Kruimelpad

Delen op 
		Delen op Facebook
	
		Delen op Twitter
	
		Delen op Google+
	
		Delen op linkedIn

Privacyverklaring

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening 45/2001 over de verwerking van persoonsgegevens door EU-instellingen en -organen en over het vrije verkeer van die gegevens.

Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de heer Jose Puigpelat, hoofd van de eenheid COSME van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME), met als doel contact te leggen tussen u en de adviseurs van het Enterprise Europe Network die u op het contactformulier heeft gekozen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Verordening 45/2001, artikel 5, onder a) (vervulling van een taak van algemeen belang), artikel 5, onder b) (nakoming van een wettelijke verplichting ) en artikel 5, onder d) (ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene).

De als "verplicht" aangegeven vragen van het contactformulier moet u beantwoorden, anders kan de adviseur van het Enterprise Europe Network niet aan uw verzoek voldoen.

Uw gegevens worden verwerkt, door de partners van het Enterprise Europe Network die een subsidieovereenkomst met het COSME-programma hebben getekend.

De ontvangers van de gegevens zijn de bevoegde medewerkers van het Enterprise Europe Network die u hebt gekozen en het Your Europe Business Team van EASME. Ze kunnen de informatie ook doorgeven aan instanties die op grond van EU-wetgeving een toezichthoudende of controlerende taak hebben (interne controle, Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF, enz.) Anderen, zoals externe dienstverleners die een contract met EASME hebben gesloten, kunnen eveneens toegang krijgen tot uw gegevens, voor zover dit nodig is voor het beschreven doel.

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen zodra uw verzoek is behandeld.

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien noodzakelijk, te corrigeren of aan te vullen.

U moet daartoe via e-mail een verzoek indienen op onderstaand adres: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, onder vermelding van het land en de woonplaats die u bij de indiening van uw verzoek heeft vermeld.

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming via de volgende webpagina: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/nl/EDPS.
1 Bij die wettelijke verplichting gaat het om de uitvoering van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) 2014-2020 (zie Uitvoeringsbesluit 2013/771/EU tot oprichting van EASME).