Навигационна пътека

Достъп до финансиране


Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn

1. Контакти

Erste Bank

Phone: +385 51 365 591
E-mail:

Регион на дейност

HRVATSKA

2. Кандидатстване

Финансиране, подкрепено от ЕС

Размер на финансирането
> 25 000 €
< 7 500 000 €
Източници на финансиране: 
InnovFin
ЕФСИ
Вид финансиране: 
Заем / гаранция по заема
Сфери на инвестирането: 
Всички сектори / общо
лизинг
Научни изследвания, развойна дейност и иновации
Новосъздадени предприятия, Начална фаза
Категория на предприятието: 
новосъздадени предприятия / самостоятелно заети лица
микропредприятия (< 10 служители)
МСП (10—249 служители)
малки компании със средна пазарна капитализация (250—499 заети)

Допълнителна информация

Как функционира

Местната финансова институция взема решението за предоставяне на финансиране, подкрепено от ЕС, и определя конкретните условия за финансиране.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще.

Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания от 2013 г.

Допълнителни безплатни съвети

Можете също така да се свържете с някой от 600-те офиса на Enterprise Europe Network, чиито експерти могат да ви помогнат да намерите международни бизнес партньори или да ви дадат съвет за правото на ЕС и насоки за достъп до финансиране от ЕС.

Намерете вашия местен офис: http://een.ec.europa.eu/