Sti


Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast

Danmark

Personale

Opdateret 07/2012

Lovkrav

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesforhold er i Danmark underlagt følgende lovgivning:

Der er ingen lovgivning om mindsteløn og generel arbejdstid i Danmark. Regulering af løn- og arbejsdsvilkår sker via kollektive overenskomster.

Arbejdstidsdirektivet er implementeret i dansk lov ved arbejdstidsloven. Den indeholder regler om pauser, maksimal arbejdstid, ugentlige fridage og natarbejde mv.

I virksomheder med mere end 35 ansatte har virksomheden pligt til via lønmodtagerrepræsentanterne at give de ansatte fyldestgørende oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden.

Ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg skal betales efter ferielovens regler til lønmodtageren. Lønmodtageren optjener ret til 5 ugers betalt ferie årligt.

Kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har forældre 32 ugers orlov hver, som de frit kan fordele mellem sig.

Ansættelsesbeviser

En virksomhed har pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Disse oplysninger kan gives enten i form af en skriftlig erklæring, en skriftlig ansættelseskontrakt, et ansættelsesbrev eller ét eller flere dokumenter, der angiver de lovpligtige oplysninger.

Typer af ansættelseskontrakter

Fastansættelse: En ansættelsesaftale uden en slutdato. Det er op til parterne at aftale ansættelsesforholdets nærmere vilkår.

Tidsbegrænset ansættelse: Der er aftalt et tidspunkt for ansættelsesforholdets udløb ud fra saglige kriterier, såsom en dato, fuldførelse af en opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. Det er ikke tilladt at  forlænge / forny en tidsbegrænset ansættelse flere gange på hinanden følgende uden saglig grund. De tidsbegrænsede ansatte må som udgangspunkt ikke stilles ringere i forhold til fast ansatte.

Deltidsansættelse: Der er fastsat en mindre ugentlig arbejdstid i forhold til fuldtidsansatte. De deltidsansatte må som udgangspunkt ikke stilles ringere i forhold til fuldtidsansatte.

Ansættelse på særlige vilkår: Ansættelse på særlige vilkår er for dem, der ikke er i stand til almindelige arbejdsvilkår på grund af eksempelvis nedsat arbejdsevne eller skoleforløb. Det er eksempelvis flexjob og elev- og lærlingeforløb. Det sker efter aftale med offentlige myndigheder, organisationerne og parterne.

Ansættelse af udlændinge

Det er som udgangspunkt muligt at antage udenlandsk arbejdskraft. Nordiske statsborgere behøver ikke arbejdstilladelse til at bo og arbejde i Danmark. De øvrige EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere kan søge om ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Udstationerede arbejdstagere til Danmark skal have et lovligt opholdsgrundlag i landet, og arbejdet skal ske i overensstemmelse med reglerne.

Der er et minimum sæt arbejdsmarkedsregler der skal følges især i forbindelse med forskelsbehandling, ligestiling mellem kvinder og mænd og sikkerhed og sundhed.

Administrative procedurer

Påbegyndelse og afslutning af et ansættelsesforhold

Virksomheder med ansat personale skal registreres som arbejdsgivere hos Erhvervsstyrelsen.

Udenlandske tjenesteydere som midlertidigt leverer ydelser i Danmark skal registreres i RUT (register for udenlandske tjenesteydere).

Virksomheden er ansvarlig for indeholdelse af lønmodtagerens A-skat, AM-bidrag, SP og ATP, der afregnes månedligt med SKAT.

LetLøn kan indberette personnumre på de ansatte til SKAT, indsende oplysningssedler til SKAT og sende virksomheden nye og ændrede skattekort for de ansatte.

Virksomheden kan både indbetale A-skat og indsende oplysningssedler via SKATs TastSelv Erhverv.

LetLøn beregner de ansattes A-skat, AM-bidrag, SP, ATP, feriepenge mv. og sender oplysningerne videre til SKAT, ATP og FerieKonto.

Bidrag til sociale sikringsordninger

Arbejdsskade og Erhvervssygdomme

Arbejdsgivere har pligt til at forsikre arbejdstagere mod arbejdsskader. Der skal tegnes forsikring mod arbejdsulykker i et forsikringsselskab.

Forsikring mod erhvervssygdomme tegnes ved at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Bidragenes størrelse varierer alt efter branchegrupper.

Sygedagpenge

Der er findes forsikringsordninger for arbejdsgivere vedr. sygedagpenge som administreres af Økonomistyrelsen.

Barsel

Kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har forældre 32 ugers orlov hver, som de frit kan fordele mellem sig.

Barselsudligning

Efter lov om barseludligning skal alle arbejdsgivere være med i en barseludligningsordning, således at de i et vist omfang kan få refunderet løn, der er udbetalt under barselorlov. Information herom kan findes på:

Indberetning af løn og bidrag

Alle er forpligtet til at indberette indkomst for den enkelte ansatte, såsom A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Fristerne for indberetning er forskellig afhængig af virksomhedstype.

Arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere

Det er som udgangspunkt muligt at antage udenlandsk arbejdskraft. Nordiske statsborgere behøver ikke arbejdstilladelse til at bo og arbejde i Danmark. De øvrige EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere kan søge om ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Medarbejderarkiv

Arbejdsgiveres oplysningspligt

En arbejdsgiver skal give oplysninger til brug for administrationen af arbejdsløshedsforsikringen. Arbejdsdirektoratet eller a-kasserne kan anmode om oplysninger fra arbejdsgiveren eks. hvilke lønmodtagere, der har været beskæftiget og perioden for deres beskæftigelse, om der har været beskæftiget bestemte medlemmer af en a-kasse, hvilken løn, der er udbetalt, årsagen til et medlems arbejdsophør, udbetaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Afskedigelse

Enhver lønmodtager kan afskediges begrundet enten i virksomhedens forhold eller i lønmodtagerens egne forhold. Afskedigelsen skal være sagligt og rimeligt begrundet.

Der er ikke i lovgivningen fastsat formkrav, bortset fra enkelte lønmodtagergrupper såsom funktionærer. Af bevismæssige grunde bør det være skriftligt.

Lønmodtageren har ret til et rimeligt opsigelsesvarsel, mens der er særlige regler for funktionærers opsigelsesvarsel.

Har lønmodtageren misligholdt ansættelsesforholdet groft, kan en bortvisning komme på tale.

Er arbejdsgiveren og lønmodtageren medlem af henholdsvis en arbejdsgiverorganisation eller en fagforening, bør disse kontaktes med det samme.

Information og finansiering

Information for udenlandske arbejdsgivere og arbejdstagere om arbejde i Danmark findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

Vedrørende Social sikkerhed (E 101, E 106) kontaktes Sikringsstyrelsen.

Oplysninger om regler mv. i forbindelse fravær ved sygdom findes på Arbejdsmarkedsstyrelsen hjemmeside om sygedagpenge.

Vedrørende gensidig anerkendelse af uddannelser kontaktes:

Jobnet.dk findes desuden information om medarbejderes mulighederne ved ledighed.

Virk.dk er en tværoffentlig portal, som er udviklet i samarbejde mellem de erhvervsrettede offentlige myndigheder. Den er erhvervslivets digitale indgang til det offentlige.

Borger.dk er en tværoffentlig portal, som er en samlet borgerrettet digital indgang til det offentlige Danmark. Her findes også information om offentlig sygesikring i Danmark og sygesikring for borgere fra EØS-lande.

 

Eures, den europæiske jobportal, kan arbejdsgivere få information og vejledning, når de skal besætte ledige stillinger. Portalen hjælper ikke kun arbejdsgivere med at finde medarbejdere fra hele EU, men henvender sig også til jobsøgende. I grænseregioner informerer Eures om mulighederne for at pendle på tværs af grænserne og hjælper arbejdstagere og arbejdsgivere med eventuelle problemer i den forbindelse.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Skriv en e-mail til en virksomhedsorganisation i nærheden af dig

EU har et netværkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) af lokale virksomhedsorganisationer i de fleste europæiske landeEnglish som måske kan være til hjælp for dig.

Vælg land og by og angiv din forespørgsel nedenfor.

Tak. Din besked er nu sendt.
Af tekniske årsager kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrig

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grækenland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holland

Den Haag

Nieuwegein

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumænien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjekkiske Republik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østrig

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Her kan ud skrive en meddelelse *

* obligatorisk felt (du bedes venligst udfylde dette felt)