Navigacijski put

Podijeli na 
		Podijeli na Facebook
	
		Podijeli na Twitteru
	
		Podijeli na google+
	
		Podijeli na linkedIn
	
		
			E-pošta

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Voditelj postupka obrade je g. Jose Puigpelat, načelnik Odjela za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) pri Izvršnoj agenciji za mala i srednja poduzeća (EASME).

Svrha ovog postupka obrade jest uspostavljanje kontakta između vas i savjetnika Europske poduzetničke mreže koje ste odabrali u obrascu za upite kako bi vam oni odgovorili na upit.

Pravnu osnovu za postupak obrade čine članak 5. točka (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001, u skladu s kojim je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu, članak 5. točka (b) Uredbe (EZ) br. 45/2001, u skladu s kojim je obrada potrebna u svrhu poštovanja pravne obveze kojoj podliježe voditelj obrade1 te članak 5. točka (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001, u skladu s kojim je osoba na koju se podaci odnose za to dala svoju nedvosmislenu suglasnost.

Na pitanja koja su u obrascu označena kao obvezatna treba odgovoriti kako bi savjetnici Europske poduzetničke mreže mogli točno odgovoriti na vaš upit.

Vaše će podatke obraditi partneri Europske poduzetničke mreže koji su potpisali sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s EASME-om u okviru programa COSME.

Vaše će podatke primiti relevantno osoblje Europske poduzetničke mreže koju ste odabrali te tim EASME-ovog portala Vaša Europa – Poduzetnici. Predmetne informacije mogu se proslijediti tijelima nadležnima za praćenje i nadzor primjene prava Unije (npr. uredi za unutarnju reviziju, Europski ured za borbu protiv prijevara – OLAF). Treće strane poput vanjskih pružatelja usluga koji su sklopili ugovor s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća također mogu prema potrebi dobiti pristup vašim podacima u prethodno opisane svrhe.

Imate pravo zatražiti uklanjanje svojih podataka neposredno nakon podnošenja zahtjeva.

Imate pravo pristupa svojim osobnim podacima i pravo na ispravak svih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.

Takve je zahtjeve potrebno uputiti voditelju podataka na sljedeću adresu e-pošte: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu te je potrebno navesti državu i grad koje ste odabrali kad ste slali upit.

Ako imate pitanja o obradi svojih osobnih podataka, možete ih uputiti voditelju Odjela za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (koji djeluje kao voditelj podataka) na sljedeću adresu e-pošte: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

U bilo kojem trenutku imate pravo obratiti se Europskom nadzorniku za zaštitu podataka putem sljedeće poveznice: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/hr/EDPS.
1 Napominjemo da se radi o obvezi provedbe Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) 2014. - 2020. (vidjeti Provedbenu odluku Komisije 2013/771/EU od 17. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća te o stavljanju izvan snage odluka 2004/20/EZ i 2007/372/EZ).