Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Сливания

Актуализация 10/2012

Законови изисквания

Основни правни разпоредби свързани със сливане с друго дружество:

Видове сливания

Сливане чрез обединяване (вливане): поглъщането е факт, когато едно съществуващо дружество (приемащо) погълне всички активи на друго дружество, чиято дейност приключва без ликвидация.

Сливане чрез основаване на ново дружество : в този случай активите на две или повече дружества се обединяват в един нов субект, който се превръща в техен правоприемник. Участващите дружества също прекратяват дейността си без да се извършва ликвидация.

Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) определя случаите, при които сливането представлява концентрация на стопанска дейност : всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията - участници.

Формите, под които може да се осъществи концентрация:

 • сливане или вливане на две или повече независими предприятия;
 • придобиване на едноличен или съвместен, пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях;
 • създаване на съвместно предприятие, трайно упражняващо всички функции на икономически независим субект.

Законът посочва и три изключения, при които придобиването на контролни права не представлява концентрация между предприятия:

 • когато се придобиватценни книжа от дружества, чиято присъща дейност се състои в сделки и операции с ценни книжа и ако ценните книжа се държат само временно;
 • когатоконтролът се придобива от лице, което по силата на действащото законодателство изпълнява функции, свързани с прекратяването на дружеството (ликвидатор, синдик);
 • когато придобиването на контрол се извършва отфинансови холдинги, но само докато придобитият контрол се упражнява единствено за поддържане пълната стойност на инвестициите.

Не са концентрации по смисъла на закона тези операции, които не водят до трайна промяна в качеството на упражнявания върху предприятията контрол. Сливане, вливане или придобиване на контрол, което се осъществява между предприятия от една и съща икономическа група, представлява вътрешногрупово преструктуриране, а не концентрация.

Условия за сливането

Съществуват особени правила за вливането и сливането на дружествата, осъществяващи дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Те трябва да получат предварително разрешение за преобразуването им от Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

Закупуването на съществуващо дружество с вече установена структура може да се окаже добър начин за разширяване на бизнеса Ви.

Административни процедури

Уведомяване

Всички дружества, които възнамеряват да извършат концентрация на стопанска дейност, следва да уведомят Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Концентрацията на стопанска дейност следва да бъде нотифицирана пред КЗК, ако попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), освен ако не е от компетентността на Европейската комисия, или Регламент относно контрола върху концентрациите между предприятия.

Концентрациите подлежат на нотифициране пред КЗК, ако сумата от общите обороти на предприятията - участници на територията на Република България надхвърля 25 млн. лева за предходната финансова година и оборотът на всяко от поне две предприятия - участници в концентрацията е над 3 млн. лева или поне оборотът на предприятието - цел на придобиването в страната е над 3 млн. лева.

Предприятията са задължени да уведомят комисията за концентрацията след сключването на договора, публичното оповестяване на търговото предложение или придобиването на контрол, но преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката.

Уведомлението за концентрация се подава съвместно от предприятията, които се сливат или вливат, създали са съвместно предприятие или придобиват съвместен контрол, както и от лицето, придобиващо едноличен контрол.

Производство за оценка на концентрация се образува в тридневен срок от постъпване на уведомлението в КЗК или след като в Комисията е внесена цялата необходима информация.

Нотификацията се обявява чрез електронния регистър на Комисията и така всяко заинтересовано лице получава възможност да представи информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответния пазар.

Регистрация

След като бъде сформирано, административното тяло на новосъздаденото дружество подава заявление за регистрация в Търговския регистър.

При подаването на заявление трябва да представите споразумението за преобразуване и решението на участниците. В зависимост от дейността на дружеството могат да бъдат изискани допълнителни документи, както е посочено в Търговския закон. Регистрацията се извършва най-малко 14 дни след подаване на заявлението.

Всеки преобразуван субект, който е ликвидиран, изчислява крайно салдо към датата на преобразуване, а всеки новосъздаден субект изчислява начално салдо към същата дата. Това се извършва на основата на реално остойностена балансова оценка на активите и пасивите, придобити по време на преобразуването.

Задължително се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:

 • Преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон.
 • Прехвърляне на предприятие по реда на Търговския закон.
 • Извършване на непарична вноска в търговско дружество.

Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

Прехвърлянето на собствеността върху дадена търговска дейност е свързано с допълнителни такси и данъци, включително ДДС.

Ресурси

Информация относно сливанията можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на конкуренцията.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)