Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Finanszírozási források

Frissítve 12/2013

Hozzáférés az uniós finanszírozáshoz

Webhelyünk az Európai Unió által támogatott források megpályázásához nyújt segítséget. Kattintson a saját országára, ha meg szeretné tudni, mely bankok vagy kockázatitőke-alapok biztosítanak hazájában uniós támogatású finanszírozást.

Hozzáférés az uniós finanszírozáshoz

Tagállami pénzügyi források

Állami finanszírozás

A magyar állam a vállalkozások pénzügyi forráshoz jutását számos közvetlen és közvetett konstrukción keresztül segíti.

A kis- és középvállalkozások fejlődésének állami ösztönzésével, támogatásával, pénzügyi forrásaik bővítésének eszközeivel összefüggő állami politikáról képet kaphatunk a kis- és középvállalkozások fejlesztéséről szóló stratégiából.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztési programja kiemelten foglalkozik a kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javításával, egyebek között az európai uniós források hatékonyabb felhasználásával, a stabil forgóeszköz finanszírozás kialakításával, a kisvállalkozói tőkejuttatási programok újraindításával. A terv támogató és pályázati rendszere 2011. január 15-étől indult el.

Közvetett támogatás

A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (KKV) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és garanciadíj-támogatásban részesített hitelkonstrukció. A Széchenyi Kártyát minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (10 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. A Széchenyi Kártya Program a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel mellett további konstrukciókat is kínál, mint a Széchenyi Forgóeszközhitel, a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel, valamint a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel. Legújabb konstrukcióként, az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások számára nyújt szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitelt.

Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) egyes hiteleit a különböző vállalati szegmenseknek kedvező kamatozású, hosszú futamidejű hitelkonstrukciókban nyújtja. A Vállalkozásfinanszírozási Program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása. Az alaphitelt speciális konstrukciók (pl. támogatás plusz ÁFA hitel, Támogatást megelőlegező hitel, Támogatási bankgarancia) egészítik ki. A Kisvállalkozói Hitelrogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson. Az MFB a mezőgazdaságban működő vállalkozások számára dolgozta ki Agrár Forgóeszköz Hitelrogramját.

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő feladata, hogy innovatív, induló és korai növekedési szakaszban működő kis- és középvállalkozásokba fektető kockázati tőkealapok sorát hozza létre és kezelje.

A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt, Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitel Program célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikro-, és kisvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Az Új Széchenyi Hitelgarancia Program keretében olyan garanciaeszközök kerülnek bevezetésre, amelyek növelik a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez jutási esélyeit. Az Új Széchenyi Kockázati Tőke Program a KKV szektor korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzi ki célul.

A Budapest Kisvállalkozói Hitel Program keretében állami kamattámogatással és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása mellett a belföldi cégbejegyzésű, budapesti székhellyel rendelkező, illetve fejlesztéseiket budapesti telephelyen megvalósító mikro- és kis-, induló és kezdő vállalkozások igényelhetnek hitelt.

A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A konstrukcióról részletesebb leírás található a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány honlapján.

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. növekedésre képes kis- és középvállalkozásokba fektet be. A fejlesztési tőke befektetésének célja a kis- és középvállalkozások megerősítése, innovációs képességük, technológiai fejlődésük elősegítése, hitelképességük és piaci pozíciójuk javítása.

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 100%-ban tartós állami tulajdonban lévő társaság. Célja, hogy elősegítse a térségi gazdaságfejlesztést, szerkezetváltást és versenyképességet. Az RFH a pénzügyi szolgáltatások széles körét kínálja. Tőkebefektetéssel és fejlesztési hitelek kihelyezésével, rövid- és középlejáratú finanszírozási konstrukciókkal – elsősorban magántőkét kiegészítő társfinanszírozóként – vállal részt az ígéretes projektek indításában, fejlesztések kivitelezésében.

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. az MFB Bankcsoport tagjaként speciális biztosítási konstrukciókat kínál a magyar árut és szolgáltatást exportáló kis- és középvállalkozásoknak.

A Garantiqa Hitelgarancia a magyar állam, a legjelentősebb hazai kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség együttműködésén alapul. Alapvető célkitűzése a KKV-szektor fejlődésének elősegítése kezesség vállalásával hitelhez, bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez.  A kezességvállalás lehetővé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkező kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatosnak minősülne.

A Start Garancia Zrt. tőkegarancia termékeket kínál a hazai kis- és középvállalkozásokba befektető ügyfelei részére. A Start Zrt. tőkegarancia programja tőkegaranciát tesz elérhetővé a hazai KKV-k és befektetőik számára. Emellett közvetlen pályázati kezességvállalás termékét a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázatokon vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást elnyerő hazai KKV-k vehetik igénybe.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány célja a vidéki kis- és középvállalkozók hitelképességének növelése, hitelhez jutási feltételeinek javítása, pénzügyi életképességének biztosítása, készfizető kezesség nyújtásával.

A Mezzanine finanszírozás a részvény és a biztosított adósságlevél közötti hitelfinanszírozási forma. A Magyarországon ilyen finanszírozással foglalkozó pénzügyi vállalkozásokról, alapokról bővebb információ szerezhető a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület honlapjáról.

Közvetlen támogatás

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. rendszeresen többféle pályázatot, támogatási programot hirdet meg a gazdasági visszaesés következtében nehéz helyzetbe jutott vállalkozások számára, így különösen a foglalkoztatás megőrzésének elősegítésére.

Hozzáférés az uniós finanszírozáshoz

Magyarországon az EU támogatások odaítélésével és kezelésével foglalkozó kiemelt intézmény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). A Strukturális Alapok, valamint egyes esetekben a Kohéziós Alap forrásait becsatornázó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több operatív program köré csoportosítva végzi a támogatások odaítélését. Ezek jelenleg, többek között a következő szakterületeken megvalósuló fejlesztések esetében nyújtanak támogatásokat:

A meghirdetett pályázati lehetőségekről elsődlegesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról tájékozódhatnak a vállalkozók.

Az EU támogatások, pályázatok kezelésében, a források folyósításában részvevő szervezetekről az alábbi oldalon található információ:

Az EU támogatásokról és a magyarországi programokról szóló angol nyelvű leírás:

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével, az intézményrendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat, valamint az európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezetét az alábbi kormányhatározat rögzíti:

Magánfinanszírozás

A vállalkozások finanszírozására szerteágazó lehetőségeket kínáló hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tartja nyilván és felügyeli tevékenységüket.

Faktoring

A faktoring tevékenység keretében a faktoráló cég és az árut, szolgáltatást nyitva szállító eladó megállapodnak arról, hogy az eladó számlakövetelését a faktoráló cég azonnali fizetés mellett megvásárolja. Rögzítik a vevőkövetelések kezelésének és a számlakövetelések beszedésének részleteit; illetve az adósok fizetési késedelme esetére védelem nyújtását. A Magyar Faktoring Szövetség tagvállalatai bankok és szakosított pénzintézetek.

Lízing

Az eszközfinanszírozás egyik leggyakoribb módja a lízing. Lízing esetén a lízingbe adó és a lízingbe vevő meghatározott időre kötnek egymással szerződést, amely futamidő alatt a lízingbe vevő lízingdíj fizetése ellenében jogosult az adott eszköz használatára. A futamidő végén a lízingbe vevő általában jogosult az eszközt maradványértéken megvásárolni, vagy az automatikusan a tulajdonába kerül.

Jelzáloghitel

Cégek esetében is van lehetőség jelzáloghitelek igénybevételére. Ilyen esetben a banki követelések biztosítására az adós vagy harmadik személy ingatlanán, ingó vagyontárgyán vagy valamilyen harmadik személlyel szemben fennálló követelésén alapít jelzálogjogot. Leggyakrabban kereskedelmi vagy lakóingatlanokat terhelnek meg. A vállalkozások ingatlan fedezete mellett szabad felhasználású hitelt is igényelhetnek, de lehetséges magának az ingatlannak a megvásárlását célzó finanszírozás igénylése is.

Egyéb konstrukciók

Azon vállalkozások részére, akik nem rendelkeznek ingatlan vagy egyéb fedezettel, de szükségük lenne egy szabadon felhasználható hitelkeretre, megoldást kínál a folyószámlahitel.

Amennyiben egy cégnek forgóeszköz finanszírozásra van szüksége, igényelhet forgóeszköz hitelt. Ezt lehet rulírozó és nem rulírozó jelleggel is igényelni, attól függően, hogy egy éven belül többször is szükség van-e a kölcsönösszegre, vagy csak egyszer.

A projektfinanszírozási konstrukció sajátossága, hogy gyakran a több százmillió Ft-os projektköltséget is meg kell finanszíroznia a banknak. Lényege, hogy a hitel elbírálásánál az elsődleges szempont nem a projektet létrehozó vállalat hitelképessége (a projektre általában új társaságokat alapítanak), hanem az új létesítmény jövőbeni megtérülése, nyereségtermelő képessége. Erre tekintettel a bankok a projekttel összefüggésben a kockázatuk minimalizálása érdekében széles körű biztosítéki csomag alapítását követelik meg. A megkövetelt biztosítékok típusa (jelzálogjog ingatlanon, bérleti díjak engedményezése, stb) a projekt sajátosságait tükrözi.

A vállalkozói lakásépítési hitel esetén az eladás vagy bérbeadás céljára lakásokat építő vállalkozásoknak a banki kölcsön kamatai megfizetéséhez az állam támogatást nyújt.

A meghirdetett befektetési elveknek megfelelő, hatósági ellenőrzés mellett végzett tevékenység a befektetési alapkezelés. Az alapkezelőkre szigorú törvényi szabályozás vonatkozik. A magyarországi alapok portfóliójában pénzügyi eszköz vagy ingatlan állhat.

A vállalkozástámogató szervezetek tanácsokkal tudják segíteni a vállalkozásokat a finanszírozási források keresésében.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)