Cesta


Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem

Česká republika

Účetnictví

Aktualizováno 07/2012

Právní požadavky

Legislativa ČR

Oblast účetnictví a požadavky na audit jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví a prováděcími právními předpisy.

Dále Ministerstvo financí vydádá České účetní standardy, které upřesňují povinnosti účetních jednotek. Znění Českých účetních standardů naleznete následujících webových stránkách.

Provádění povinného auditu je v České republice upraveno zákonem o auditorech.

Legislativa EU

Právní úprava oblasti účetnictví a auditu je v souladu s právem Evropské unie.

Legislativa EU, která je základem pro právní úpravu účetnictví a auditu v jednotlivých členských státech.

Účetnictví

Zákon o účetnictví a prováděcí právní předpisy stanoví rozsah vedení účetnictví, zejména:

 • vymezení účetních jednotek,
 • předmět účetnictví,
 • způsob vedení účetnictví,
 • dobu vedení účetnictví, povinnosti a odpovědnost při jeho vedení,
 • vymezení účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih,
 • požadavky na obsah a formu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a způsoby zveřejňování,
 • povinnost ověřování účetní závěrky auditorem,
 • možnost a povinnost použití mezinárodních účetních standardů,
 • povinnost a způsoby oceňování majetku a závazků,
 • inventarizaci a úschovu účetních záznamů,
 • sankce za nevedení účetnictví, nesestavení účetní závěrky a jiné nesplnění požadavků vyplývajících ze zákona o účetnictví.

Účetnictví jsou povinny vést pouze tzv. účetní jednotky:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
 • zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů (podmínky pro vedení účetnictví zahraničními fyzickými osobami jsou shodné s podmínkami pro vedení účetnictví českými fyzickými osobami),
 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil., a to od prvního dne kalendářního roku.
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu,
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Některé společnosti jsou povinny vést účetnictví a sestavit účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Jedná se o společnosti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu v některé z členských zemí EU. O použití IAS pro vedení účetnictví a sestavení individuální účetní závěrky se mohou rozhodnout rovněž účetní jednotky v konsolidaci, pokud IAS použijí k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Sestavování účetní závěrky

Součástí účetní závěrky je:

 • rozvaha,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrka musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; v některých případech i sídlo nebo bydliště a místo podnikání,
 • identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
 • právní formu účetní jednotky,
 • předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
 • rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 • okamžik sestavení účetní závěrky.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu.

Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni. Účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí vyhotovit výroční zprávu.

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou zveřejněny v obchodním rejstříku. Účetní jednotky jsou povinny archivovat závěrky a výroční zprávy nejméně deset let.

Audit

Podle českého práva musí být u následujících účetních jednotek účetní závěrky ověřeny auditorem, pokud není stanoveno jinak:

 • akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:
  • aktiva celkem více než 40 000 000 Kč;
  • roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč;
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu.
 • ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří výše kritérií uvedených; v případě družstva se zaměstnancem rozumí i pracovní vztah člena k družstvu,
 • fyzické osoby při splnění shodných kritérií jako u ostatních obchodních společností a družstev,
 • účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

Provádění povinného auditu je v České republice upraveno zákonem o auditorech.

Zákon o auditorech upravuje postavení a činnosti auditorů, jakož i podmínky, za kterých mohou být auditorské služby poskytovány. Oprávnění k výkonu auditorské činnosti vydává Komora auditorů České republiky. Jednou z podmínek k výkonu auditorské činnosti je složení auditorské zkoušky a zápis do seznamu auditorů, který je rovněž veden Komorou jako samosprávní organizací všech statutárních auditorů.

Rada pro veřejný dohled nad auditem je institucí, která vykonává dohled nad činností auditorů a Komorou auditorů České republiky.

Seznam auditorů je jmenným seznamem auditorů (fyzických osob) a auditorských společností, kteří jsou oprávněni poskytovat auditorské služby.

Ověřování účetní závěrky se provádí v souladu s etickým kodexem a mezinárodními auditorskými standardy (ISA) ve znění upraveném Evropskou komisí a standardy vydanými Komorou auditorů České republiky.

 

Správní postupy

Uchovávání a předkládání dokladů

Archivace účetních záznamů má význam především pro zajištění důkazních informací z účetnictví. Jsou stanoveny odlišné lhůty pro úschovu. Účetní záznamy mohou být použity při daňovém řízení, správním řízení, trestním řízení a pro účely sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění.

Zákon o účetnictví ukládá tyto archivační lhůty:

 • 10 let účetní závěrka (rozvaha, výsledovka), výroční zpráva,
 • 5 let účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy.

Zdroje

Další informace nabízejí následující vládní a nevládní webové portály.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Napište e-mail obchodní organizaci ve vašem okolí

Ve většině evropských zemí English má EU síťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) místních obchodních organizací, která vám může pomoci.

Níže zvolte svou zemi a město a zadejte dotaz.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.

Země

Belgie

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakousko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Řecko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španělsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Zde napište svoji zprávu *

* povinné pole (zde musíte uvést údaje)