EU-finansiering

1. Kontakt

Abingworth Bioventures

region

SVERIGE

2. Ansök

Finansiering med stöd från EU

Finansieringsbelopp
> 15 000 000 €
< 30 000 000 €
Finansieringskällor: 
EFSI
FEI
Finansieringsform: 
Aktie- och riskkapital
Vad kan investeringarna gälla?: 
FoU och innovation
Företagsstart, Tidigt skede
Expansionsskede (tillväxt)
Biovetenskap
Företagskategori: 
Nystartade företag/egenföretagare
Mikroföretag (färre än 10 anställda)
Små och medelstora företag (10–249 anställda)

Ytterligare upplysningar

Inriktning: bioterapi, små molekyler, genterapi, vacciner, specialtillverkade läkemedel, teknik, medicinteknik utrustning, diagnostik och instrumentering

Hur fungerar det?

Det är det lokala finansinstitutet som beslutar om EU-finansieringen och bestämmer finansieringsvillkoren.

Din rätt till en motivering

Du har rätt att få en motivering av kreditbeslutet från kreditinstituten. Det kan hjälpa dig att förstå din ekonomiska situation och förbättra dina chanser att få finansiering i framtiden.

Utnyttja dina rättigheter och hänvisa till artikel 431 i EU:s kapitalkravsförordning från 2013.

Gratis rådgivning

Du kan också kontakta något av våra 600 Enterprise Europe Network-kontor där experter kan hjälpa dig att hitta affärspartner i andra länder, förklara EU-lagstiftningen och ge vägledning om hur man kan få EU-finansiering.

Hitta närmaste kontor här: http://een.ec.europa.eu/