Navigacijska pot

Stečaj in nov začetek

Posodobitev 05/2011

Podjetniki se lahko stečaju izognejo, tako da se pripravijo na težave. Zato morajo skrbno spremljati finančno stanje svojega podjetja.

Kadar je prijava stečaja edina možnost, ki je še ostala lastniku podjetja, je najbolje zmanjšati izgube, čim prej začeti stečajni postopek in se lotiti novega poslovnega projekta.

EU si prizadeva za enostavnejše in hitrejše stečajne postopke ter novo priložnost za poštene podjetnike, ki jim ni uspelo. Ti naj bi imeli enako možnost kot novi podjetniki.

Leta 2011 je Evropska komisija objavila poročilo skupine strokovnjakov, ki so predstavili priporočila za štiri podpodročja stečajnega postopka:

 • sistem zgodnjega opozarjanja (preprečevanje stečaja),
 • izvensodna poravnava,
 • sodni postopek,
 • nova priložnost (lažji ponovni začetek po stečaju).

Nesolventnost

EU je sprejela skupna pravila o:

 • sodni pristojnosti pri čezmejnih stečajnih postopkih in priznavanju sodb ene države v drugih državah EU. S tem bi preprečili, da bi podjetniki prenesli svoja sredstva v drugo državo ali se izognili pravnemu postopku v določeni državi;
 • zaščiti zaposlenih v zadevah plačilne nesposobnosti;
 • državni podpori pri reševanju in preoblikovanju podjetij v težavah.

Enostavnejši in hitrejši stečajni postopki

Kadar se podjetja ne da rešiti s preoblikovanjem ali prodajo deležev, lahko hitra prijava stečaja zelo zmanjša izgube za vse prizadete.

Z učinkovitimi stečajnimi postopki je pri prerazporeditvi sredstev podjetja v stečaju mogoče doseči ravnovesje med interesi podjetja, vlagateljev, delavcev in lastnikov ter ohraniti čim večjo vrednost.

EU spodbuja nacionalne organe, da sprejmejo hitre in enostavne stečajne postopke, ki trajajo največ eno leto.       

Nov začetek po stečaju

Samo 4 do 6 % stečajev je goljufivih, zato je pomembno, da pošteni podjetniki, ki prvič niso uspeli, dobijo novo priložnost.

Študije so pokazale, da so podjetniki v drugo bolj uspešni in da ustvarijo več delovnih mest. Naučijo se iz svojih napak in znajo bolje oceniti tveganja in priložnosti.

EU je pripravila predloge za pomoč podjetnikom za premagovanje praktičnih in psiholoških težav pri ponovnem ustanavljanju podjetja:

 • podjetnikom, ki začenjajo znova, je treba nameniti dovolj finančnih sredstev;
 • banke in finančne ustanove bi morale razmisliti, ali niso pri podjetnikih, ki začenjajo znova, preveč previdne;
 • imena podjetnikov, ki niso povezani z goljufivim stečajem, se ne bi smela pojaviti na seznamu ljudi, ki jim banke ne odobrijo posojila;
 • nekdanji podjetniki, ki niso povezani z goljufivim stečajem, ne bi smeli biti v neugodnem položaju pri javnih naročilih;
 • pri ustanovitvi novega podjetja bi morali imeti podjetniki ustrezno psihološko in tehnično podporo;
 • podjetniki bi pri ustanovitvi novega podjetja potrebovali tudi pomoč strank, poslovnih partnerjev in investitorjev.

V sporočilu o pregledu Akta za mala podjetja Evropska komisija poziva države EU, da „spodbujajo novo priložnost za podjetnike z omejitvijo časa rehabilitacije in poravnave dolgov za poštenega podjetnika na največ tri leta do leta 2013 “.

Eno od desetih načel Akta za mala podjetja ureja vprašanje stečaja in nove priložnosti za poštene podjetnike, ki prvič niso uspeli. Države članice EU naj bi:

 • še naprej spodbujale pozitiven odnos do podjetnikov, ki začenjajo znova,
 • skrajšale postopke likvidacije na eno leto,
 •  zagotovile enako obravnavanje podjetnikov, ki so začeli znova, in podjetnikov, ki ustanavljajo svoje prvo podjetje, na primer pri programih pomoči.

Podjetniki, ki so doživeli stečaj, ne bi smeli izgubiti zaupanja v svojo sposobnost, da lahko uspešno ustanovijo novo podjetje.

 • Ustanovitev podjetja

Na spletišču o novi poslovni priložnosti boste našli seznam opozorilnih znamenj za podjetja v težavah, pripomoček za preverjanje finančnega stanja podjetja, zlata pravila za nova podjetja v težavah, pa tudi pripovedi podjetnikov, ki so uspešno začeli znova.

Mreža Enterprise Europe Network pomaga in svetuje podjetjem, ki jim grozi stečaj, ter lastnikom podjetij, ki želijo začeti znova.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Portal Tvoja Evropa - nasveti zagotavlja strokovne nasvete za morebitne težave v zvezi z zakonodajo EU v drugih državah članicah.

Mreža Enterprise Europe NetworkEnglish s svojimi približno 600 kontaktnimi točkamiEnglish deluje prek lokalnih poslovnih organizacij in pomaga podjetjem razširiti poslovanje na novih trgih, pridobiti vire ali licence za nove tehnologije ter omogočiti dostop do finančnih sredstev EU.