Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Számvitel

Frissítve 07/2012

Jogi követelmények

A gazdálkodók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó szabályok

Magyarországon a számviteli előírásokat és a könyvvizsgálói tevékenységet törvényi szinten, - az EU számviteli irányelvein alapuló - Számviteli törvényben szabályozzák.

A számviteli törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, illetve a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

Egyéni vállalkozók és az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozókra vonatkozó előírások

Az egyéni vállalkozó számviteli és bevallási kötelezettségeit a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozza. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá bejelentkezett vállalkozókra és vállalkozásokra viszont külön törvény vonatkozik.

A könyvviteli szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

Könyvviteli szolgáltatást csak olyan könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult  folytathat, aki szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyilvántartott regisztrációs névjegyzékben.

A kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó szabályok

A kötelező könyvvizsgálatról a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény rendelkezik.

 

Adminisztratív eljárások

Könyvvitel

A gazdálkodóknak alap esetben kettős könyvvitellel kell beszámolójukat alátámasztaniuk. Szűk körben (pl. alapítványok, egyesületek, egyéni vállalkozók stb. esetén) az egyszeres - pénzforgalmi szemléletű - könyvvezetés is alkalmazható.

Az egyéni vállalkozó az egyszeres könyvvezetés szabályait alkalmazhatja. Az általa vezetendő nyilvántartások körét a személyi jövedelemadóról szóló törvény V. melléklete határozza meg.

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) fizetésére bejelentkezett vállalkozók és vállalkozások alapvetően két nagy csoportba sorolhatók:

 • azok, akik a számviteli törvény hatálya alá tartoznak,
 • és azok, akik nem.

A vállalkozások egy része számára kötelező a számviteli törvény előírásai szerinti kettős könyvvitel, egy másik része számára pedig csupán választható.

A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (betéti társaság, közkereseti társaság) a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég, valamint külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete egyszerűsített (csupán bevételi) nyilvántartást vezethetnek.

Bizonylatolás és az iratok tárolása

Bizonylatok megőrzése

A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet vagy egyéb nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A bizonylatok biztonságos tárolását a gazdálkodó székhelyén/telephelyén, illetve más az adóhatóság részére bejelentett helyen kell megoldani.

Az eredetileg nem elektronikus formában készített iratok elektronikus formában is megőrizhetőek, az eredetileg elektronikus formában készített iratokat pedig elektronikus formában kell megőrizni.

Leltározás

A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a gazdálkodónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait.

Éves beszámolók

A gazdálkodókra vonatkozó beszámoló négy formáját különbözteti meg a magyar számviteli törvény:

 • Éves beszámoló
 • Egyszerűsített éves beszámoló, amelyet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó készíthet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
  • mérlegfőösszeg az 500 millió forintot;
  • az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot;
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Egyszerűsített beszámoló

Az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvések eredményeképpen, egy 2011. évi törvénymódosítás hatására, egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján – ún. sajátos módon is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

A sajátos egyszerűsített éves beszámoló csak mérlegből és eredménykimutatásból áll, kiegészítő mellékletet nem tartalmaz. Az ilyen beszámolót készítő vállalkozó a számviteli politikáját egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámolókészítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti. A kapcsolatos részletes számviteli szabályokat a már hivatkozott Számviteli törvény tartalmazza.

Az egyéni vállalkozó nyilvántartási kötelezettségeinek az SZJA törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eleget tenni.

Az evás vállalkozások közül a számviteli törvény hatálya alá tartozók szintén a Számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően kell, hogy éves beszámolójukat elkészítsék. Az egyszerűsített, csupán bevételi nyilvántartást vezető evás vállalkozás (a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég) nem kell, hogy beszámolót készítsen.

Éves beszámolók közzététele

Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját közzétenni. A Cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozókat letétbe helyezési kötelezettség is terheli. Az Európai Unióban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a külföldi vállakozás által elfogadott beszámolót kell magyar nyelven letétbe helyeznie és közzétennie. A közzétételre szánt beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható, valós képet kell mutatnia. A beszámolókban szereplő adatok nyilvánosak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatán személyesen, illetve annak portálján keresztül elektronikusan is megtekinthetők.

A vállalkozók már kizárólag csak elektronikus úton tehetnek eleget letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségüknek. Ehhez a beszámolót beküldő személy ügyfélkapus regisztrációjára van szükség.

Benyújtási határidő

Éves, illetve egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig. Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig.

Könyvvizsgálat

A kötelező könyvvizsgálat alól mentesül az a vállalkozás, amelynek az adott üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában az éves nettó árbevétele nem haladta meg a nettó kétszáz millió forintot, és amelynél a foglalkoztatottak átlagos száma az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg az ötven főt.

Programok

A vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében 2012. január 1-jétől emelkedett a kötelező könyvvizsgálati értékhatár. Mentesül a kötelező könyvvizsgálat alól az a vállalkozó, akinek az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában az éves nettó árbevétele nem haladta meg a kétszázmillió forintot és ötven főnél kevesebbet foglalkoztatott.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)