Cale de navigare

Distribuie pe 
		Distribuie pe Facebook
	
		Distribuie pe Twitter
	
		Distribuie pe google+
	
		Distribuie pe linkedIn

Declarație de confidențialitate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este dl Jose Puigpelat, șeful unității COSME din cadrul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Scopul acestei operațiuni de prelucrare este de a stabili legătura dintre dumneavoastră și consultanții Enterprise Europe Network pe care i-ați selectat în formular, astfel încât aceștia să vă poată răspunde la cerere.

Temei juridic: operațiunea de prelucrare operațiunea de prelucrare poate fi executată doar dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public [articolul 5 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001], pentru a se respecta obligația legală a operatorului [articolul 5 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001]1 și dacă persoana vizată și-a dat în mod clar consimțământul [articolul 5 litera d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Toate întrebările sunt obligatorii, dacă acest lucru este indicat în formular. Consilierul Enterprise Europe Network va putea să răspundă astfel corect la cererea dumneavoastră de informații.

Operatorii care vă vor prelucra datele sunt partenerii Enterprise Europe Network care au semnat cu EASME un acord de finanțare în cadrul programului COSME.

Destinatarii datelor dumneavoastră sunt personalul relevant al Enterprise Europe Network pe care l-ați selectat și echipa „Europa ta - Întreprinderi” din cadrul EASME. Informațiile în cauză pot fi comunicate unor organisme care îndeplinesc sarcini de monitorizare sau inspecție, în aplicarea dreptului Uniunii Europene (de exemplu, unităților de audit intern sau Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF). Părțile terțe, cum ar fi prestatorii de servicii externi care au semnat un contract de servicii cu EASME, pot avea, de asemenea, acces la datele dumneavoastră personale, atunci când acest lucru este necesar pentru scopurile evidențiate mai sus.

Aveți dreptul să solicitați ca datele dumneavoastră să fie eliminate de îndată ce ați transmis cererea.

Aveți dreptul să accesați și să corectați datele dumneavoastră personale.

Pentru aceasta, trimiteți un e-mail operatorului de date, utilizând adresa: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. Menționați țara și localitatea pe care ați selectat-o atunci când ați trimis cererea de informații.

Dacă aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți adresa șefului unității COSME (care acționează ca operator de date), trimițând un e-mail la adresa: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Aveți drept de recurs în orice moment. Pentru a vă exercita acest drept, contactați Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor utilizând linkul: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ro/EDPS.
1 Menționăm că este vorba despre obligația de a pune în aplicare Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 2014-2020 (a se vedea Decizia 2013/771/UE de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2013 de instituire a Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și de abrogare a Deciziilor 2004/20/CE și 2007/372/CE).