Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Λογιστική

Επικαιροποίηση 06/2012

Νομικές απαιτήσεις

Παρότι η ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσει από τον έλεγχο τις εταιρείες μικρού μεγέθους, υπάρχουν και άλλες σχετικές διατάξεις που απαιτούν έλεγχο των λογαριασμών όλων των εταιρειών.

Στις 30 Απριλίου 2009 ψηφίσθηκε συγκεκριμμένος Νόμος που καθιερώνει υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών από νόμιμους ελεγκτές και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, εναρμονίζοντας την Κυπριακή Νομοθεσία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2011.

Λογιστικοί κανόνες

Τήρηση βιβλίων

Ο περί Εταιρειών Νόμος απαιτεί όπως οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία τα οποία κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για την κατάρτιση για κάθε εταιρεία ενός πλήρους συνόλου οικονομικών καταστάσεων, όπως ορίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Έλεγχος

Ο Νόμος που θεσπίζει τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών από νόμιμους ελεγκτές εφαρμόζεται αναφορικά με τον έλεγχο:

 • των εταιρειών που ιδρύονται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο
 • των συνεταιρισμών που εγγράφονται σύμφωνα με τον περί Ομμορύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο
 • των συνεργατικών εταιρειών
 • των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
 • οποιωνδήποτε προσώπων που ιδρύονται δυνάμει του κυπριακού δικαίου ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και των οποίων οι λογαριασμοί υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο στην Κύπρο.

Τιμολόγηση

Τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια αναφέρονται στον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικό) Κανονισμό.

Απογραφή

Τα αποθέματα υπολογίζονται και με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 και ελέγχονται με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 501.

Διοικητικές διαδικασίες

Οι κύριες λογιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

 • ορισμός ανεξάρτητου ελεγκτή εγκεκριμένου από το ΣΕΛΚ, ο οποίος θα επιτελεί τα καθήκοντά του από τη μια γενική συνέλευση στην επόμενη.
 • ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες κατατίθενται στο Μητρώο Εταιρειών. Οι καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου.
 • Ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για θυγατρικές εταιρείες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απαλλαγής βάσει των προτύπων IFRS.

Τήρηση βιβλίων

O περί Εταιρειών Νόμος θεωρεί ότι δεν τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία, αν τα τηρούμενα βιβλία δεν είναι επαρκή για την παρουσίαση αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας όπως και την εξήγηση των συναλλαγών της.

Απογραφή

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται απογραφή με τον τρόπο που αναφέρεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 501.

Ετήσιοι λογαριασμοί

Ο περί Εταιρειών Νόμος προβλέπει ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται το αργότερο 18 μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μια φορά ανά ημερολογιακό έτος.

Φύλαξη και υποβολή εγγράφων

Ο περί Εταιρειών Νόμος προβλέπει ότι τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τόπο και είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από τους διευθυντές. Κάθε χρόνο οι εταιρείες πρέπει να αποστέλλουν στον Έφορο Εταιρειών ετήσια έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος προβλέπει ότι τα λογιστικά βιβλία και αρχεία πρέπει να φυλάγονται για περίοδο τουλάχιστον επτά ετών.

Έλεγχος, δημοσιοποίηση και δημοσίευση

Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος προβλέπει ότι ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου τα οποία υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πόροι

Το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών έχει κατάλογο των ατόμων και εταιρειών που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο οποίος είναι διαθέσιμος για επιθεώρηση από το κοινό.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)