Cesta

Jak zajistit finance


Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

1. Kontakt

Rewilding Europe Capital

Phone: +31 6 3054 33 87
E-mail:

region působnosti

SVERIGE
NORRA SVERIGE

2. Zažádat o finanční prostředky

Financování podporované ze strany EU

Výše finančních prostředků
Zdroje financování: 
LIFE
Druh financování: 
Úvěr / Záruka
Investiční zaměření: 
Čisté technologie
Kategorie podniku: 
začínající podnikatelé / osoby samostatně výdělečně činné
mikropodniky (< 10 zaměstnanců)
MSP (10–249 zaměstnanců)

Další informace

Lån och fondinvesteringar för att stödja projekt för naturskydd och klimatanpassning.

Jak to funguje

Rozhodnutí poskytnout finanční prostředky EU a přesné finanční podmínky stanoví místní finanční instituce.

Právo na zpětnou vazbu od úvěrových institucí

Máte právo dostat od úvěrových institucí zpětnou vazbu ohledně rozhodnutí o poskytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti.

Využijte tohoto práva – odkažte se na článek 431 nařízení o kapitálových požadavcích z roku 2013.

Další bezplatné poradenství

Máte rovněž možnost obrátit se na kteroukoli ze 600 kanceláří sítě Enterprise Europe Network, kde vám pomohou najít mezinárodní obchodní partnery, poradí vám ohledně právních předpisů EU a seznámí vás s tím, jak čerpat finanční prostředky EU.

Najít nejbližší pobočku: http://een.ec.europa.eu/