Navigációs útvonal

Megosztás! 
		Megosztás Facebookon!
	
		Megosztás Twitteren!
	
		Megosztás Google-n!
	
		Megosztás LinkedIn-en!

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

Az adatfeldolgozásért José Puigpelat, a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségnek (EASME) a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programmal (COSME) foglalkozó egységének vezetője felel

Az adatfeldolgozás célja, hogy az Enterprise Europe Network hálózatnak az űrlapon Ön által megjelölt tanácsadói kapcsolatba tudjanak lépni Önnel.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Adatfeldolgozásra azért kerülhet sor, mert közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához van rá szükség (lásd a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének a) pontját); az adatfeldolgozás az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges1 (lásd a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének b) pontját), és az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta (lásd a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének d) pontját).

A kapcsolatfelvételi űrlap egyes (külön megjelölt) mezőinek kitöltése azért kötelező, mert az Enterprise Europe Network tanácsadói csak az ott megadott adatok birtokában tudnak kielégítően válaszolni az Ön kérésére.

Az Ön adatait az Enterprise Europe Network azon partnerei fogják feldolgozni, amelyek a COSME program keretében támogatási megállapodást írtak alá a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséggel.

Az adatok címzettjei a kiválasztott Enterprise Europe Network és az „Európa Önökért – Vállalkozások” EASME-munkacsoport megfelelő alkalmazottai. Az említett információkat megkaphatják az uniós jog alapján ellenőrzési vagy vizsgálati feladattal megbízott szervek (pl. belső ellenőrző szervek, az Európai Csalás Elleni Hivatal stb.). Szükség esetén, az itt ismertetett célból harmadik felek, pl. a végrehajtó ügynökséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltatók is hozzáférhetnek az Ön adataihoz.

Önnek joga van kérni, hogy adatait az erre irányuló kérést követően haladéktalanul töröljük.

Önnek joga van betekinteni személyes adataiba és kijavíttatani az ott található helytelen vagy hiányos adatokat.

Ilyen kérésekkel, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi e-mail címen: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, és tüntesse fel a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott országot és várost.

Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a COSME egység vezetőjéhez (aki az ügyben adatkezelőként eljár) az alábbi e-mail címen: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Önnek bármikor jogában áll az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni az alábbi linken: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/hu/EDPS.
1 Ez a kötelezettség a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME, 2014–2020) végrehajtását jelenti (lásd a „Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség” létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/771/EU határozatot).