrendelet szabályozza minden évben.

A foglalkoztatás, eltérő megállapodás hiányában, teljes munkaidőben, azaz napi 8 (általános teljes napi munkaidő) órában történik. A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12 órára emelhető. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkaidő rövidebb.

A munkáltatónak minden esetben biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, be kell tartania a munkahelyekre előírt minimális munkavédelmi követelményeket.

A munkaviszony megszűnhet például a munkavállaló halálával, a munkaszerződésben meghatározott idő lejártával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, illetve megszüntethető közös megegyezéssel, rendes vagy rendkívüli felmondással, valamint azonnali hatállyal különböző feltételek mellett.

A munkavállalókat pihenőidő illeti meg munkavégzés közben és a munkanapok között is. Emellett, minden munkavállalónak joga van szabadságra is.

A Munka Törvénykönyve a fiatalkorúak védelme érdekében számos esetben kedvezőbb szabályokat tartalmaz.

A megváltozott munkaképességű személyek élethelyzetének rendezése, foglalkoztatási esélyegyenlőségük feltételeinek javítása, munkavállalásuk támogatása kiemelt feladat.

A munkavállalók védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében törvény szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti szervezeteinek kapcsolatrendszerét. A törvény keretében biztosított a szervezkedés szabadsága és a munkavállalók részvétele a munkafeltételek alakításában.

Munkaszerződések

A munkaviszony jellemzően munkaszerződés alapján jön létre. A munkaszerződés szigorú tartalmi és formai követelményekhez kötött. Az alkalmi munkavállalás esetére szóló követelményeket az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályozza.

Külföldiek (nem EU állampolgárok) foglalkoztatása

Fő szabály szerint a külföldiek foglalkoztatása Magyarországon engedélyhez kötött, ez alól azonban számos kivételt létezik.

Az EU-n kívül, külföldön szerzett oklevelek, bizonyítványok a honosítási, elismerési eljárás során válnak a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal, oklevéllel egyenértékűvé.

Az EU más tagállamaiból kiküldetésbe érkező munkavállalóknak tanácsos Magyarországra költözésük előtt az A1 számú nyomtatványt és az Európai Egészségbiztosítási Kártyát igényelni. Ezek a nyomtatványok igazolják az ideiglenes munkaviszonyt és Magyarországon az egészségügyi ellátásainak igénybevételére való jogosultságot.

Bizonyos szociális minimumszabályokat mindenkinek be kell tartania, különösen a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a nemek közötti egyenlőség és a munkavédelem terén.

Adminisztratív eljárások

Munkaviszony létesítésének és megszűnésének bejelentése, járulékbevallás

A munkaviszony létesítésének és megszűnésének tényét a munkaadóknak elektronikus úton vagy az e célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteniük az illetékes adóhatóság felé.

A foglalkoztató a munkaviszony bejelentésére, valamint járulékbevallásra vonatkozó kötelezettségének elektronikus úton tehet eleget a Kormányzati Portálon, ügyfélkapus regisztrációt követően:

Munkaviszony létesítése

Általános szabály, hogy a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, eltérő megállapodás hiányában teljes munkaidőben (napi 8, heti 40 órában) történő foglakoztatásra, határozatlan időtartamra.

Foglalkoztatás

A munkabért különböző járulékok terhelik, többek között a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, illetve a munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási, munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék. A járulékbevallási kötelezettséget elektronikus úton a Kormányzati Portálon, ügyfélkapus regisztrációt követően lehet teljesíteni

Nyilvántartás

A foglalkoztató köteles a biztosítottakról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban szereplő adatok alapján történik a foglalkoztatottak felé az igazolások kiadása, valamint a hatóságok felé a jogszabályokban előírt adatszolgáltatás teljesítése.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton a Kormányzati Portálon, ügyfélkapus regisztrációt követően kell teljesíteni:

A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatkezelője a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv.

Az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője az egészségbiztosítási szerv.

A járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság.

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

A munkaviszony megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a próbaidő alatt, avagy a munkáltató által a határozott tartam lejárta előtt.

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya saját rendkívüli, avagy a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, és nem minősül nyugdíjasnak, valamint legalább három éve dolgozott az adott munkáltatónál. A jogutód nélküli megszűnés esetén senki sem lép a megszűnő cég helyébe.

A munkáltató köteles a csoportos létszámleépítést bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnél és a területileg illetékes munkaügyi központnál. A munkáltató a bejelentést online rendszeren keresztül is megteheti, ami lehetővé teszi a csoportos létszámcsökkentési szándéok és döntések elektronikus rögzítését.

Erőforrások, információs források

Az EURES európai foglalkoztatási portál tájékoztatást és támogatást biztosít a munkaadók számára az Európai Unió területéről történő munkaerő-felvétellel kapcsolatban. A portál az álláskeresők elhelyezkedését éppúgy segíti, mint azt, hogy a vállalkozók az uniós tagországok állampolgárai között rátalálhassanak az igényeiknek megfelelő munkavállalókra. A határ menti régiókban az EURES a határon túli ingázás témájában is információkkal szolgál a munkavállalók és a munkaadók számára, és az ezzel összefüggésben felmerülő problémák megoldásában is segítséget biztosít számukra.

Programok

Start program

A Start program alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok esetén két, felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők esetén egy éven át biztosít lehetőséget a pályakezdőknek gyakorlat szerzésére, a munkáltatóknak pedig a fiatalok foglalkoztatásához kötődő járulékkedvezmény érvényesítésére.

A Start Bónusz program a Start Plusz, és a Start Extra programokat váltja ki 2012-től. A Start Bónusz kártya kiváltására az jogosult, aki a kártya igénylésének időpontját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, illetve a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követően egy éven belül munkába kíván állni, vagy a gyermek egyéves korának betöltését követően a gyermekgondozási segély folyósítása mellett kíván munkát vállalni.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő program

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának új eszköze. Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, valamint III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy rehabilitációs járadékban részesül.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)