Navigačný riadok

Financie


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

1. Kontakt

Erste Bank

Phone: +385 51 365 591
E-mail:

región pôsobnosti

HRVATSKA

2. Podať žiadosť

Financovanie s podporou EÚ

Výška financovania
> 25 000 €
< 7 500 000 €
Zdroje financovania: 
InnovFin
EFSI
Druh financovania: 
Úvery/záruky
Investičné zameranie: 
všetky odvetvia / všeobecné
Lízing
výskum, vývoj a inovácie
začínajúce podniky, začiatočná fáza
Kategórie spoločností: 
začínajúci podnikatelia/ samostatne zárobkovo činné osoby
mikropodniky (do 10 zamestnancov)
MSP (10 – 249 zamestnancov)
menšie stredne veľké podniky (250 – 500 zamestnancov)

Doplňujúce informácie

Ako to funguje?

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ a konkrétnych podmienkach financovania príjme miestna finančná inštitúcia.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti.

Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách z roku 2013.

Ďalšie bezplatné poradenstvo

Môžete kontaktovať aj jednu z našich 600 pobočiek siete Enterprise Europe Network, kde vám odborníci poskytnú pomoc pri hľadaní medzinárodných obchodných partnerov, poradenstvo v oblasti práva EÚ a užitočné rady o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom EÚ.

Miestne pobočky nájdete na tejto adrese: http://een.ec.europa.eu/