Prístup k zdrojom z EÚ

1. Kontakt

Sunstone Technology Ventures Fund

región pôsobnosti

SVERIGE

2. Podať žiadosť

Financovanie s podporou EÚ

Výška financovania
Zdroje financovania: 
EFSI
EIF
Druh financovania: 
investície do kapitálu/ rizikový kapitál
Investičné zameranie: 
začínajúce podniky, začiatočná fáza
odvetvie IKT
Kategórie spoločností: 
začínajúci podnikatelia/ samostatne zárobkovo činné osoby
mikropodniky (do 10 zamestnancov)
MSP (10 – 249 zamestnancov)
menšie stredne veľké podniky (250 – 500 zamestnancov)
stredne veľké podniky (500 – 3 000 zamestnancov)
veľké podniky (viac ako 3 000 zamestnancov)

Doplňujúce informácie

Ako to funguje?

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ a konkrétnych podmienkach financovania príjme miestna finančná inštitúcia.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti.

Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách z roku 2013.

Ďalšie bezplatné poradenstvo

Môžete kontaktovať aj jednu z našich 600 pobočiek siete Enterprise Europe Network, kde vám odborníci poskytnú pomoc pri hľadaní medzinárodných obchodných partnerov, poradenstvo v oblasti práva EÚ a užitočné rady o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom EÚ.

Miestne pobočky nájdete na tejto adrese: http://een.ec.europa.eu/