Navigation path

Konkurs

Oppdatert: 05/2011

Entreprenører kan unngå konkurs ved å foregripe vanskelighetene - hvis de følger nøye med den økonomiske situasjonen i virksomheten sin.

Når konkursbegjæring er det eneste alternativet for en bedriftseier, lønner det seg å kutte tapene og starte konkursbehandlingen jo før jo heller, og fortsette på et nytt prosjekt.

EU støtter enklere og raskere prosedyrer for konkurs og oppmuntrer ved å gi en ny sjanse til ærlige entreprenører som har mislyktes ved å gi dem det samme grunnlaget som nye entreprenører.

I 2011 offentliggjorde Europakommisjonen en rapport av en gruppe eksperter som presenterte politiske anbefalinger for hvert av de fire underområdene som utgjør konkursprosessen i videste forstand:

 • systemer for tidlig varsling (forebygging av konkurs),
 • forlik utenfor rettssalen,
 • rettstvister,
 • ny mulighet (forenkle en ny start for entreprenører som tidligere er gått konkurs).

Insolvens

EU har etablert felles regler særlig dekker:

 • jurisdiksjon for å åpne konkursbehandling på tvers av grense og gjenkjenning av ett lands rettskjennelser i EU for å hindre insolvente entreprenører i å overføre sine aktiva eller unngå rettssaker i et gitt land;
 • beskyttelse for ansatte   i insolvenssaker;
 • statsstøtte for å redde og restrukturere bedrifter som har vanskeligheter.

Enklere og raskere konkursprosedyrer

Hvis en bedrift ikke kan reddes ved å restrukturere eller selge aksjer, kan en hurtig beslutning om konkursbegjæring minimere tapene for alle involverte.

Effektive konkursprosedyrer muliggjør en fornuftig balanse mellom bedriftens interesser, investorer, ansatte og eiere når man omfordeler aktiva fra bedriften som har gått konkurs, og sparer så mye som mulig av verdiene.

EU oppmuntrer nasjonale myndigheter til å utforme konkursprosedyrer som er raske og enkle - må ikke ta mer enn et år.        

Starte igjen etter konkurs

Når bare 4 til 6 % av konkursene er straffbare, er det viktig for økonomien å gi ærlige entreprenører som har mislyktes en ny sjanse.

Undersøkelser viser at entreprenører som får en sjanse til er mer lønnsomme og skaper flere arbeidsplasser. Entreprenører lærer av feilene sine, og blir bedre i stand til å vurdere risikoer og muligheter.

EU iverksetter løsninger for å hjelpe entreprenører med å takle praktiske og psykologiske vanskeligheter når de skal igansette ny virksomhet:

 • det bør gis tilstrekkelige økonomiske tiltak til nye starter;
 • banker og finansinstitusjoner bør revurdere sin forsiktige holdning overfor nystartere;
 • navn på de som er involvert i ikke-straffbare konkurser bør ikke stå på lister som begrenser tilgangen til banklån;
 • tidligere entreprenører som har begått ikke-straffbare konkurser, bør ikke stilles i et ufordealaktig lys når de søker om offentlige kontrakter;
 • nystartere bør få egnet psykologisk og teknisk støtte;
 • få støtte fra kunder, forretningspartnere og investorer skal fylles med koblinger mellom dem og potensielle nystartere.

Melding om gjennomgangen av "Small Business Act" inviterer EU-land til å "fremme en ny sjanse for entreprenører ved å begrense utløpstiden og gjeldsordningen for en ærlig entreprenør etter konkurs til maksimum tre år innen 2013 ".

Før dette omfattet ett av de ti prinsippene i Small Business Act konkurs og muligheten for å gi en ny sjanse til ærlige entreprenører som har mislyktes. EU-landene blir oppmuntret til å:

 • fortsatt fremme en positiv holdning i samfunnet i forhold til nystartere;
 • forkorte avviklingsprosedyrene til ett år ;
 •  sikre lik behandling mellom nystartere og oppstarter, f.eks. i støtteskjemaer.

Entreprenører som har opplevd en konkurs må ikke miste selvtilliten når det gjelder sin evne til å sette i gang ny virksomhet.

 • Starte virksomhet

Nettstedet Second chance in business gir tips om hvordan man på et tidlig stadium kan finne tegn på problemer, et finansielt helsesjekk-verktøy, gylne regler for nye virksomheter og firmaer i vanskeligheter, samt førstehånds regnskap fra vellykkede nystartere.

Enterprise Europe Network gir informasjon og rådgivning til bedrifter som står overfor konkurs og til bedriftseiere som bestemmer seg for ny start.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

(Your Europe Advice) (din Europa-veiledning) български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska er en kilde til ekspertråd angående alle problemstillinger du måtte ha i et annet EU-land som involverer EU-lovgivning.

Nettverket Enterprise Europe NetworkEnglish og dets ±600 lokale kontaktpunkterEnglish arbeider gjennom lokale bransjeorganisasjoner for å hjelpe deg å utvikle din virksomhet i nye markeder, få tilgang på eller lisensiere ny teknologi og få tilgang til EU-finansiering.