Navigation path

Access to EU finance


Share on  Share on Facebook  Tweet it  Share on google+  Share on linkedIn  E-mail

1. Kontakt

Erste Bank

Phone: +385 51 365 591
E-mail:

region

HRVATSKA

2. Søk

Finansiering med EU-støtte

Finansieringsbeløp
> 25 000 €
< 7 500 000 €
Finansieringskilder: 
InnovFin
EFSI
Finansieringsform: 
Lån / garanti
Investeringsfokus: 
Alle sektorer / generelt
Leasing
Forskning, utvikling og innovasjon
Oppstartsbedrift, Tidlig utviklingsfase
Selskapskatergorier: 
Oppstartsbedrift / selvstendig næringsdrivende
Mikrobedrift (<10 ansatte)
Små og mellomstore bedrifter (SMBer) (10-249 ansatte)
Liten mellomstor bedrift (250-499 ansatte)

Tilleggsinformasjon

Slik fungerer det

Den lokale finansinstitusjonen tar beslutningen om å gi EU-finansiering og setter finansieringsvilkårene.

Din rett til tilbakemelding på kredittvurdering

Du har rett til å få tilbakemelding fra kredittinstitusjonene angående avgjørelsen de tar basert på kredittvurderingen. Dette kan gi deg en forståelse for din økonomiske status og bedre sjansene dine for å få finansiering i fremtiden.

Benytt deg av dine rettigheter og henvis til artikkel 431 i EUs kapitalkravforordning fra 2013.

Ytterligere gratis rådgivning

Du kan kontakte et av våre 600 Enterprise Europe Network kontorer der våre eksperter kan hjelpe deg med å finne internasjonale forretningspartnere, samt gi råd om EU-forskrifter og veiledning om tilgang til EU-midler.

Finn din filial her: http://een.ec.europa.eu/