Přístup k finančním prostředkům z EU

1. Kontakt

Rewilding Europe Capital

Phone: +31-6-30543387

region působnosti

SVERIGE

2. Zažádat o finanční prostředky

Financování podporované ze strany EU

Výše finančních prostředků
Zdroje financování: 
EIB
LIFE
Druh financování: 
Úvěr / Záruka
Investiční zaměření: 
Čisté technologie
Kategorie podniku: 
začínající podnikatelé / osoby samostatně výdělečně činné
mikropodniky (< 10 zaměstnanců)
MSP (10–249 zaměstnanců)
malé společnosti se střední kapitalizací (250–499 zaměstnanců)
společnosti se střední kapitalizací (500–3000 zaměstnanců)

Další informace

NCFF: Lån och fondinvesteringar för att stödja projekt för naturskydd och klimatanpassning.

Jak to funguje

Rozhodnutí poskytnout finanční prostředky EU a přesné finanční podmínky stanoví místní finanční instituce.

Právo na zpětnou vazbu od úvěrových institucí

Máte právo dostat od úvěrových institucí zpětnou vazbu ohledně rozhodnutí o poskytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti.

Využijte tohoto práva – odkažte se na článek 431 nařízení o kapitálových požadavcích z roku 2013.

Další bezplatné poradenství

Máte rovněž možnost obrátit se na kteroukoli ze 600 kanceláří sítě Enterprise Europe Network, kde vám pomohou najít mezinárodní obchodní partnery, poradí vám ohledně právních předpisů EU a seznámí vás s tím, jak čerpat finanční prostředky EU.

Najít nejbližší pobočku: http://een.ec.europa.eu/