Navigatsioonitee


Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon

Eesti

Raamatupidamine

Ajakohastatud 07/2012

Õiguslikud nõuded

Raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise aluseks on Raamatupidamise seadus. Raamatupidamisküsimuste eest vastutab valitsuse moodustatud Raamatupidamise Toimkond, kes koostab seadust selgitavaid ja täpsustavaid raamatupidamisjuhendeid.

Raamatupidamiseeskirjad

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist.

Samuti reguleerib see raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Raamatupidamine

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

 • korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
 • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
 • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
 • koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded õigusaktides sätestatud korras;
 • säilitama raamatupidamise dokumente.

Äriühingud kasutavad tekkepõhist arvestusmeetodit. Tekkepõhine raamatupidamisarvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.

Raamatupidamiskohustuslasel on lisaks arvestussüsteemi tundmisele veel vaja jälgida, kas raamatupidamiskirjendid toimunud majandustehingute kohta on vastavuses raamatupidamise seadusega sätestatuga - et kas tehingud on dokumenteeritud, kas tehingud on kirjendatud kahekordse kirjendamise põhimõtteid järgides ning kas kirjendid sisaldavad kõiki nõutavaid rekvisiite.

Majandustehingute kirjendamine

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine. Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel.

Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument.

Arvete vormistamine

Arve   on kauba müümisel või teenuse osutamisel müüja poolt ostjale väljastatav dokument, millest nähtub:

 • müüdud kauba või teenuse nimetus,
 • kogus; ja
 • maksumus ning
 • käibemaksukohustuslasest kauba müüja/teenuse osutaja puhul ka maksumusele lisatud käibemaks.

Arvele  esitatavad nõuded on toodud:

Auditeerimine

Audiitortegevust reguleerib audiitortegevuse seadus. Seaduses sätestatud juhtudel on audit kohustuslik.

Laoarvestus

Laoarvestust saab kasutada kas kaupade üle arvepidamiseks ja (või) eraldi olevate materjalide ja valmistoodangu laoarvestuseks. Materjalid ja tooted saab omavahel siduda kulunormide abil. Laoarvestuse programme ning teenuseid pakuvad erinevad firmad.

 

Haldusmenetlused

Raamatupidamine

Raamatupidamissüsteemi moodustavad päevaraamat ja pearaamat. Korrektse raamatupidamise alus on kõigile nõuetele vastav algdokument, millest algabki raamatupidamisarvestus. Kontoplaan on raamatupidamises kasutatavate kontode nimekiri koos konto nimetuste, kontonumbrite, kontoklasside ja konto selgitusega.

Päevaraamatusse kirjendatakse kõik majandustehingud algdokumendile tuginedes. Kirjete kandmiseks on vajalikud järgmised sammud: tehingu kuupäev; algdokumendi nimetus ja number, lausendi järjekorranumber, tehingu lühikirjeldus, deebet - ja kreeditkontod koos summadega.

Aastaaruanded

Raamatupidamises kasutatakse perioodi majandusaasta, mille pikkus on 12 kuud. Ettevõtja on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aruandele lisatakse veel audiitori järeldusotsus (auditi kohustuslikkuse korral) ja kasumi jaotamise ettepanek. Majandusaasta aruanne tuleb esitada Äriregistrile.

Äriregistri ettevõtjaportaali majandusaasta aruannete esitamise keskkond võimaldab koostada aruannet vastavalt etteantud vormidele pakkudes summeerimis- ja kontrollreegleid, esindusõiguslikul isikul määrata sisestajat, audiitoril koostada elektrooniliselt järeldusotsust ning kõigil esindusõiguslikel isikutel allkirjastada digitaalselt aruannet.

Dokumentide säilitamine ja esitamine

Raamatupidamisosakonnal on kohustus dokumenteerida (arved, lepingud, tšekid, kokkulepped jne) ja kajastada (koostada raamatupidamiskanded kahekordse kirjendamise põhimõtteid järgides) kõik oma äritehingud, koostada ja esitada aruandeid (majandusaasta aruanded, muud finantsaruanded) ning kõiki neid dokumente ühtlasi ka säilitada seitse aastat.

Arvete vormistamine

Arved võib jagada kolmeks liigiks:

 • müüjalt ostjale käest kätte või posti teel edastatud paberarve;
 • e-posti teel meili manusena edastatud arve (nt .pdf formaadis dokument, digitaalallkirjaga või ilma selleta);
 • süsteemide poolt vahetatav arve (nt Eesti e-arve standardil põhinev .xml formaadis dokument).

E-arve on seega üks võimalikest arve vormidest. E-arve on elektrooniline dokument, mis luuakse, edastatakse, kirjendatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas, st millega toimetamine toimub algusest lõpuni elektrooniliselt. Nõuded arve sisule on arve vormist sõltumatud, st paberil oleva arve nõuded kehtivad ka elektroonilisel kujul olevale arvele.

Vahendid

Raamatupidamise Toimkond koostab Raamatupidamise seaduse alusel juhendi, mida nimetatakse kokkuvõtvalt raamatupidamise heaks tavaks.

Samuti leiab kasulikku informastsiooni ja materjale järgmistelt raamatupidamise veebilehtedelt:

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustikDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikidesEnglish ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)