Navigációs útvonal

Csőd és újrakezdés

Frissítve 05/2011

A vállalkozók elkerülhetik a csődöt, ha előre felkészülnek a várható nehézségekre, és folyamatosan figyelemmel kísérik a vállalkozás pénzügyi helyzetét.

Abban az esetben, ha az egyetlen járható út a csődeljárás marad, a vállalkozó akkor cselekszik helyesen, ha igyekszik mérsékelni a veszteséget, minél előbb megindítja az eljárást, és új üzleti tevékenységbe fog.

Az EU támogatja a csődeljárások lebonyolításának egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló erőfeszítéseket, és ösztönzi azokat a törekvéseket, amelyek azt célozzák, hogy a kudarcot vallott, ám becsületes vállalkozók az új vállalkozókkal megegyező feltételek mellett térhessenek vissza az üzleti életbe.

Az Európai Bizottság 2011-ben közzétett egy szakértőcsoport által készített jelentést, amely szakpolitikai ajánlásokat tartalmaz a legtágabb értelemben vett csődfolyamat alábbi négy alterületével kapcsolatban:

 • korai előrejelző rendszerek (a csőd megelőzése),
 • bíróságon kívüli vitarendezés,
 • bírósági eljárás,
 • újrakezdés lehetősége (az újrakezdés elősegítése a korábban csődbe ment vállalkozók számára).

Fizetésképtelenség

A cégek fizetésképtelenségével kapcsolatban az EU közös szabályokat fogadott el, amelyek a következőkre vonatkoznak:

 • a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások megindítására vonatkozó nemzetközi joghatóság és a bírósági határozatok kölcsönös elismerése annak érdekében, hogy a csődbe jutott vállalkozók ne menekíthessék eszközeiket másik tagországba, vagy ne kerülhessék el a csőd jogi következményeit;
 •   a munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén;
 • állami támogatások a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására.

Egyszerűbb és gyorsabb csődeljárás

Amikor a szerkezetátalakítás vagy a részvények eladása már nem segíthet egy cégen, a csődeljárás gyors megindítása mérsékelheti a veszteségeket.

A hatékony csődeljárás egyaránt szem előtt tartja a vállalkozás, a hitelezők, a munkavállalók és a tulajdonosok érdekeit a vagyon felosztása során, és amennyire lehet, segít megőrizni az eszközök értékét.

Az EU arra ösztönzi a tagállamokat, hogy egyszerű és gyors – egy éven belül lezárható – csődeljárásokat alakítsanak ki.       

Újrakezdés csőd után

Mivel az üzleti kudarc mögött csupán az esetek 4–6%-ában áll tisztességtelen vállalkozói magatartás, gazdasági szempontból kulcskérdés, hogy a csődbe jutott, ám becsületes vállalkozók újabb esélyhez jussanak.

Felmérések bizonyítják, hogy a második nekifutás általában sikeresebb, és több munkahelyet hoz létre, mint az első. A vállalkozók tanulnak hibáikból, és másodszorra jobban fel tudják mérni a kockázatokat és a lehetőségeket.

Az EU az alábbi megoldásokat javasolja a második nekifutást nehezítő gyakorlati és pszichés akadályok felszámolására:

 • a tagállamok tegyék lehetővé, hogy elegendő források álljanak az újrakezdők rendelkezésére;
 • a bankok és a pénzügyi intézmények gondolják újra az újrakezdők iránt tanúsított, olykor túlságosan óvatos magatartásukat;
 • a csődbe ment tisztességes vállalkozók nevei ne szerepeljenek a bankhitelhez való hozzájutás lehetőségét korlátozó feketelistákon;
 • a korábban csődbe ment tisztességes vállalkozók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe közbeszerzési pályázatokon;
 • az újrakezdők kapjanak megfelelő pszichés és szakmai támogatást;
 • ösztönözni kell a vevők, üzleti partnerek és befektetők, illetve a potenciális újrakezdők közötti kapcsolatok kialakulását.

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatáról szóló közlemény felkéri a tagállamokat, hogy „segítsék elő a vállalkozók számára az újrakezdési lehetőség megszerzését azáltal, hogy a becsületes vállalkozók esetében 2013-ra legfeljebb három évre korlátozzák a csőd utáni elszámolás és hitelrendezés idejét ".

Mindezt megelőzően az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 10 elvének egyike a csődeljárásokra irányult, és az célozta, hogy a kudarcot vallott, ám tisztességes vállalkozók az új vállalkozókkal megegyező feltételek mellett térhessenek vissza az üzleti életbe. Az uniós tagországokat arra bátorítják, hogy:

 • támogassák az újrakezdők kedvező társadalmi megítélését,
 • a felszámolási eljárások időtartamát egy évre rövidítsék,
 •  gondoskodjanak arról, hogy az újrakezdők ugyanolyan elbánásban részesüljenek (pl. a támogatási programokkal összefüggésben), mint az induló vállalkozások.

Lényeges az is, hogy a csődbe jutott vállalkozók ne veszítsék el önbizalmukat, higgyenek abban, hogy képesek új vállalkozásba kezdeni, és azt sikerre vinni.

 • Vállalkozásindítás — Európai Unió

Az Újrakezdés – sikeresen című weboldal tanácsokkal segíti az üzleti nehézségek idejében történő felismerését, és ismerteti azokat az aranyszabályokat, amelyeket minden induló és bajba jutott vállalkozásnak be kellene tartania. A weboldalon sikeres újrakezdők számolnak be tapasztalataikról, és a vállalkozók rövid ellenőrző kérdések segítségével akár rögtön fel is mérhetik vállalkozásuk pénzügyi helyzetét.

Az Enterprise Europe Network hálózat a csőddel és az újrakezdéssel kapcsolatos uniós kérdésekről szolgál tájékoztatással és tanácsadással a vállalkozók részére.

Segítség/tanácsadás

Segítség/tanácsadás

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal kapcsolatos kérdésben, amellyel a más EU-országba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

Az Enterprise Europe NetworkEnglish és annak mintegy 600 helyi kapcsolattartó pontjaEnglish a helyi üzleti szervezetekkel együttműködve segíti Önt abban, hogy bővítse vállalkozását, tevékenységét kiterjessze új piacokra, új technológiákat szerezzen be vagy adjon tovább, illetve uniós finanszírozásban vagy támogatásokban részesüljön.