Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Finansavimas

Atnaujinta 12/2013

Prieiga prie ES finansavimo

Ši svetainė jums padės kreiptis dėl įvairių rūšių Europos Sąjungos finansavimo. Kad galėtumėte gauti ES finansavimą, spustelėkite savo šalį ir pamatysite, kur yra ES paramos lėšas teikiantys bankai ir rizikos kapitalo fondai:

Prieiga prie ES finansavimo

Nacionaliniai finansavimo šaltiniai

Paramos verslui organizacijos gali patarti įmonėms, kaip rasti finansavimą.

Ištekliai

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtros įstatymas reglamentuoja:

Valstybės finansavimas

Netiesioginė parama

 • Valstybės garantija už paskolą

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) teikia garantijas (prilyginamas valstybės garantijoms) kredito įstaigoms už investicines paskolas arba apyvartines paskolas, susijusias su verslo plėtra. INVEGA garantuoja kredito įstaigai iki 80 proc. (atskirais atvejais iki 90 proc.jei įmonė veikė trumpiau nei 12 mėnesių) paskolos.

Įmonė turi kreiptis į bet kurį banką, prašydama paskolos su valstybės garantija ir derėtis dėl paskolos sąlygų. Tuomet bankas kreipiasi į INVEGĄ su prašymu suteikti garantiją minėtai paskolai.

Nuo 2009 m. iki 2010 m. spalio 22 d. suteiktos 884 garantijos už 214,9 mln.Lt. viso garantuotų paskolų suma 290,2 mln.Lt

 • Valstybės garantijos už didelių įmonių ir įmonių, laikinai patiriančių finansinius sunkumus, paskolas

INVEGA teikia paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių ir įmonių, patiriančių laikinus finansinius sunkumus, paskolas. Garantijos už šių įmonių paskolas bus teikiamos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

2010 m. I-III ketv. suteiktos 3 garantijos už 6,9 mln.lt viso garantuotų paskolų suma 8,7 mln.Lt.

 • Mikrokreditai

Tai suma iki 25 tūkstančių eurų, teikiama SVV. Mikrokreditų palūkanų norma yra ribojama, todėl ji yra mažesnė nei kitų paskolų. Mikrokreditus šiuo metu teikia AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, AB DnB NORD bankas. Bankai yra visiškai panaudiję mikrokreditavimui skirtas lėšas ir tolesni išsolinimą vykdo iš grįžtančių lėšų.

 Nuo 2006 m. iki 2010 m. birželio 30 d. 785 įmonės pasinaudojo mikrokreditais už 56,279 mln.Lt.

 • Mažos paskolos

Paskolos iki 175 tūkstančių litų skirtos SVV investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui finansuoti. Paskolų palūkanų norma svyruoja nuo 1,8 iki 4,8 procentų priklausomai nuo sutarties su banku sąlygų. Bankai panaudojo visas kreditavimui skirtas lėšas ir tolesnį paskolų teikimą vykdo iš grįžtančių lėšų. Mažas paskolas teikia AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas.

Nuo 2009 iki 2010 m. rugsėjo 30 d.  224 įmonės pasinaudojo kreditais už 24,5 mln.Lt.

Tiesioginė parama

INVEGA kompensuoja  iki 50 procentų sumokėtų paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc.  Metinių palūkanų. Iš dalies kompensuojamos investicinių ir apyvartinių paskolų palūkanos.

Prieiga prie ES finansavimo

INVEGA Kontroliuojantysis fondas         

 • Mažos paskolos - II (iki 350 tūkstančių litų)

Paskolos skirtos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui finansuoti, susijusioms su verslo plėtra Vidutinė palūkanų norma svyruoja nuo 3,5 iki 4,7. Paskolos gavėjas, vykdantis projektą ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, gali skolintis palankesnėmis sąlygomis (mažesne palūkanų norma).Bankai panaudojo visas kreditavimui skirtas lėšas ir tolesnį paskolų teikimą vykdo iš grįžtančių lėšų. Šias paskolas teikia AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB "Parex" bankas.

Nuo 2009 iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 536 įmonės pasinaudojo kreditais už 119,443 mln.Lt.

 • Atviras kreditų fondas

Atviros kredito linijos sutartys sudaromos su bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipsis į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo verslo plėtrai finansuoti. Maksimalus tokios paskolos dydis iš AKF – 1,5 mln.Lt. (bankai prie šios sumos turi prisidėti ne mažiau nei 25 % savo lėšomis). Šiuo metu  vidutinė palūkanų norma – 5 proc. teikiant paskolą litais ir 4 proc. teikiant paskolą eurais. INVEGA dėl AKF  pasirašiusi sutartis su UAB Medicinos banku, AB banku „Finasta“, AB Ūkio banku, AB „Citadelė“ banku, AB Snoro banku, AB Šiaulių banku ir AB DnB NORD banku.

Nuo 2009 m. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. suteikti 92 kreditai, bendra suteikta kreditų suma 67,5 mln.Lt., iš jų 50,6 AKF lėšos.

 • Dalinis palūkanų kompensavimas

INVEGA kompensuoja iki 50 procentų garantuotų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. visų palūkanų per metus. Iš dalies kompensuojamos investicinių ir apyvartinių paskolų, kurios susijusios su verslo plėtra,  palūkanos.

Nuo 2009 iki 2010 m. liepos 29 d. kompensuota palūkanų už 22 mln.Lt.

 • JEREMIE Kontroliuojantysis fondas         

2008 m. spalio 1 d. įsteigtas JEREMIE Kontroliuojantysis fondas, kurio valdytoju pasirinktas Europos investicinis fondas (EIF).

Svarbiausios atskirų finansinių instrumentų sritys:

 • Rizikos kapitalo fondai

Pagal priemonę „Rizikos kapitalo fondai “ 2010 m. balandžio 23 d. pasirašyta sutartis su UAB „BaltCap“ ir 2010 m. birželio 1 d. sutartis pasirašyta su UAB „LitCapital Asset Management“, pagal šias sutartis įsteigti  du rizikos kapitalo fondai. 138 mln. litų (40 mln. eurų) dydžio fondams skirta virš 96 mln. litų (28 mln. eurų) ES SF lėšų. Numatyta, kad investicijų suma, kurią fondas investuoja vienoje tikslinėje įmonėje, yra iki 3 mln. eurų (atitikmuo 10,35 mln. litų) ir 1,5 mln. eurų (atitikmuo 5,18 mln. litų) per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Šiuo metu fondai atlieka investicijų vertinimą ir atranką. Iki 2015 m. kiekvienas iš fondų numato investuoti į 8-12 įmonių.

 • Ko-investuojantis fondas ("Verslo angelai")

2010 m. sausio 21 d. EIF pasirašė sutartį su atrinktu bendrai investuojančio fondo valdytoju UAB „Mes invest“. Sutarties vertė – 9,45 mln. eurų, tikimasi, kad bendros investicijos į MVĮ sudarys apie 16,8 mln. eurų. „Verslo angelų fondas I“ kartu su „verslo angelais“ (privačiais investuotojais) investuos į mažas ir vidutines Lietuvos įmones (1,38 mln. litų (0,4 mln. eurų) į vieną įmonę). Investuotojai dalinsis sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje.

Verslo angelų fondas I“ jau padarė 2 investicijas (sutarčių vertė 0,72 mln. Lt).

Iš viso iki 2015 m. „Verslo angelų fondas I“ planuoja investuoti į 30-40 įmonių. Šiuo metu fondas aktyviai dirba su 5 potencialiais investiciniais projektais.

 • Pasidalintos rizikos paskolos

2010 m. Europos investicinis fondas (toliau – EIF) pasirašė sutartis su trimis bankais: SEB banku, Šiaulių banku ir Swedbank dėl didelių kreditų teikimo SVV. Pagal šią priemonę kartu su banko privačiomis lėšomis verslui bus išskolinta apie 1 mlrd. Lt. Iki 2010 m. spalio 25 d. bankai suteikė 58 paskolas už 27,05 mln. Lt.

Priemonė skirta skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas įmonių darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažos įmonės, atitinkantys paramos teikimo sąlygas.

 • E-verslas LT

Priemonė skrita skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie mažos ir vidutinės, atitinkantys paramos teikimo sąlygas.

 • Procesas LT

Priemonė skrita skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie mažos ir vidutinės įmonės, atitinkantys paramos teikimo sąlygas.

 • Naujos galimybės

Priemonė skrita skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažos įmonės, atitinkantys paramos teikimo sąlygas.

Privatus finansavimas

Lietuvoje galimi įvairūs projektų finansavimo būdai, pavyzdžiui, nuosavas kapitalas, įvairios paskolos (įskaitant obligacijas), lizingas, forfeitingas, faktoringas, rizikos kapitalo fondai, tarptautinių investicijų pritraukimas, "verslo angelai".

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)