Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Podnikanie mimo EÚ

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Stratégia rozvoja SR v strednodobom a dlhodobom horizonte je zameraná na zvyšovanie kvality a inovatívnosti jednotlivých odvetví hospodárstva SR. Jej plnenie je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR.

Významným nástrojom tejto politiky ministerstva hospodárstva je :

Prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ má pomôcť inováciám vo výrobe  a v oblasti služieb vrátane cestovného ruchu a zvyšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.

Vývoz a dovoz tovaru a služieb

Vývozné a dovozné clo sa vzťahuje na vyvážaný tovar a platí sa za vývoz z krajiny EÚ do cudzej. Tento tovar je špecifikovaný v colnom sadzobníku.

Opatrenia EÚ pre pohyb tovaru medzi úniou a tretími štátmi a opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi úniou a tretími štátmi definuje Colný zákon.

Daňová povinnosť (aj oslobodenie od dane) pri vývoze a dovoze tovaru a služieb sa riadi ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty.

Opatreniami proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru, sa zaoberá zákon o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

Zavedenie dovozných licencií nepoľnohospodárskych výrobkov je v kompetencii ministerstva hospodárstva.

Dovozné licencie sú :

  • automatické musia byť vydané po predložení riadnej žiadosti na akékoľvek množstvo.
  • neautomatické sa vydávajú na dovozy, ktoré sú množstevne obmedzené, alebo ktoré v súlade s medzinárodnými pravidlami podliehajú kontrole centrálnych úradov (jedy, zbrane).

Dovozné a vývozné licencie poľnohospodárskych výrobkov udeľuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

Štátna podpora vývozu

V oblasti politiky obchodu a vývozu pôsobí Ministerstvo hospodárstva , ktoré zastrešuje spoluprácu SR s WTO.

Európska komisia uzatvára špeciálne dohody s niektorými tretími krajinami zamerané na vzájomné uznávanie testov a certifikátov.

Súhrn colnej a obchodnej legislatívy uplatňovanej na vonkajších hraniciach EÚ s tretími krajinami predstavuje Integrovaná tarifa Spoločenstva (TARIC).

Možnosti štátnej podpory exportu uvádza na internetovej stránke ministerstvo hospodárstva v sekcii Zahraničný obchod a podpora exportu.

Štatistika

Štatistické zisťovania za účelom posúdenia stavu a vývoja ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky vykonáva Štatistický úrad.

EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými krajinami Európskej únie na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie.

 

Administratívne postupy

Vývoz tovaru

Za platcu DPH sa registruje daňovník, ktorý dosiahne obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Certifikát o pôvode tovaru je medzinárodný obchodný doklad, ktorý slúži ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a licenčné konanie. Vydáva ho Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Zodpovednosť za predloženie tovaru colným orgánom určenia, alebo za zaplatenie cla, daní a súvisiacich poplatkov, vzťahujúcich sa na prepravovaný tovar, preberá držiteľ karnetu TIR.

Do režimu dočasného dovozu je možné prepustiť len taký tovar, ktorý bude späť vyvezený v rovnakom stave ako bol dovezený do krajiny určenia. Umožňuje to karnet ATA. Vydáva ho SOPK.

           Vývoz tovaru dvojakého použitia   kontroluje ministerstvo hospodárstva z hľadiska možných bezpečnostných a zahraničnopolitických dopadov na Slovenskú republiku.

Podporu exportu zabezpečuje aj s využitím štátnej podpory a v zmysle zákona o Exportno-importnerj banke - EXIMBANKA SR.

V rámci poisťovacích aktivít EXIMBANKA SR realizuje poistenie obchodovateľného rizika aj neobchodovateľného rizika.

Dovoz tovaru

Pri dovoze tovaru z iného členského štátu daňovník podá daňovému úradu žiadosť o registráciu  pre daň pred nadobudnutím tovaru. To v prípade, že celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura.

Žiadosť o registráciu pre daň podá do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Pri dovoze tovaru s hodnotou nad 22 EUR z tretích krajín na územie EÚ, je potrebné predložiť písomné colné vyhlásenie - jednotný colný doklad. Na jeho základe sa vymeriava colný dlh (clo + DPH).

EMCS je nový elektronický systém na monitorovanie pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi členskými štátmi v režime pozastavenia dane.

Vývoz a dovoz služieb

Ak je daňovník príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, podá daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby.

Poskytovateľ služby v inom členskom štáte podá daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby.

Daňový úrad je povinný daňovníka registrovať pre daň, vydať mu osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť mu identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Vykazovanie štatistických údajov

EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými štátmi EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie.

Informačné zdroje

             Databáza prístupu na trhy tretích krajín   (Market Access Database - MADB) obsahuje informácie o prístupe na trhy krajín mimo EÚ a o riešeniach EK pri prekonávaní obchodných prekážok.     

Úplné informácie o postupoch pri vývoze tovaru a služieb a obchodovaní s krajinami mimo EÚ uvádza internetová stránka SARIO.

Proexportné aktivity právnických osôb podporujú nasledujúce orgány. Prechovávajú informácie o inštitúciách, ktoré podporujú vývoz.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)