Navigacijska pot

Povej naprej 
		Facebook
	
		Twit it
	
		Povej naprej: Google+
	
		linkedIn

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Upravljavec postopka obdelave podatkov: Jose Puigpelat, vodja enote COSME pri Izvajalski agenciji za mala in srednja podjetja (EASME).

Namen obdelave podatkov: omogočiti svetovalcem mreže Enterprise Europe Network, ki ste jih izbrali v kontaktnem obrazcu, kontakt z vami za odgovor na vaše vprašanje.

Pravna podlaga postopka obdelave: člen 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001, po katerem je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu, člen 5(b) Uredbe (ES) št. 45/2001, po katerem se obdelava izvaja v skladu z zakonsko obveznostjo, ki velja za upravljavca1, in člen 5(d) Uredbe (ES) št. 45/2001, po katerem mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nedvoumno dati svojo privolitev.

Vsa polja v obrazcu so obvezna, kadar so tako označena, saj svetovalec mreže Enterprise Europe Network te informacije potrebuje, da lahko pravilno odgovori na vašo poizvedbo.

Vaše podatke bodo obdelovali partnerji mreže Enterprise Europe Network, ki so v okviru programa COSME z Izvajalsko agencijo podpisali sporazum o nepovratnem financiranju.

Prejemniki vaših podatkov so svetovalci mreže Enterpise Europe Network, ki ste jih izbrali, in skupina Tvoja Evropa–Podjetja pri Izvajalski agenciji EASMA. Vsi zadevni podatki se lahko sporočijo organom, pristojnim za spremljanje in preverjanje izvajanja zakonodaje EU (npr. organi za notranjo revizijo, evropski urad za boj proti goljufijam OLAF). Dostop do vaših podatkov imajo lahko tudi tretje osebe, denimo zunanji ponudniki storitev, ki imajo z Izvajalsko agencijo podpisano pogodbo o opravljanju storitev, kadar je to potrebno za zgoraj navedene namene.

Zahtevate lahko umik svojih podatkov, kar se bo zgodilo takoj po prejemu vašega zahtevka.

Pravico imate do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka vseh netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.

Zahtevke v zvezi s tem pošljite upravljavcu podatkov na e-naslov: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. Ob tem navedite tudi državo in kraj, ki ste ju izbrali pri pošiljanju izvirnega vprašanja.

Vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pošljite vodji enote COSME (ki je upravljavec podatkov) na e-naslov: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Pravico imate, da se s pritožbo kadarkoli obrnete na evropskega nadzornika za varstvo podatkov na povezavi: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/sl/EDPS.
1 Obvestilo: gre za obveznost izvajanja Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020), glej Izvedbeni sklep Komisije 2013/771/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi sklepov 2004/20/ES in 2007/372/ES.