Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Finančné ťažkosti

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Finančné problémy sú súčasťou života podniku. Ich riešenie, a tým aj stabilizácia podniku, spočívajú predovšetkým v ich predvídaní a rýchlej reakcii. Finančnú podporu podnikom ponúka aj EÚ a to v lepšom prístupe k pravidelným obchodným investíciám a kapitálu, respektíve v spolufinancovaní projektov.

Fondy EÚ spravujú jednotlivé rezortné ministerstvá :

Predchádzať finančným problémom a stabilizovať podnik umožňujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Stabilizácia podniku

Tiché spoločenstvo

Ak podnikateľ nemá vlastné prostriedky na navýšenie základného imania, potrebný kapitál môže získať od takzvaného tichého spoločníka. Tiché spoločenstvo upravujú ustanovenia odsekov 673 - 681 Obchodného zákonníka.

Uzavretím dohody o tichom spoločenstve nevzniká nový subjekt. Dohoda o tichom spoločenstve v zásade zahŕňa poskytnutie konkrétneho finančného alebo nefinančného vkladu podnikateľovi, výmenou za ktorý sa podnikateľ zaväzuje vyplatiť časť zisku získaného z podielu tichého spoločníka na hospodárskom výsledku.

Zmluvy o úvere

Zmluvy o úvere upravujú ustanovenia odsekov 497 - 507 Obchodného zákonníka.

Na základe zmluvy o úvere veriteľ poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky, ktoré dlžník vráti aj s úrokom.

Ak poskytovanie úverov tvorí súčasť podnikateľskej činnosti veriteľa, záväzok veriteľa poskytnúť prostriedky možno dohodnúť za odplatu.

             Banky, ktoré sú držiteľmi bankovej licencie, by mali úvery poskytovať spravidla v rámci zmlúv o úvere pre obchodné podniky.

Zmluvy o pôžičke

Zmluvy o pôžičke upravujú ustanovenia odsekov 657 - 658 Občianskeho zákonníka.

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci, napríklad peniaze. Po uplynutí dohodnutej lehoty dlžník veci vráti.

Ak ide o finančnú pôžičku, strany sa môžu dohodnúť na úroku. Pri nepeňažnej pôžičke sa strany môžu namiesto úrokov dohodnúť na vrátení väčšieho množstva vecí alebo vecí lepšej kvality. Vrátené veci sú spravidla toho istého druhu.

Ostatné

Ak sa spoločnosť dostane do finančných ťažkostí, je potrebné vykonať hĺbkovú previerku (audit) a na jej základe prijať reštrukturalizačné opatrenia. Audit vykonáva audítor, ktorým je fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov a má oprávnenie na vykonávanie auditu.

             Factoring   je kúpa krátkodobých pohľadávok vyplývajúcich predovšetkým z dodávok všeobecného spotrebiteľského tovaru a dodávok pre všeobecnú výrobu.

             Forfaiting   je forma financovania pohľadávok z vývozu.

             Nájom (lízing) možno definovať nasledovne:           

 • v praktickom vyjadrení   - majetok sa prenajíma na dobu kratšiu, ako je doba životnosti majetku. Na konci doby trvania nájmu vlastníctvo majetku neprechádza na nájomcu,     
 • vo finančnom vyjadrení   - k prenajatému majetku môže byť dohodnutá možnosť odkúpenia na konci doby trvania nájmu. Podľa ustanovení zákona o dani z príjmov musí byť doba trvania nájmu najmenej 60 % bežnej doby odpisovania. Žiadna strana zmluvy o nájme nesmie túto zmluvu vypovedať jednostranne.  

Spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu majetku a činnosťami súvisiacimi s prenájmom, združuje Asociácie leasingových spoločností SR.

             Obchodný úver   je situácia, keď odberateľ zaplatí dodávateľovi tovaru alebo služieb na konci doby dohodnutej v zmluve.

Dostupnosť rôznych zdrojov financovania môže pomôcť prekonať finančné ťažkosti.

Ak podnikateľovi nezostáva nič iné, len podať návrh na konkurz, oplatí sa znížiť straty, začať konanie radšej skôr než neskôr a prejsť k novému projektu.

Administratívne postupy

Platobný rozkaz

Platobný rozkaz  je druh rozhodnutia súdu v občianskoprávnom konaní, v ktorom ide o zaplatenie peňažnej sumy. K jeho vydaniu pristupuje súd na základe tzv. skráteného konania.

Podmienky jeho vydania upravuje:

 • Občiansky súdny poriadok - OSP,
 • V rámci EÚ je konanie o platobnom rozkaze upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES).

Návrh na vydanie platobného rozkazu musí obsahovať:

 •  presné označenie oprávneného a povinného,
 •  jasné uvedenie obsahu a rozsahu plnenia,
 •  konkrétnu lehotu na splnenie platobnej povinnosti,
 •  dôkazy.

Ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Odporca je povinný v lehote nie kratšej ako 15 dní splniť uloženú povinnosť a uhradiť trovy konania, alebo v lehote 15 dní podať odpor na súde.

Poistenie súvisiace so mzdou

Ak sa stanete platobne neschopným a nemôžete uspokojiť nároky vašich zamestnancov, títo majú nárok na dávku garančného poistenia. Poskytuje sa najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu.

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa na pobočke Sociálnej poisťovne.

Informačné zdroje

Správu procesu konkurzu a reštrukturalizácie vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a návrh na konkurz zverejňuje v Obchodnom vestníku.

Programy

Vášmu podnikaniu a finančnej stabilite podniku môže pomôcť množstvo programov, fondov a úverov. Sú nimi finančné nástroje verejného a súkromného sektora.

Najväčší podiel na zvýšení dostupnosti finančných zdrojov z verejného sektora majú štrukturálne fondy - Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond.

Slovensko sa zúčastňuje aj tzv. komunitárnych programov, ktorých cieľom je okrem iného aj daňová politika, rast konkurencieschopnosti a iné oblasti.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)