Sti

Del på 
		Del på Facebook
	
		Send til Twitter
	
		Del på google+
	
		Del på linkedIn

Databeskyttelseserklæring

Behandlingen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Den registeransvarlige for behandlingen er kontorchef for COSME i Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Jose Puigpelat.

Formålet med behandlingen er at etablere kontakt mellem dig og den rådgiver i Enterprise Europe Network, du har valgt i formularen til at svare på din forespørgsel.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001, hvorved behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, artikel 5, litra b), i forordning (EF) nr. 45/2001, hvorved behandlingen foretages i overensstemmelse med en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt1, og artikel 5, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001, hvorved den registrerede utvetydigt har givet sit samtykke.

Det er obligatorisk at besvare spørgsmålene, hvis dette er angivet i formularen, da svarene er nødvendige for at Enterprise Europe Network-rådgiveren kan besvare din forespørgsel korrekt.

Databehandlerne er de Enterprise Europe Network-partnere, der har underskrevet en tilskudsaftale under Cosme-programmet med EASME.

Modtagerne af dine personoplysninger vil være det relevante personale i Enterprise Europe Network, du har valgt, og EASME's Dit Europa - Erhvervslivet-team. Oplysningerne i spørgsmålet kan videregives til de organer, der i medfør af EU-lovgivningen har fået overdraget overvågnings - eller inspektionsopgaver (f.eks. interne revisioner, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)). Tredjemand som f.eks. eksterne tjenesteydere, der har indgået en tjenesteydelseskontrakt med EASME, kan også få adgang til dine oplysninger, hvis det er nødvendigt til de ovennævnte formål.

Du har ret bede om at få dine personoplysninger fjernet umiddelbart efter, at du har indgivet din forespørgsel.

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.

Anmodninger om dette skal rettes til den registeransvarlige på følgende mailadresse: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. Du skal i din anmodning angive det land og den by, du har valgt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende dem til kontorchefen for COSME (der er registeransvarlig) på følgende mailadresse: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Du har når som helst ret til at klage. Du kan sende en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse via følgende link: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/da/EDPS.
1Bemærk, at dette er forpligtelsen til at gennemføre programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) 2014 - 2020 (se Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/771/EU af 17. december 2013 om oprettelse af "Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder" og om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og 2007/372/EF).