Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Predaj podniku

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Ak sa fyzická osoba alebo spoločnosť rozhodne predať svoju firmu, riadi sa :

Druhy prevodu podniku

Vlastníctvo veci možno nadobudnúť :

Bezplatný prevod

Pri bezplatnom prevode sa vlastníctvo nadobúda :

 •  darovacou alebo inou zmluvou, - vlastníctvo vzniká prevzatím veci, ak sa účastníci nedohodnú inak. Vlastníctvo nehnuteľnej veci sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností,
 •  dedením,
 •  rozhodnutím štátneho orgánu - vlastníctvo sa nedobúda dňom určeným v rozhodnutí, resp. dňom právoplatnosti rozhodnutia.
 •  na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Prevod za odplatu

Pri prevode za odplatu sa vlastníctvo môže nadobudnúť :

 • kúpou :
 • zmluva o predaji podniku - má povahu absolútneho obchodu, tzn. že sa právne vzťahy z nej budú vždy spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov zmluvy,
 • zmluva o predaji a spätnom prenájme - dodávateľ predá zariadenie a potom si ho spätne prenajíma,
 • zmluva o tichom spoločenstve - tichý spoločník sa v nej zaväzuje podieľať sa za podiel na čistom zisku, určitým vkladom.

Prevody podnikov: podrobný návod

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť (k. s.) - pomocou zmluvy o prevode vlastníctva sa prevedie podiel komandistu. Ostatní spoločníci to musia spravidla schváliť, ale spoločenská zmluva môže zamedziť takejto dohode. Zmena komplementára si vyžaduje odsúhlasenú zmenu a doplnenie spoločenskej zmluvy.

Ak zanikne účasť všetkých komanditistov, môžu sa komplementári dohodnúť, že sa komanditná spoločnosť mení bez likvidácie na verejnú obchodnú spoločnosť.

Z pohľadu ručenia komplementári ručia celým svojím majetkom a komanditisti za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Verejná obchodná spoločnosť

V spoločnosti musia zostať najmenej dvaja spoločníci, čo musí byť zaznamenané v spoločenskej zmluve, inak spoločnosť zaniká.

Ak v spoločnosti zostáva iba jeden spoločník, môže prevziať ako právny nástupca imanie zrušenej spoločnosti bez jej likvidácie. Rozhodnutie musí urobiť do jedného mesiaca.

Spoločníci nesú spoločnú a solidárnu zodpovednosť celým svojím majetkom za záväzky spoločnosti.

Ak smrťou spoločníka nezaniká spoločnosť, môže sa dedič prihlásiť o svoju účasť v spoločnosti do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlásenie musí byť písomné a podpis dediča musí byť úradne overený.

Podiel zomretého spoločníka sa rozdelí medzi dedičov v pomere, v akom sa podieľajú na dedičstve. Dedičia, ktorí sa k účasti prihlásia, sa stávajú spoločníkmi v podiele, ktorý im pripadol v dedičstve.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť (a.s.) - zmeny vo vlastníctve sa uskutočňujú kúpou a predajom akcií. V prípade, že akcie sú verejne obchodované na burze, použije sa zmluva o prevode akcií medzi predávajúcim a kupujúcim.

Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o :

 • zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 • o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 • o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri zmene spoločníka sa prevedie jeho obchodný podiel alebo sa so súhlasom všetkých spoločníkov zmení spoločenská zmluva. Prevod obchodného podielu schvaľuje valné zhromaždenie. Prevod upravuje spoločenská zmluva.

Zmluva o prevode musí byť písomná a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom.

Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

Družstvo

Družstvo musí mať najmenej päť členov. To neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Majetkový podiel možno previesť prevodom práv a povinností člena, ak to nevylučujú stanovy družstva. Stanovy môžu určovať presnejšie podmienky vstupu do družstva. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva.

Stimuly

Dani z príjmu nepodliehajú:

 • príjem získaný darovaním, alebo dedením,
 • podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí,
 • vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • príjem plynúci z nadobudnutia nových akcií vrátane ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Prevzatie existujúcej spoločnosti je užitočná alternatíva založenia nového podniku.

Administratívne postupy

Postupy pri prevode podniku

Po prevode spoločnosti je potrebné informovať obchodný register, aby zapísal zmeny.

Pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti registrový súd preverí či:

 • spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,
 • sú v spoločenskej zmluve uvedení aspoň dvaja spoločníci,
 • spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je ich pravosť osvedčená.

K žiadosti o zápis zmeny spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné doložiť:

 • spoločenskú zmluvu, stanovy či listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa do obchodného registra má zapísať ako predmet podnikania

Pri zápise komanditnej spoločnosti registrový súd preverí či :

 • spoločenská zmluva obsahuje všetky náležitosti
 • aspoň jeden zo spoločníkov je komplementár a jeden komanditista
 • zmluvu podpísali všetci spoločníci
 • výška vkladu každého komanditistu zodpovedá osobitnému zákonu

Pred zápisom družstva registrový súd preverí či:

Po preverení dokladov sa do piatich dní vykoná zápis do obchodného registra. Zároveň súd vydá alebo odošle bezodkladne po vykonaní zápisu výpis z obchodného registra a zabezpečí zverejnenie obsahu výpisu v Obchodnom vestníku.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)