Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Üzleti partnerségek

Frissítve 07/2012

Jogi követelmények

Magyarországon külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak gazdasági társaságot, léphetnek be tagként működő társaságba, illetve szerezhetnek társasági részesedést. Nemzetközi szerződés azonban a külföldiek gazdasági társaságban való részvételére a törvényi előírásoktól eltérő szabályokat állapíthat meg.

A külföldiek magyarországi befektetéseit és gazdasági célú letelepedéseit a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvény szabályozza, melynek alapján külföldi részvétellel működő társaság társaságot alapíthat, más gazdasági társaság alapításában részt vehet és működő társaságban részesedést szerezhet.

A tőkeegyesítő társaságok határon túli egyesüléséről szóló törvény szerint az Európai Unió tagállamaiban alapított valamennyi korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, valamint a jogszabályban meghatározott szövetkezet egyesülhet, ha székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenysége fő helye az EU-ban van.

Az együttműködés típusai

Vegyesvállalat

A vegyesvállalat szerződéses társulási forma, amelyben két vagy több tag gazdasági tevékenységet folytat, mely felett megosztott felügyeletet gyakorolnak. A Joint Venture Szövetség a Külföldi és a Hazai Befektetők Érdekszövetsége, amely a Magyarországon bejegyzett külföldi részvételű társaságok érdekképviseletére, működésük és a gazdasági életbe való beilleszkedésük elősegítésére alakult.

Franchise

A franchise keretében a rendszergazda, azaz a franchise adója meghatározott időre átadja a franchise-átvevőjének az eredményes üzletvitelhez szükséges jogokat, ismereteket, továbbá a kapcsolat időtartama alatt elősegíti és ellenőrzi a rendszer előírásainak megfelelő átvevői működést. A franchise-szerződés magyar jogrendnek és a franchise-vállalkozások európai etikai kódexének való megfelelőségét a Magyar Franchise Szövetség minden tagja esetében vizsgálja.

A vertikális megállapodások egyes csoportjai - köztük a franchise megállapodások - bizonyos feltételek teljesülése esetén mentesülhetnek a versenykorlátozás tilalma alól.

"Beszállítói szerződés"

A beszállítói szerződés nem nevesített jogi kategória, amelyre alapvetően a Polgári Törvénykönyv szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezések tekintendők irányadónak.

Kooperációs szerződés

A kooperációs szerződés olyan kölcsönös érdekeltségen alapuló tartós szerződéses kapcsolat, amely bizonyos ágazatok termelőegységek között bilaterális vagy multilaterális alapon meghatározott termékek gyártására vagy közös érdeklődésre számot tartó témák vagy problémák megoldására irányul.

Technológia átadás

Technológia transzferre külön licencia-szerződés alapján kerülhet sor.Licencia szerződés alapján a licencia adó meghatározott díj ellenében engedélyezi a licencia vevő részére a licencia tárgyának előállítását, használatát, vagy más módon való hasznosítását, esetenként személyesen közre is működik a hasznosítás optimális előfeltételeinek megteremtésében pld. tapasztalatok átadása, szakemberek betanítása stb. e szerződés tárgya valamilyen termékre vagy eljárásra vonatkozó szabadalom, használati minta, ipari minta és védjegy vagy valamely hasznosítható műszaki ismeret (know-how). A technológia-átadás egyes csoportjait kormányrendelet mentesíti a versenykorlátozás tilalma alól.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény célja, hogy elősegítse a vállalkozások technológiai innováción alapuló versenyképességének növekedését és a régiókban található kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségek minél teljesebb körű hatékony kihasználását, a közös kutatási projekteket.

Klaszter

A klaszter azonos vagy kapcsolódó iparágban tevékenykedő, földrajzilag koncentrált, egymással együttműködő és versengő vállalatok csoportja, amelyek mindegyike profitál az együttműködésből, például a tranzakciós és szállítási költségek csökkenése, a gyorsabb és pontosabb információáramlás, a technológiai és szervezési tapasztalatok megismerése, vagy a tudás állandó cseréje révén. Az innovációs klaszterek: független vállalkozások csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban működnek és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és információterjesztéshez

Az európai üzleti szerkezet új típusai

Az Európai Unió támogatja a belső piaci határokon átnyúló együttműködést, lehetővé téve, hogy a vállalkozások az egész Unió területén egyetlen szereplőként lépjenek fel, és ezzel elkerüljék a bonyolult és költséges bejegyzési és felszámolási eljárások megtöbbszörözését.

Európai Részvénytársaság

Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével. A magyarországi székhelyű SE-kre a Tanács 2157/2001/EK rendelete és az európai részvénytársaságról szóló törvény alkalmazandó.

Európai Gazdasági Egyesülés

Az Európai Gazdasági Egyesülés főként kis- és középvállalkozások közösségi szintű megjelenéséhez biztosít kereteket. Fontos jellemzője, hogy az egyesülés célja saját nyereségszerzés nem lehet. Tevékenységének a tagjai gazdasági tevékenységéhez kell kapcsolódnia, és nem terjedhet túl, e tevékenységek kiegészítésén, eredményességük elősegítésén.

Európai Szövetkezet

Az Európai Szövetkezet alapvető célja tagjai szükségleteinek kielégítése és tagjai gazdasági és szociális tevékenységeinek fejlesztése, különösen a tagokkal kötött olyan megállapodások útján, amelyek célja például az árukkal vagy szolgáltatásokkal történő ellátás, vagy megbízás ellátása.

Ha ki szeretné bővíteni vállalkozását, további lehetőségként kínálkozik egy már létező cég átvétele, egy másik vállalattal való egyesülés vagy egy másik uniós tagállambeli fióktelep nyitása is.

Adminisztratív eljárások

Nyilvántartás

Minden gazdasági társaságot a székhelye szerint illetékes cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe kell bejegyeztetni. A cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani jogi képviselő útján, az ehhez szükséges eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést pedig elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési/változásbejegyzési kérelem benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg. A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus formában tartja nyilván, a bejegyzésről, illetve változásbejegyzésről pedig elektronikus igazolást küld a cég jogi képviselőjének.

Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal látja el egyes vállalkozások piacra lépésével összefüggő engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, felügyeleti hatósági igazgatási feladatokat.

Kettős adózás alól való mentesülés

A magyar kormány számos ország kormányával kötött egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről.

Egyéb eljárások

Jogszabály a gazdasági társaság alapítását, tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez kötheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha tagjai között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Erőforrások, információs források

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal magyar és idegennyelvű kiadványaitájékoztatást nyújtanak az aktuális magyarországi üzleti és befektetési lehetőségekről, és segítséget nyújt a vállalkozók számára a leendő partnerek megkereséséhez.

Programok

Az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Program célja a vállalkozások közti partnerségek, együttműködések támogatása, valamint Magyarország gazdaságszervező szerepének erősítése a magyarországi székhelyű, Kárpát-medencei és európai gazdasági hálózatok kialakításával.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) célja lobbitevékenység folytatása az EU-ban, a vállalkozások sikeres európai uniós integrációjának elősegítése, versenyképességük erősítése. Olyan programokat is kidolgoz - ilyen például a Széchenyi Kártya -, amelyek segítik a vállalkozások forráshoz jutását, likviditási helyzetük javítását. Emellett a kis- és középvállalkozások megerősödését és sikeres európai integrációját szolgáló gazdaságfejlesztési programokat is megvalósít.

  • A Wekerle Terv a magyar kormány Kárpát-medencei térséget érintő, stratégiai szintű gazdaságfejlesztési dokumentuma. Célja a magyar gazdaság makro-regionális léptékű célkitűzéseinek meghatározása és az e célok elérését szolgáló partnerségi, intézményi és finanszírozási keretfeltételek kijelölése. A térségi összefogás által erősíthető a Kárpát-medencei helyi vállalkozók vertikális - az alapanyag- termelőtől a feldolgozón és értékesítőn keresztül a fogyasztóig terjedő - integrációja.
Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)