Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Λογιστική

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά υποχρεούται να τηρεί βιβλία που να παρουσιάζουν με ακρίβεια τις οικονομικές υποθέσεις της εταιρείας, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών, τη νομική μορφή και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Oι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών (οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια), σχετικά με την τήρηση των βιβλίων, την έκδοση των στοιχείων και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά από τον Κώδικα.

Λογιστικοί κανόνες

Διπλογραφική μέθοδος

Τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο (υποχρέωση εμφανίζεται με την έκδοση του παραστατικού του προμηθευτή ή άλλου τρίτου). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιούνται δύο εγγραφές: η πρώτη με τη λήψη του παραστατικού και η δεύτερη με την πληρωμή του.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη βιβλίων:

  • Κατηγορία B΄: αφορά τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
  • κατηγορία Γ΄: αφορά τις ανώνυμες, τις ομόρρυθμες, τις ετερόρρυθμες και τις περιορισμένης ευθύνης εταιρείες.

Οι εταιρείες με βιβλία κατηγορίας Γ΄ τηρούν μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, οι ανώνυμες εταιρείες τηρούν βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τηρούν βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο πρακτικών διαχείρισης.

Τήρηση βιβλίων

Οι κατηγορίες είναι τρείς:

  • Βιβλίο Αγορών
  • Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
  • Βάσει της Διπλογραφικής Μεθόδου, με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης.

Λογιστικός έλεγχος

Ως φορολογικός έλεγχος   νοείται το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα και διακρίνεται σε Προληπτικό, Προσωρινό, Τακτικό και Ειδικούς. Περιλαμβάνει τις επαληθεύσεις του ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες από τους παράγοντες ελέγχου για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας των βιβλίων.

Έκδοση τιμολογίων

Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την  παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Απογραφή

Οι σχετικές με την απογραφή διατάξεις περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Διοικητικές διαδικασίες

Τήρηση βιβλίων

Τα βιβλία πρέπει να θεωρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ και ΦΑΕΕ.

Ετήσιοι λογαριασμοί

Οι σχετικές με τους ετήσιους λογαριασμούς διαδικασίες ορίζονται από την νομοθεσία, ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν στην Ένωση.

Αποθήκευση και υποβολή εγγράφων

Με σχετική εγκύκλιο καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, που υποβάλλονται για συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και εφεξής, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

Έλεγχος, γνωστοποίηση στοιχείων και δημοσίευση

Οι σχετικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο, γνωστοποίηση στοιχείων και δημοσίευση προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

  • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Ο Ν3842/2010 επέφερε αλλαγές και στον ΚΒΣ , με στόχο την εναρμόνιση του με τα άρθρα 19 & 20:

Έκδοση τιμολογίων

Για την πώληση αγαθών   για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.

Όσον αφορά τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή- πελάτη.

Επίσης, ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.

Τέλος, ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου   ή εκδίδουν ανακριβές   τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.

Πόροι

Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών τηρούν καταλόγους με το σύνολο των εγγεγραμμένων Φοροτεχνικών-Λογιστών (ελεύθεροι επαγγελματίες).

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)