Navigācijas ceļš


Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu

Latvija

Apvienošanās

Atjaunināts 11/2010

Juridiskās prasības

Komercsabiedrību apvienošanos regulē Komerclikums, Konkurences likums un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. Konkurences likumā paredzēts sods par nelikumīgu apvienošanos, un Konkurences padome par šādu pārkāpumu var uzlikt naudassodu. Ja pārkāpējs nepilda Konkurences padomes noteikumus, iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība, bet dažod gadījumos arī Krimināllikumā paredzētā atbildība.

Apvienošanās veidi

Latvijas republikas Komerclikums nosaka, ka kapitālsabiedrību apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana. Sie procesi likuma izpratnē tiek uzskatīti par reorganizāciju. Apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības akcionāri, dalībnieki vai biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem.

Apvienošanās pievienojoties

Pievienošanas procesā pievienojamā sabiedrība visu savu mantu nodod citai sabiedrībai.

Apvienošanās saplūstot

Saplūšanas procesā kapitālsabiedrības, kas nolēmušas apvienoties visu savu mantu nodod jaundibinātam uzņēmumam.

Pārrobežu apvienošana

Par pārrobežu apvienošanos ir uzskatāma tāda apvienošanās, kad vismaz viens no apvienojamajiem uzņēmumiem ir reģistrēts Latvijā, bet pārējie Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

Par pārrobežu apvienošanu nav uzskatāma apvienošana tādā gadījumā, kad iesaistīta kapitālsabiedrība, kura paredzējusi veikt iedzīvotāju kapitāla kolektīvus ieguldījumus saskaņā ar riska sadalīšanas principu un kuras kapitāla daļas pēc dalībnieku pieprasījuma tiek atpirktas vai izpirktas tieši vai netieši no šīs kapitālsabiedrības aktīviem.

Apvienošanās nosacījumi

Uzņēmumiem, kas ir nolēmuši apvienoties kādā no Konkurences likumā atļautajiem veidiem, pirms apvienošanās Konkurences padomei jāiesniedz ziņojums par plānoto darījumu, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 • apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni LVL ;
 • apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40% ;

Apvienojoties komercsabiedrības slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.

Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība rakstveidā sagatavo reorganizācijas prospektu, kurā norāda un izskaidro:

 • līguma projekta noteikumus,
 • reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus,
 • kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu,
 • metodes, kuras izmantotas kapitāla daļu apmaiņas koeficienta un piemaksu lieluma noteikšanai, kā arī problēmas, kuras rodas, izmantojot šīs metodes.

Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projektu pārbauda revidents, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var ievēlēt kopīgu revidentu.

Par līguma projekta pārbaudes rezultātiem revidents sastāda rakstveida atzinumu un iesniedz to sabiedrībai. Ja ir ievēlēts viens revidents visām sabiedrībām, viņš iesniedz atzinumu visām sabiedrībām.

Pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības valdes pienākums ir paziņot dalībnieku sapulcei un iegūstošajai sabiedrībai par visām būtiskajām izmaiņām pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības mantiskajā stāvoklī, kuras notikušas līdz valdes pilnvaru beigām vai līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim.

Piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par reorganizāciju, katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība par reorganizāciju rakstveidā jāinformē visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret sabiedrību.

Pamatojoties uz reorganizācijā iesaistītās sabiedrības dalībnieka, valdes vai padomes locekļa prasību, tiesa var atzīt lēmumu par reorganizāciju par spēkā neesošu, ja tas pieņemts, pārkāpjot likumu, kapitālsabiedrības statūtus vai personālsabiedrības līgumu, un šos pārkāpumus nav iespējams novērst vai tie netiek novērsti tiesas noteiktajā termiņā.

Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

Pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībnieks, kurš nepiekrīt reorganizācijai, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pieprasīt, lai iegūstošā sabiedrība atpērk viņa daļas par naudu.

Pārrobežu apvienošanās īpašos noteikumus nosaka Komerclikuma XIX sadaļa.

Funkcionējoša uzņēmuma iegāde ar visu tā iedibināto struktūru var būt labs veids, kā paplašināt uzņēmējdarbību.

Administratīvās procedūras

Reģistrācija

Apvienošanas gadījumā pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, savukārt, apvienojoties radot jaunu sabiedrību, reģistrācija notiek vispārējā kārtībā.

Jauna sabiedrība jāreģistrē komercreģistrā. Komersantus reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Pieteikuma veidlapas atrodamas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē un iestādes filiālēs.

Nodokļu maksātāju reģistrācija

Uzņēmumus kā nodokļu maksātājus reģistrē Uzņēmumu reģistrs (UR) likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā. (UR) juridiskajai personai piešķir vienoto reģistrācijas kodu, izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

UR elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par reģistrēto juridisko personu.

Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē VID.

Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē VID.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nodokļu maksātāju reģistrācijas termiņi ir šādi:

 • zvērinātu advokātu birojiem - 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas;
 • zvērinātiiem notāriem - 10 dienu laikā no prakses uzsākšanas;
 • ārvalsts komersantu pastāvīgajām pārstāvniecībām atbilstoši to darbības vietai Latvijā - 10 dienu laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā.

Lai nodokļu maksātājs tiktu reģistrēts VID teritoriālajā iestādē, viņam jāiesniedz pieteikums, kurš satur ziņas par nodokļu maksātāju, norēķinu kontiem kredītiestādēs, par dibinātājiem, par amatpersonām ar paraksta tiesībām; darbības veidiem, kā arī esniedzēja pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus.

VID 10 dienu laikā izskata nodokļu maksātāja iesniegtos dokumentus, reģistrē nodokļu maksātāju Nodokļu maksātāju reģistrā un izsniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību. Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecību saņem galvenais uzņēmums.

Ja saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt dokumentus reģistrācijai.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīklsDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)