Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Apskaitos tvarkymas

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Apskaitos taisyklės

Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą nustato Buhalterinės apskaitos įstatymas.

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys gali nesudaryti finansinių ataskaitų.

Užsienio bendrovių filialai   apskaitą tvarko pagal reikalavimus, kuriais vadovaujasi užsienio bendrovė ir nesudaro atskirų finansinių ataskaitų. Ši taisyklė netaikoma, kai užsienio bendrovė savo finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis kitais nei Europos Sąjungoje taikomais reikalavimais.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys finansines ataskaitas sudaro Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

Paprastoji apskaita

Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą, t.y. darant paprastąjį įrašą.

Dvejybinė apskaita

Kiti nei nurodyta aukščiau ūkio subjektai, tvarkydami apskaitą, daro dvejybinį įrašą.

Buhalterinė apskaita

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus ūkio subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, tvarkydami apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais.

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys   tvarkydami apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

Auditas

Finansinių ataskaitų auditas atliekamas pagal Audito įstatymą.

Sąskaitų išrašymas

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.

Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.

Inventorizacija

Inventorizacijos tvarką nustato Inventorizacijos taisyklės.

Administracinės procedūros

Finansinės ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per valstybės įmonės "Registrų centras" internetinių paslaugų sistemą (CEPS).

Buhalterinė apskaita

Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.

Inventorizacija

Ne rečiau kaip kartą per metus apskaitos duomenys, pagal kuriuos sudaromos finansinės ataskaitos, turi būti pagrįsti inventorizavimo duomenimis.

Metinė atskaitomybė

Įregistruotos naujos įmonės sudaro ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

Metines finansines ataskaitas   įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams.

Tarpines finansines ataskaitas   įmonės sudaro, kai to reikia arba teisės aktų nustatytu periodiškumu.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Tam tikrus kriterijus atitinkančios įmonės gali sudaryti sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą, sutrumpintą aiškinamąjį raštą ir nesudaryti pinigų srautų ataskaitos.

Dokumentų saugojimas ir pateikimas

Apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, inventorizacijos dokumentai ir kiti dokumentai turi būti saugomi 10 metų. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti saugomas 15 metų.

Auditavimas, atskleidimas ir skelbimas

Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas:

 • valstybės ir savivaldybės įmonėse;
 • viešojo intereso įmonėse;
 • akcinėse bendrovėse;
 • uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė.

Metinių finansinių ataskaitų auditas taip pat turi būti atliktas:

 • uždarosiose akcinėse bendrovėse;
 • kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose);
 • tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės;

Šios antros kategorijos ūkio subjektams auditas privalomas tik jei jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

 • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 12 mln. litų;
 • balanse nurodyto turto vertė - 6 mln. litų;
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus - 50.

Patvirtintos metinės finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada skelbiami viešai   įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)