Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Προσωπικό

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Τα θέματα που αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης ρυθμίζονται στην Ελλάδα από την εργατική νομοθεσία, τα νομοθετήματα περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία   και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Επίσης, οι συνθήκες απασχόλησης   ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία:

Με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)  θεσπίζονται οι κατώτεροι υποχρεωτικοί μισθοί - ημερομίσθια και συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που ρυθμίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Η σχετική νομοθεσία είναι η ακόλουθη:

Συμβάσεις εργασίας

Με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), που συμφωνούνται  εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή εργοδότη), καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με τις Σ.Σ.Ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις.

Οι Σ.Σ.Ε. διακρίνονται σε:

  • εθνικές γενικές, κλαδικές, επιχειρησιακές, εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και
  • τοπικές ομοιοεπαγγελματικές.

Τα κυριότερα είδη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας   είναι οι συμβάσεις εργασίας «αορίστου χρόνου» και «ορισμένου χρόνου».

Η σύμβαση εργασίας «αορίστου χρόνου» αναφέρει την ημερομηνία και το έτος έναρξης χωρίς να είναι γνωστό το σημείο λήξεως, δηλαδή είναι άγνωστος εκ των προτέρων και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη ο χρόνος λήξεώς της.

Στη σύμβαση εργασίας «ορισμένου χρόνου» αναφέρεται εκ των προτέρων το ακριβές σημείο λήξεως αυτής. Για τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα, θεσπίζεται ρητώς υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως.

Ύστερα από την ψήφιση του άρθρου 13 του ν. 3899/17-12-2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» ισχύουν ΄νέες , ειδικές ρυθμίσεις για τις Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις

Απασχόληση αλλοδαπών

Όταν ένας εργαζόμενος αποσπάται   σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ισχύουν ορισμένοι ιδιαίτεροι κανόνες.

Για τους αλλοδαπούς (εκτός από χώρες της Ε.Ε.), θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια εργασίας, που χορηγείται μέχρι ένα χρόνο από το Υπουργείο Εργασίας όταν πρόκειται ν απασχοληθεί ο αλλοδαπός σε περισσότερους από έναν νομούς ή από το Νομάρχη όταν πρόκειται ν' απασχοληθεί μόνο σ ένα νομό, καθώς και σχετική άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Κάθε αλλοδαπός υποχρεούται να μεταβεί με ευθύνη του εργοδότη στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής   της Νομαρχίας για να προβεί στις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, ο αλλοδαπός αυτός μαζί με τον εργοδότη παρουσιάζονται μέσα σ ένα μήνα, στην αρμόδια Αστυνομική υπηρεσία, για να γίνει η σχετική καταγραφή του αλλοδαπού.

Πρέπει να τηρούνται ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποφυγή των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και την ασφάλεια και την υγεία.

Διοικητικές διαδικασίες

Ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 79 εργαζόμενους οφείλουν να καταρτίσουν κανονισμό εργασίας. Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού καθώς και μεταξύ των εργαζομένων.

Το έγγραφο αυτό επικυρώνεται από τον διευθυντή της Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Έναρξη και λήξη της απασχόλησης

Για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνει, ο επιχειρηματίας οφείλει να καταθέσει δήλωση και κάρτα πρόσληψης στο κατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του τόπου  όπου εδρεύει η επιχείρηση.

Ακολούθως, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας στα κατά τόπους γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας της εκάστοτε νομαρχίας.

Συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό τους φορέα, που κατά κανόνα είναι τα κατά τόπους ΙΚΑ.

Δηλώσεις των συνεισφορών στους μισθούς

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο:

Άδειες εργασίας για αλλοδαπούς εργαζόμενους

Για τους αλλοδαπούς (εκτός από χώρες της Ε.Ε.), η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στον παρακάτω ιστότοπο:

Πόροι

Η ευρωπαϊκή πύλη για την απασχόληση, EURES, παρέχει στους εργοδότες πληροφορίες και υποστήριξη για τις προσλήψεις σε όλη την ΕΕ. Παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει σε όσους αναζητούν εργασία, βοηθά τους επιχειρηματίες να βρουν προσωπικό από όλες τις χώρες της ΕΕ. Στις παραμεθόριες περιοχές, η EURES παρέχει πληροφορίες για τη διασυνοριακή μετακίνηση και βοηθά τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν ανακύψουν.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)