Naršymo kelias

Bankrotas ir naujas verslas

Atnaujinta 05/2011

Verslininkai galėtų išvengti bankroto, jei atidžiai stebėtų savo įmonės finansinę būklę ir iš anksto numatytų sunkumus.

Kai įmonės savininkui nebelieka nieko kita kaip paskelbti bankrotą, geriau pradėti šią procedūrą kuo anksčiau, kad būtų patirta mažiau nuostolių, o paskui imtis naujo verslo projekto.

ES pritaria bankroto procedūrų supaprastinimui ir pagreitinimui ir skatina suteikti nesėkmę patyrusiems sąžiningiems verslininkams galimybę pradėti verslą iš naujo ir sudaryti jiems tokias pačias sąlygas, kaip ir pirmą kartą įmonę steigiantiems asmenims.

2011 m. Europos Komisija paskelbė ekspertų grupės ataskaitą, kurioje pateiktos politinės rekomendacijos dėl visų keturių bankroto proceso aspektų:

 • išankstinio įspėjimo sistemų (bankroto prevencijos);
 • neteisminių sprendimų;
 • teismo procedūros;
 • galimybės pradėti verslą iš naujo (paramos bankrotą patyrusiems verslininkams pradėti naują verslą).

Nemokumas

ES nustatė bendras šių sričių taisykles:

 •  jurisdikcijos iškelti tarpvalstybines bankroto bylas ; vienos šalies teismo sprendimo pripažinimo visoje ES, kad nemokūs verslininkai neturėtų galimybės perkelti savo kapitalą į kitą šalį arba išvengti teismo bylos.
 • darbuotojų apsaugos nemokumo atvejais;
 •  vyriausybės pagalbos gelbėjant ir restruktūrizuojant sunkumų patiriančias įmones.

Paprastesnės ir greitesnės bankroto procedūros

Kai įmonės nebeįmanoma išgelbėti restruktūrizuojant arba parduodant akcijas, ryžtingu sprendimu paskelbti bankrotą galima sumažinti visų suinteresuotųjų šalių nuostolius.

Veiksmingomis bankroto procedūromis galima pasiekti, kad perskirstant bankrutavusios bendrovės aktyvus būtų pakankamai atsižvelgta į įmonės, investuotojų, darbuotojų ir savininkų interesus ir kad būtų išsaugota kuo daugiau šių aktyvų vertės.

ES skatina nacionalines valdžios institucijas nustatyti paprastas ir greitas – trunkančias ne ilgiau kaip vienerius metus – bankroto procedūras.       

Po bankroto pradėti verslą iš naujo

Tik 4 ar 6 procentai bankrotų yra tyčiniai. Ekonominiu požiūriu be galo svarbu suteikti nesėkmę patyrusiems sąžiningiems verslininkams galimybę pradėti verslą iš naujo.

Tyrimai rodo, kad antrasis bandymas steigti verslą yra sėkmingesnis ir sukuriama daugiau darbo vietų. Verslininkai pasimoko iš savo klaidų, tiksliau įvertina riziką ir galimybes.

ES siūlo sprendimus, kaip padėti verslą iš naujo pradedantiems verslininkams įveikti praktinius ir psichologinius sunkumus:

 • verslui pradėti iš naujo turėtų būti skiriama pakankamai finansinių priemonių;
 • bankai ir finansų įstaigos turėtų pakeisti savo pernelyg atsargų požiūrį į iš naujo verslą pradėjusius verslininkus;
 • netyčinį bankrotą patyrusių verslininkų pavardės neturėtų būti įrašytos į sąrašus asmenų, kuriems suteikiama mažiau galimybių gauti banko paskolą;
 • netyčinį bankrotą patyrę verslininkai neturėtų turėti mažiau galimybių sudaryti viešąsias sutartis;
 • iš naujo verslą pradedantys asmenys turėtų gauti tinkamą psichologinę ir techninę paramą;
 • tarp verslininko ir jo klientų, verslo partnerių bei investuotojų užsimezgę ryšiai turėtų būti išsaugoti ir padėti jam steigti naują verslą.

Komunikate dėl Smulkiojo verslo akto apžvalgos ES šalys raginamos „skatinti verslininkus iš naujo pradėti verslą, kai įmanoma, iki 2013 m. nustatant, kad sąžiningiems verslininkams po bankroto būtų taikomas ne ilgesnis kaip trejų metų veiklos sustabdymo ir skolos išieškojimo laikotarpis “;

Prieš tai vienas iš dešimties Smulkiojo verslo akto principų buvo suteikti nesėkmę patyrusiems sąžiningiems verslininkams galimybę pradėti verslą iš naujo. ES šalys raginamos:

 •  propaguoti teigiamą visuomenės požiūrį į iš naujo verslą pradedančius verslininkus;
 • verslo likvidavimo procedūras sutrumpinti iki vienerių metų ;
 •  užtikrinti, kad iš naujo verslą pradedantiems ir pirmą kartą įmonę steigiantiems verslininkams būtų taikomos vienodos sąlygos (pvz., paramos atžvilgiu).

Bankrotą patyrę verslininkai neturėtų prarasti pasitikėjimo savo pajėgumu pradėti naują verslą.

 • Pradėti verslą

Interneto svetainėje „Galimybė pradėti verslą iš naujo “ teikiami patarimai, kaip atpažinti pirmuosius pavojaus ženklus, finansinės būklės vertinimo priemonė, auksinės taisyklės, kurių turi laikytis naujos ir sunkumų patiriančios įmonės, ir pasakojimai iš pirmų lūpų apie sėkmingai verslą iš naujo pradėjusius asmenis.

Europos įmonių tinklas teikia informaciją ir konsultacijas bankrutuojančioms bendrovėms ir verslą iš naujo nutarusiems pradėti asmenims.

Pagalba

Pagalba

Jūsų Europos patarėjas - tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, kurie jums iškyla kitoje ES šalyje.

Tinklas "Enterprise Europe NetworkEnglish" ir apie 600 jo vietos kontaktinių centrųEnglish per vietos verslo organizacijas padeda jums plėsti verslą ir rasti naujų rinkų, kurti arba patentuoti naujas technologijas ir gauti ES finansavimą.