Cesta

Jak zajistit finance


Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

1. Kontakt

Erste Bank

Phone: +385 51 365 591
E-mail:

region působnosti

HRVATSKA

2. Zažádat o finanční prostředky

Financování podporované ze strany EU

Výše finančních prostředků
> 25 000 €
< 7 500 000 €
Zdroje financování: 
InnovFin
EFSI
Druh financování: 
Úvěr / Záruka
Investiční zaměření: 
Všechna odvětví / Obecné
Leasing
Výzkum, vývoj a inovace
Začínající podnikání, Počáteční fáze
Kategorie podniku: 
začínající podnikatelé / osoby samostatně výdělečně činné
mikropodniky (< 10 zaměstnanců)
MSP (10–249 zaměstnanců)
malé společnosti se střední kapitalizací (250–499 zaměstnanců)

Další informace

Jak to funguje

Rozhodnutí poskytnout finanční prostředky EU a přesné finanční podmínky stanoví místní finanční instituce.

Právo na zpětnou vazbu od úvěrových institucí

Máte právo dostat od úvěrových institucí zpětnou vazbu ohledně rozhodnutí o poskytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti.

Využijte tohoto práva – odkažte se na článek 431 nařízení o kapitálových požadavcích z roku 2013.

Další bezplatné poradenství

Máte rovněž možnost obrátit se na kteroukoli ze 600 kanceláří sítě Enterprise Europe Network, kde vám pomohou najít mezinárodní obchodní partnery, poradí vám ohledně právních předpisů EU a seznámí vás s tím, jak čerpat finanční prostředky EU.

Najít nejbližší pobočku: http://een.ec.europa.eu/